«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2017

Ενημέρωση από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 23 Φλεβάρη 2017

Καταλύτης στην οικονομική ανάκαμψη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας η συγκρότηση του Δικτύου «Συμμαχία για την Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη»


Η πολυεπίπεδη συνεργασία για την ενίσχυση των ΜμΕ επιχειρήσεων αποτελεί το θεμέλιο λίθο στο σχεδιασμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ως Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια 2017 (European Entrepreneurial Region 2017 – EER 2017).
Πλέον, έχουμε φθάσει στο σημείο «κλειδί» στο σχεδιασμό μας, που είναι η συγκρότηση του Δικτύου «Συμμαχία για την Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα», το οποίο θα λειτουργεί ως καταλύτης και...
σημαντικός παράγοντας και θα συμβάλει στην ενίσχυση – αναβάθμιση – υποστήριξη των ΜμΕ επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, λαμβάνοντας υπόψη τις οικονομικές, κοινωνικές και λοιπές διαρκείς εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα.
Κατά τη σημερινή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, έγινε ενημέρωση για την πορεία υλοποίησης του σχεδιασμού της ΠΔΕ ως EER 2017 και εγκρίθηκε η συμμετοχής της Περιφέρειας στο Δίκτυο «Συμμαχία για την Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα».
Σύμφωνα με το βραβευμένο Σχέδιο Δράσης (Action Plan) του EER 2017, η υλοποίηση του σχεδιασμού για το έτος 2017 και τα επόμενα χρόνια, εδράζεται καταρχήν στην από κοινού συνεργασία της Περιφέρειας με αρμόδιους θεσμικούς φορείς, την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, τον επιχειρηματικό κόσμο, αλλά και στην ανάληψη πρωτοβουλιών για την στήριξη της Μικρο-μεσαίας Επιχειρηματικότητας (ΜμΕ) στη Δυτική Ελλάδα, έχοντας στο επίκεντρο τις έννοιες της συνέργειας, της δικτύωσης, της εξωστρέφειας, της καινοτομίας και της εθελοντικής προσφοράς.
«Το σχέδιο αυτό έχει δημιουργηθεί από κάτω προς τα πάνω, με σκοπό την παραγωγική και οικονομική ανασυγκρότηση της περιοχής μας. Είναι εξωστρεφές και δυναμικό, ένα πρωτοποριακό εγχείρημα στο οποίο πρέπει όλοι μαζί να συνεργαστούμε προς αυτή την κατεύθυνση» επεσήμανε ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας.
«Θέλουμε να αλλάξουμε την κουλτούρα μας. Να χτίσουμε γέφυρες συνεργασίας, να θέσουμε στόχους, να αλλάξουμε νοοτροπίες για να στηρίξουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την επιχειρηματικότητα και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις», σημείωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Κώστας Καρπέτας.
Οι φορείς που έχουν ανταποκριθεί ως σήμερα στην ανοικτή πρόσκληση της Περιφέρειας για τη συγκρότηση του Δικτύου και επιθυμούν να συνεισφέρουν στην πραγματοποίηση των στόχων του είναι οι εξής:
1.       Το Υπουργείο Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού - Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας
2.       Ο  Οργανισμός  Enterprise Greece 
3.       Το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών - ΚΕΠΕ
4.       Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης
5.       Η  Αναπτυξιακή Εταιρεία Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
6.       Ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού  (ΟΑΕΔ) Περιφερειακή Δ/νση  Πελοποννήσου
7.       Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας
8.       Το Επιμελητήριο Αχαΐας
9.       Το Επιμελητήριο Ηλείας
10.   Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος - ΣΕΒΠΔΕ
11.   Ο Σύνδεσμος Εγκατεστημένων Επιχειρήσεων στην Βιομηχανική Περιοχή Πατρών - ΣΕΒΙΠΑ 
12.   Ο  Σύνδεσμος Τεχνολογικών Επιχειρήσεων Δυτικής Ελλάδας - ΣΤΕΔΕ
13.   Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Νέων Επιχειρηματιών Δυτικής Ελλάδας (ΕΣΥΝΕ)
14.   Το  Πανεπιστήμιο Πατρών 
15.   Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
16.   Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Ελλάδας
17.   Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας/Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής - ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ
18.   Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών Α.Ε.
19.   Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων (ΙΤΥΕ) – Διόφαντος
20.   Η Ομοσπονδία Επαγγελματικών - Βιοτεχνικών - Εμπορικών Σωματείων Ν.Αχαΐας  - Ο.Ε.Β.Ε.Σ.Ν.Α.
21.   Η Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου & ΝΔ Ελλάδας
22.   Ο Εμπορικός & Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών – ΕΕΣΠ
23.   Ο  Σύνδεσμος Τουριστικών Γραφείων Δυτικής Ελλάδας
24.   Η Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Ηλείας
25.   Το Σωματείο Τουριστικών Γραφείων & Ιδιοκτητών Τουριστικών Λεωφορείων  Ν. Ηλείας «ΝΙΚΗ».

