«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Πέμπτη, 2 Μαρτίου 2017

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 2η/2017 ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Σας καλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64 και 74 του Ν. 3852/2010, στην 2η ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 5 ΜΑΡΤΙΟΥ 2017 ημέρα ΚΥΡΙΑΚΗ και ώρα 11:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, για την:1.      Εκλογή Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου θητείας από 5-3-2017 έως 31-8-2019.
2.      Εκλογή  μελών της Οικονομικής Επιτροπής θητείας από 5-3-2017 έως 31-8-2019.
3.      Εκλογή μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής θητείας από 5-3-2017 έως 31-8-2019.                                                                                                                         Ο Προεδρεύων
                                                                                                                  Δημοτικός Σύμβουλος

                                                                                                     Νικόλαος Καζαντζής