«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τρίτη 4 Οκτωβρίου 2016

ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ - Τέλη χρήσης από το Πνευματικό Κέντρο σε φορείς, συλλόγους και πάσης φύσεως σχολικές εκδηλώσεις

Τέλη χρήσης από το Πνευματικό Κέντρο σε φορείς, συλλόγους και πάσης φύσεως σχολικές εκδηλώσεις!


Κατά την πρόσφατη 23-9-2016 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ελήφθη κατά πλειοψηφία απόφαση, δηλαδή μόνο με τις ψήφους της δημοτικής παράταξης «ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ» να επιβληθούν τέλη χρήσης του Τρικούπειου Πολιτιστικού Κέντρου, σύμφωνα με το νέο κανονισμό λειτουργίας του Πνευματικού Κέντρου και την υπ’ αριθ. 51/2016 απόφασή του, από την οποία προκύπτει ότι μόνο πλέον ο Δήμος, τα νομικά του πρόσωπα και κάποιοι δημόσιοι φορείς θα έχουν δωρεάν πρόσβαση στη χρήση των αιθουσών του Τρικούπειου Πολιτιστικού Κέντρου.
Συγκεκριμένα:
Ιστορικοί φορείς της πόλης όπως η Κινηματογραφική Λέσχη θα πληρώνει τριάντα (30,00) ευρώ για κάθε προβολή, όλοι οι σύλλογοι της πόλης τριάντα (30,00) ευρώ για κάθε χρήση της αίθουσας θεάτρου και οι πάσης φύσεως σχολικές εκδηλώσεις (θεατρικές – μουσικές παραστάσεις, εκθέσεις κ.λπ.) είκοσι (20,00) ευρώ για κάθε χρήση, τη στιγμή κατά την οποία η καθαριότητα και τα ηχητικά βαραίνουν τους ίδιους!
Ως «ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ» θεωρούμε ότι πρέπει να ανακληθεί η εν λόγω απόφαση, καθότι η λογική της ανταποδοτικότητας μπορεί να εφαρμοστεί ή να γίνει αποδεκτή μόνο σε περιπτώσεις ιδιωτών που αποκομίζουν κέρδη αφ’ ενός και αφ’ ετέρου η διαχρονική κοινωνική και πολιτιστική παρουσία φορέων της πόλης είναι δεδομένη και δεν τους αξίζει τέτοια αντιμετώπιση.
Ας το αντιληφθούμε όλοι ότι τα πάντα δεν μπορούν να υποτάσσονται στη λογική της ανταποδοτικότητας. Όμως είπαμε εδώ υπάρχουν δυο διαφορετικές αντιλήψεις που συγκρούονται. Εμείς επαναλαμβάνουμε ότι τασσόμαστε με τη δεύτερη, δηλαδή με τη δωρεάν χρήση του Τρικούπειου Πολιτιστικού Κέντρου σε όλους τους προαναφερθέντες φορείς και συλλογικότητες, χωρίς καμιά οικονομική επιβάρυνση. 
ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
 ΤΟΥ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ
«Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»