Τι προβλέπει το καταστατικό
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, βάσει του καταστατικού που εγκρίθηκε, θα έχει το συνολικό συντονισμό του Δικτύου (Συντονιστής) ορίζοντας για το σκοπό αυτό (με απόφαση του αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου):
-          Έναν Εκπρόσωπο Υποστήριξης Δράσεων (με τον αναπληρωτή του) ο οποίος θα οριστεί και Πρόεδρος: α) της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του Δικτύου και β) της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δικτύου, 
-          Έναν Εκπρόσωπο (με τον αναπληρωτή του), ως Μέλος στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του Δικτύου
-          Επιχειρησιακά Μέλη, που θα επιφορτιστούν το επιχειρησιακό μέρος της υλοποίησης των προβλεπομένων δράσεων (επικοινωνία, συντονισμός, υλοποίηση κ.λπ.).

Τα όργανα λήψης αποφάσεων του Δικτύου είναι:
Η Γενική Συνέλευση (General Assembly) των Μελών του Δικτύου (νόμιμοι εκπρόσωποι ή νόμιμα εξουσιοδοτημένοι αναπληρωτές τους) ως το ανώτατο όργανό του, το οποίο  θα αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τη λειτουργία του Δικτύου.

Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία συγκροτείται από το σύνολο των Εκπροσώπων του Συντονιστή και των Μελών του Δικτύου, όπως ορίστηκαν για το σκοπό αυτό,  με αρμοδιότητες το συντονισμό και την παρακολούθηση των δράσεων που απαιτούνται για την υλοποίηση των σκοπών του Δικτύου καθώς και την επίλυση κάθε διαφωνίας μεταξύ των Μελών και με αρμοδιότητα να παρεμβαίνει με υποδείξεις της για την αντιμετώπιση τυχόν εντοπιζόμενων προβλημάτων.
Η Εκτελεστική Επιτροπή (Executive Committee), η οποία είναι το όργανο αποφάσεων του Δικτύου, εκτός και εάν ένα θέμα ανακύπτει και αποφασίζεται από την Ολομέλεια.
Με την απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου εξουσιοδοτήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Κώστας Καρπέτας, για την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας – Καταστατικού του Δικτύου, και ορίστηκε ως εκπρόσωπος Υποστήριξης Δράσεων της ΠΔΕ και ως πρόεδρος: α) στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του Δικτύου και β) στην Εκτελεστική Επιτροπή, με αναπληρωτή του τον Περιφερειακό Σύμβουλο Γιώργο Χήνο.
Αμέσως μετά την έγκριση του καταστατικού θα συγκροτηθεί σε Σώμα η Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία θα αποτελεί την «κινητήριο» δύναμη του Δικτύου.

 ***
 Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Το Πατρινό καρναβάλι πρωταγωνιστής στην δημοφιλή ψηφιακή πλατφόρμα Discovergreece.com


