«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2017

Σε ΦΕΚ οι αλλαγές σε Τοπική Αυτοδιοίκηση και εργαζομένους - Οι αξιοσημείωτες προβλέψεις

Πήρε ΦΕΚ το Άρθρο 25 για τους συμβασιούχους Καθαριότητας

"Πήρε" ΦΕΚ το Άρθρο 25 για τους συμβασιούχους Καθαριότητας

Δημοσιεύτηκε σε Φύλλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, ο νόμος 4456 «Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», και μεταξύ άλλων το Άρθρο 25 για τους συμβασιούχους Καθαριότητας και πλέον "ανοίγει" ο δρόμος για την πληρωμή τους. Επίσης, με τη δημοσίευση του ν.4456 σε ΦΕΚ, νόμος του Κράτους, πλέον...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