«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Κυριακή 17 Μαΐου 2020

ΣΥΡΙΖΑ: ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ – ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΦΥΛΑΚΩΝ

Σάββατο 16 Μαΐου 2020Αριστείας το ανάγνωσμα…εδάφιον 5ονΘέμα: ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ – ΑΠΕΝΤΟΜΩΣΗ ΦΥΛΑΚΩΝΚι ενώ διανύουμε την δεύτερη φάση της κοροναϊού εποχής οι λογής λογής αετονύχηδες συνεχίζουν την «υγιή επιχειρηματική» τους δραστηριότητα με την αρωγή προφανώς κυβερνητικών κλιμακίων. Έχουμε και λέμε:     


1)      Στις 16/11/2018, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται  στο Γ.Ε.ΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο) συστήνεται  η εταιρεία «ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ».2)      Στις 20/3/2020 καταχωρείται στο ΓΕΜΗ  τροποποίηση του καταστατικού της εταιρείας, με βάση την από 11/03/2020 απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Στους σκοπούς της εταιρείας προστίθεται αίφνης και για πρώτη φορά «η παροχή υπηρεσιών καθαρισμών και απολυμάνσεων επαγγελματικών και οικιακών χώρων».3)      Στις  19/3/2020 με την αριθμ. οικ. 4675/19-03-2020 απόφαση της Γ.Γ. Αντεγκληματικής Πολιτικής  (ΑΔΑ:9 Η0246ΜΤΛΒ-ΕΥΤ) ανατίθεται απευθείας η απολύμανση των καταστημάτων κράτησης της χώρας και των υπηρεσιακών τους οχημάτων στην ως άνω  εταιρία  έναντι συνολικού ποσού 180.000€ (τα ποσά που αναφέρονται είναι συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).4)      Στις 30/3/2020, με την αριθμ. Οικ. 4039/23-2020 απόφαση της Γ.Γ. Αντεγκληματικής Πολιτικής, (ΑΔΑ:9ΕΒΘ46ΜΤΛΒ-ΙΗ5) ανατίθεται απευθείας η διαδικασία της  απεντόμωσης και μυοκτονίας των Καταστημάτων Κράτησης της χώρας, στην ίδια  εταιρεία, έναντι  συνολικού ποσού 146.940€.

5)      Στις 23/4/2020 με την αριθμ. oικ. 6059/23-04-2020 απόφαση της Γ.Γ. Αντεγκληματικής Πολιτικής, (ΑΔΑ:968Β46ΜΤΛΒ-ΩΚΥ), ανατίθεται εκ νέου απευθείας η διαδικασία της απολύμανσης των καταστημάτων κράτησης της χώρας, στην ίδια εταιρεία, έναντι συνολικού ποσού 179.800€.Συμπέρασμα:

Μια εταιρεία που δραστηριοποιείται σε εντελώς διαφορετικούς τομείς, τροποποιεί τους σκοπούς της ώστε να επεκταθεί στους τομείς της απολύμανσης, απεντόμωσης κλπ. Όλως τυχαίως, λίγες μέρες μετά, η εταιρεία αυτή αναλαμβάνει με απευθείας ανάθεση 3 έργα του Ελληνικού δημοσίου, έναντι περίπου 506.000 ευρώ!

Νόμιμο ίσως, ηθικό όμως;

Τα συμπεράσματα δικά σας!!!#ΜένουμεΌρθιοι

                                                                         

          Το Γραφείο Τύπου

                                                           ΣΥΡΙΖΑ  - ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