Σε ειδική συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, παρουσία του Περιφερειάρχη Απόστολου Κατσιφάρα και Αντιπεριφερειαρχών, στελέχη του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), με τα οποία συνεργάζεται η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας για την υλοποίηση του έργου «Σχεδιασμός και εφαρμογή δράσεων τουριστικής προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», ανέλυσαν τη Μελέτη Τουριστικού Προϊόντος και Ανταγωνιστικής Ταυτότητας της Περιφέρειας, η οποία εκπονήθηκε από τον ΣΕΤΕ μετά τη διαβούλευση με όλους τους φορείς της περιοχής.
Επιπλέον, παρουσίασαν και βίντεο προβολής του τουριστικού προϊόντος της περιοχής καθώς και τη μακέτα 12σέλιδου εντύπου.
Παράγωγο της καμπάνιας ανάπτυξης (campaign site) του τουριστικού προϊόντος της Δυτικής Ελλάδας που υλοποιείται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τον ΣΕΤΕ, αποτελεί το ψηφιακό αφιέρωμα στην Πάτρα από το Discovergreece.com που υποστηρίζεται δημιουργικά από την Marketing Greece.
Το ειδικό Ψηφιακό Αφιέρωμα καταλαμβάνει την κεντρική θέση στο Home Page (Πρώτη σελίδα)  του Discovergreece.com και προωθείται μέσω στοχευμένων ενεργειών στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης του Discovergreece.com.
Περιλαμβάνονται ειδικού περιεχομένου αναρτήσεις, καθώς και ψηφιακή διαφήμιση στο διαδίκτυο (digital advertising plan) με στόχο την προώθηση και προβολή της Πάτρας στο ταξιδιωτικό κοινό. 
Μπορείτε να μπείτε στον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε το ψηφιακό αφιέρωμα για την Πάτρα και μάθετε τι σημαίνει «Πατρινό Καρναβάλι για πάντα»:


***
 Προτεραιότητα για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας η συνεργασία με τους φορείς – Στόχος μας η βελτίωση της ποιότητας υγείας των πολιτών


Για φέτος η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει εκπονήσει ένα ρεαλιστικό και δυναμικό «Σχέδιο Δράσης για τη βελτίωση της ποιότητας ατομικής και συλλογικής Υγείας» για το 2017, το οποίο περιλαμβάνει τεχνικές παρέμβασης στην κοινότητα για την εξέλιξη του ατομικού και συλλογικού κοινωνικού επιπέδου.
Μείζονος σημασίας είναι η στενή συνεργασία με τους φορείς της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, οι οποίοι διαρκώς αυξάνονται προκειμένου οι τομείς παρέμβασης να έχουν και αυτοί αυξητικό ρυθμό, πολλαπλασιάζοντας έτσι τις δράσεις που υλοποιούμε.
Και φέτος θέτουμε ως προτεραιότητα την ενημέρωση των συμπολιτών μας για μία σειρά από ζητήματα που αφορούν στην πρόληψη και στην προαγωγή της υγείας τους, ώστε να γνωρίζουν όσο το δυνατόν περισσότερα από τους ειδικούς και τους επιστήμονες.
Κατά την εισήγησή του ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος και Βοηθός Περιφερειάρχη Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αντώνης Χαροκόπος, έκανε απολογισμό των 42 δράσεων που υλοποιήθηκαν κατά το 2016, ενώ παρουσίασε ένα πλαίσιο των δράσεων που έχουν σχεδιαστεί για την τρέχουσα χρονιά, το οποίο περιλαμβάνει πολύ μεγαλύτερο αριθμό.
«Για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας η στήριξη του εθελοντισμού αποτελεί προτεραιότητα στις δράσεις μας, καθώς συνενώνει την ατομική ανιδιοτέλεια με τη συλλογική ευημερία. Ο Εθελοντισμός είναι ένας σημαντικός δείκτης του πολιτισμού της τοπικής κοινωνίας και σε αυτό θέλουμε να συμβάλλουμε» σημείωσε ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας.
Μεταξύ άλλων για φέτος προβλέπονται δράσεις για: τον Ογκολογικό Ξενώνα, ρευματικά νοσήματα, οδική ασφάλεια, κυκλοφοριακή αγωγή, οδήγηση χωρίς αλκοόλ, Κυστική Ίνωση, κατά του καπνίσματος, δωρεά μυελού των οστών, ασφάλεια στο διαδίκτυο, ΑμεΑ, θεραπευτική ιππασία, σκλήρυνση κατά πλάκας, ισότητα των φύλων, εθελοντική αιμοδοσία, αναδοχή παιδιού, υιοθεσία, παιδική παχυσαρκία, ψυχική υγεία, διαβήτη, καρκίνο, κοινωνικής απομόνωση, κατά των ναρκωτικών, αντισεισμική προστασία, δωρεάν σπιρομετρήσεις και μαστογραφιες, δωρεά οργάνων, μελιταίο πυρετό, AIDS, ελονοσία, πόσιμο νερό, αλκοολισμό, υγιεινή διατροφή, ψωρίαση, αγέννητο παιδί, πρόσφυγες, Ρομά, Alzheimer, bulling και Mobbing, κ.α.

Ποιοι φορείς είχαν προσκληθεί
Ιδιαίτερα σημαντική σε όλες αυτές τις δράσεις που υλοποιεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, είναι η συμβολή των φορέων στην ενημέρωση χιλιάδων πολιτών κάθε ηλικίας και των τριών Περιφερειακών Ενοτήτων.
Στη σημερινή συνεδρίαση είχαν προσκληθεί εκπρόσωποι φορέων, μεταξύ άλλων:
Σύλλογοι Εθελοντών Αιμοδοτών Δυτικής Ελλάδας (ΣΕΑ Καραμανδανείου Νοσοκομείου Παίδων Πατρών «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ», ΣΕΑ Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας «Ο ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ», Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών & Δωρητών Οργάνων Σώματος «Η ΧΡΥΣΟΧΕΡΙΑ», ΣΕΑ Αγρινίου, Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών & Δωρητών Οργάνων Νομού Αιτωλοακαρνανίας, Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών & Δωρητών Οργάνων Σώματος Περιοχής Ανδραβίδας «Η ζωή», Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Τραγανού Ηλείας «Η ΕΛΠΙΔΑ»),
Ιερές Μητροπόλεις Πατρών, Καλαβρύτων & Αιγιαλείας, Αιτωλίας & Ακαρνανίας, Ναυπάκτου & Αγίου Βλασίου, Ηλείας,
Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός,
ΠΟΜΑμεΑ,
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.Μ.Ε.Α. ΑΙΓΙΟΥ
Φλόγα - Σύλλογος γονιών παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια
Πράξις Κέντρο Ημέρας
Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι)
Το Χαμόγελο του Παιδιού παράρτημα Πάτρας
Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων
«ΜΕΡΙΜΝΑ» Θεραπευτικό Παιδαγωγικό Κέντρο
Σύλλογος Γονέων Παιδιών με Νοητική Υστέρηση «ΜΑΧΗΤΕΣ
Ειδική Αγωγή στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Εργαστήρι Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ)
Άσυλο Ανιάτων Πατρών Αγία Ευφροσύνη
Άσυλο Χρόνιων Παθήσεων Παιδιών του Φιλ. Συλλόγου «ΚΙΒΩΤΟΣ ΑΓΑΠΗΣ ΓΑΛΗΝΗ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΑΙΔΩΝ»
Κέντρο Πρόληψης Εξαρτησιογόνων Ουσιών
Κ.Ε.Θ.Ε.Α Θεραπευτική μονάδα Εφήβων Πάτρας «ΟΞΥΓΟΝΟ»
Ο.Κ.Α.Ν.Α Δίκτυο Θεραπευτικών Υπηρεσιών «ΓΕΦΥΡΑ
Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής & Ερευνών Παράρτημα Πάτρας
Κέντρο Ψυχικής Υγείας Γ. Ν. Πατρών «ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ»{
Σ.Ο.Ψ.Υ Πάτρας (Σύλλογος για την Ψυχική Υγεία)
Γραφεία Υποστήριξης Μεταναστών
«ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ»
Κωνσταντοπούλειος Οίκος Ευγηρίας & Χρόνιων Παθήσεων
Καλλιμανοπούλειο Εκκλησιαστικό Διακονικό Κέντρο (Κ.Ε.ΔΙ.Κ.) Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων
Κέντρο Περίθαλψης Παίδων Λεχαινά (ΚΕΠΕΠ)
Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας «Ο ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ» Πύργος
Νομαρχιακός Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων & Ατόμων με Αναπηρία Ν. Ηλείας
Το Χαμόγελο του Παιδιού στον Πύργο
Εργαστήρι Ειδικής Επαγγελματικής Αγωγής & Αποκατάστασης «ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ»
Το Κέντρο Εκπαίδευσης & Μέριμνας Οικογένειας & Παιδιού «Ο ΠΛΑΤΩΝ»
Κέντρο Ψυχικής Υγείας Αγρινίου
Εταιρία Ψυχικής Υγείας Παιδιού & Εφήβου Νομού Αιτ/νιας
Κέντρο Πρόληψης κατά των Ναρκωτικών Νομού Αιτ/νιας
ΚΕ.Φ.Ι.ΑΠ Αγρινίου (Πρώην ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ Νομού Αιτ/νιας)
ΑΜΕΑ «Η ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ» Σύλλογος Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες Γονέων & Φίλων
Ελληνική Εταιρία Προστασίας & Αποκαταστάσεως Ανάπηρων Παιδιών ΕΛΕΠΑΠ
Γηροκομείο Χριστιανικής Ένωσης Αγρινίου
«ΣΕΛΙΒΕΙΟ» Γηροκομείο Μεσολογγίου
Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) Αγρινίου
Εργαστήριο Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) Ναυπάκτου
Σύλλογος Γυναικών με Καρκίνο Μαστού Νομού Αχαΐας «Άλμα Ζωής Πάτρας»
Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία  «ΑΛΚΥΟΝΗ» Ναύπακτος
Σωματείο Παραπληγικών και Κινητικά Αναπήρων Π.Ε Ηλείας
Σύλλογος Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες, Γονέων και Φίλων ΗΛΙΑΧΤΙΔΑ
Σωματείο Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη Πάτρας "ΓΛΥΚΙΑ ΖΩΗ" 
Σύλλογος Νεφροπαθών Αχαΐας
Σύλλογος Μεσογειακής Αναιμίας Ν. Ηλείας       
Σύλλογος για την Ψυχική Υγεία «Σ.Ο.Ψ.Υ.» Πάτρας
Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας
Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Ατόμων Εκπαιδευομένων και Εκπαιδευθέντων στο Κ.Ψ.Υ. «ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ»
Αχαϊκός Σύλλογος Προστασίας Πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία
Σύλλογος Πρόληψης & Βοήθειας Παιδιών με Μεσογειακή Αναιμία «Πάτρα ‘82»
Σύλλογος Πασχόντων εκ Μεσογειακής Αναιμίας Νομού Αιτωλοακαρνανίας
Σύλλογος Ατόμων με Αναπηρία Αμφιλοχίας «ΕΧΩ ΔΙΚΑΙΩΜΑ»
Σωματείο Ατόμων με Αναπηρία Νομού Αιτωλοακαρνανίας «Η Ελπίδα»
Σωματείο Κωφών και Βαρήκοων Νοτιοδυτικής Ελλάδος
Εταιρεία Ψυχικής Υγείας & Εκπαίδευσης του Παιδιού & Εφήβου με Αυτισμό Αχαΐας  Ε.Ψ.Υ.Ε.Π.Ε.Α.
Σύλλογος για την Εκπαίδευση Επαγγελματική Κατάρτιση και Αποκατάσταση Ατόμων με Νοητική Υστέρηση «ΟΙ ΜΑΧΗΤΕΣ»
Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων Παιδιών Φοιτούντων ή Χρήζονταν Φοιτήσεως στο Ίδρυμα «ΜΕΡΙΜΝΑ» Πάτρας 
Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας                                              
Περιφερειακή Διεύθυνση Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Δυτικής Ελλάδας
Υγειονομική Περιφέρεια Πελοποννήσου, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Δυτικής Ελλάδας
Πανεπιστήμιο Πατρών,
ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ & ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΩΝ              , ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ, ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ, ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ, ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ "Ο ΑΣΤΙΓΞ", ΒΑΡΔΑΣ ΗΛΕΙΑΣ,
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛ. ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ
ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Ι. Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ             
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΒΙΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ Κ. ΑΧΑΙΑΣ
Σύλλογοι Τριτέκνων Πάτρας, Δυτικής Αχαΐας, Ηλείας, Πύργου, Μεσολογγίου, Αιτωλικού και Περιχώρων,
Κ.Ε.Δ.Μ.Ο.Π «Κέντρο Εθελοντών Δοτών Μυελού Οστών Πανεπιστημίου»
Ομοσπονδίες Ενώσεων Γονέων και Κηδεμόνων
Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Αγρινίου, Αιγίου, Αμαλιάδας, Μεσολογγίου, Πάτρας, Πύργου
Πολυτεκνική Οργάνωση Πατρών και Περιχώρων
ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ, ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ, ΑΙΤΩΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ "Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΣ", ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ, ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ", ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, ΖΑΧΑΡΩΣ-ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ, ΗΛΙΔΑΣ, ΘΕΡΜΟΥ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ, ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ, ΚΑΤΟΥΝΗΣ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ, ΛΕΧΑΙΝΩΝ, ΜΑΚΡΥΝΕΙΑΣ, ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ, ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ, ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ
ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΕΝΠΕ Τ.Ι.Φ.
INNER WHELL
ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ «ΟΙ ΠΥΡΓΙΩΤΙΣΣΕΣ»
ΕΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑ
ΕΝΩΣΗ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ - Εκπρόσωπος της Δυτικής Ελλάδας
ΛΥΚΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΕΝΝΗΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΦΥΛΛΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ
Εκπρόσωπος  Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (Π.Ε.Δ.) Δυτικής Ελλάδας
ΣΟΡΟΠΤΙΜΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΤΡΑΣ
Κοινωνικός φορέας Δήμου Πάτρας για γυναίκες θύματα βίας
Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων
Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Τρίπολης
Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Δήμου Πύργου
Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων
ΕΝΠΕ - Γραφείο Ισότητας των Φύλων
Δήμοι Δυτικής Ελλάδας
Δημοτικά Σχολεία κ.α.

***

ARLEM: «Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές της Μεσογείου βαθαίνουν τη συνεργασία τους ενόψει μεταναστευτικής κρίσης και πολιτικής αστάθειας» - Παρέμβαση Αγγελόπουλου για το Μεταναστευτικό

Ολοκληρώθηκαν σήμερα οι εργασίες της 8ης Ολομέλειας της ARLEM (Ευρωμεσογειακής Περιφερειακής και Τοπικής Συνέλευσης), στην οποία συμμετείχε ο βοηθός Περιφερειάρχη για τις Ευρωπαϊκές και Διεθνείς Σχέσεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Γιώργος Αγγελόπουλος, εκπροσωπώντας τη CPMR (Διάσκεψη των Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης), καθώς η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει την Προεδρία της Διαμεσογειακής Επιτροπής της CPMR.
Η 8η σύνοδος Ολομέλειας της ARLEM, διοργανώθηκε υπό την αιγίδα της Μαλτέζικης Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ, και συγκέντρωσε περίπου 80 Δημάρχους, Περιφερειάρχες και λοιπούς εκπροσώπους Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Βόρειας Αφρικής, της Μέσης Ανατολής και των Βαλκανίων, ενώ στις εργασίες συμμετείχε και ο Υπουργός Εξωτερικών της Μάλτας, Τζώρτζ Βέλλα.
Κυρίαρχο θέμα ήταν η μεταναστευτική και προσφυγική κρίση, και ο ρόλος των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών στην διαχείρισή της, και ιδίως στην αντιμετώπιση των βαθύτερων αιτιών της μετανάστευσης και στην υποδοχή των μεταναστών.
«Οι σημερινές μεγάλες μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές, έχουν στις μέρες μας κυρίως πολιτικά και οικονομικά αίτια, αλλά εντείνονται και από άλλους παράγοντες, όπως η φτώχεια, η πείνα, η δίψα, η ερημοποίηση. Και δυστυχώς, αυτός ο συνδυασμός παραγόντων δεν φαίνεται πιθανό να αντιστραφεί στο προβλέψιμο μέλλον και δεν θα πρέπει να τρέφουμε την ψευδαίσθηση ότι η κρίση αυτή θα λήξει ποτέ, αν δεν αντιμετωπιστούν οριστικά τα βαθύτερα αίτιά της.
Πιστεύουμε ότι οι Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές μπορούν και πρέπει να έχουν ρόλο στην κοινή προσπάθεια. Τόσο σε επίπεδο λήψης αποφάσεων όσο και σε πρακτικό επίπεδο, σύμφωνα με τις αρμοδιότητές τους, με διακριτές ευθύνες και διαδραματίζοντας συμπληρωματικό ρόλο προς την ΕΕ και τις εθνικές κυβερνήσεις. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι οι Περιφέρειες και οι Δήμοι έχουμε μεγάλη εμπειρία αναπτυξιακής συνεργασίας στην περιοχή και στη δημιουργία δεσμών εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης.
Διεκδικούμε επίσης επαρκή χρηματοδότηση, που θα μας επιτρέψει αφενός να εκπληρώσουμε αποτελεσματικά το ρόλο μας για υποδοχή, φιλοξενία και ενσωμάτωση, και αφετέρου να αντιμετωπίσουμε τις επιπτώσεις της κρίσης αυτής στις περιοχές μας. Και θέλουμε η χρηματοδότηση αυτή, να προσαρμόζεται ανάλογα με τις μεταβαλλόμενες ανάγκες και να μην επιβραδύνεται από περιττές γραφειοκρατικές διαδικασίες» ανέφερε κατά την παρέμβασή του ο κ. Αγγελόπουλος.
Επίσης, η Ολομέλεια υιοθέτησε δύο θεματικές αναφορές – μία για την «Διασυνοριακή Συνεργασία στην περιοχή της Μεσογείου» και μία για την «Ενέργεια και Κλιματική Αλλαγή στη Μεσόγειο» - που προορίζονται να διαμορφώσουν τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών γύρω από τη Μεσόγειο.
«Η πολιτική αστάθεια στη Μεσόγειο απειλεί την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Η ενίσχυση της διασυνοριακής συνεργασίας είναι το κλειδί για την ενίσχυση του δυναμισμού της οικονομίας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και τη μείωση της φτώχειας στην περιοχή», ανέφερε σχετικά ο κ. Αγγελόπουλος και συμπλήρωσε: «Ιδιαίτερα, η συνεργασία στον τομέα του νερού, της ενέργειας και της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, μπορεί να ενισχύσει την ανάπτυξη και τη σταθερότητα στην ευρωμεσογειακή περιοχή, ενώ παράλληλα να αυξήσει την ανθεκτικότητά της στην κλιματική αλλαγή».
Άλλα θέματα που ξεχώρισαν στην ημερήσια διάταξη, ήταν η αναθεωρημένη Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας της ΕΕ και ο ρόλος των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών για τη σταθεροποίηση και την εδαφική ανάπτυξη στη Λιβύη.
Επίσης, η Ολομέλεια ενέκρινε το Σχέδιο Δράσεις της ARLEM για το 2017 το οποίο διαρθρώνεται γύρω από τις εξής Στρατηγικές Προτεραιότητες:
1.       Ο ρόλος των Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών στη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών και καλύτερη υποστήριξη για την κυκλική μετανάστευση
2.       Η καλύτερη διακυβέρνηση σε υπο-εθνικό επίπεδο και αποτελεσματικά μέτρα κατά της διαφθοράς
3.       Η χειραφέτηση των γυναικών
4.       Δράσεις για τη Νεολαία και την αντι-ριζοσπαστικοποίηση
5.       Η βιώσιμη αστική ανάπτυξη
6.       Η κλιματική αλλαγή και η συνέχεια στην COP22.
Κατά την παραμονή των μελών της ARLEM στη Μάλτα, πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στο Ανοικτό Κέντρο της Μάρσα, ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα μεταναστών, του Ιδρύματος Στέγασης και Στήριξης Μεταναστών της Μάλτας (FSM).

Δήλωση της ARLEM για τη Συρία
Εκτός ημερησίας διάταξης συζητήθηκε το θέμα της Συρίας και εκδόθηκε σχετικό ψήφισμα, στο οποίο η ARLEM υπογραμμίζει στους θεσμούς της ΕΕ τον επείγοντα χαρακτήρα της ανθρωπιστικής κατάστασης στη Συρία.
Συγκεκριμένα αναφέρεται μεταξύ άλλων: «Εμείς, οι Ευρω-μεσογειακές Περιφέρειες, τονίζουμε την ανάγκη οι Σύριοι πολίτες να γίνουν σεβαστοί ως ανθρώπινα πλάσματα, και να ξεκινήσει άμεσα μία διαδικασία συμφιλίωσης μεταξύ ανθρώπων με διαφορετικές πολιτισμικές και θρησκευτικές κουλτούρες. Καλούμε για προστασία των αθώων ζωών και για την επίτευξη της ειρήνης στη Συρία».