«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Σάββατο, 22 Οκτωβρίου 2016

«Πήρε» ΦΕΚ η παράταση των συμβάσεων Καθαριότητας [Το ΦΕΚ]

Πήρε ΦΕΚ η παράταση των συμβάσεων Καθαριότητας [Το ΦΕΚ]
«Πήρε» ΦΕΚ η Τροπολογία του Υπ. Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Διοικητικής Μεταρρύθμισης) - Άρθρο στο ψηφισμένο Νομοσχέδιο του Υπ. Παιδείας Έρευνας & Θρησκευμάτων «Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και άλλες διατάξεις» σύμφωνα με την οποία - όπως παρουσίασε και ανέλυσε από την πρώτη στιγμή με απόλυτα νομική ακρίβεια ΜΟΝΟ το epoli.gr - παρατείνονται οι ισχύουσες ατομικές συμβάσεις και όσες ατομικές συμβάσεις έχουν λήξει για την καθαριότητα των κτιρίων των δημοσίων υπηρεσιών, των ανεξάρτητων αρχών, των Ν.Π.Δ.Δ., των Ν.Π.Ι.Δ. και των Ο.Τ.Α., όπως επίσης για κάθε είδους Υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. αρμόδιες για την καθαριότητα, καθώς και για την εξυπηρέτηση αναγκών καθαριότητας σε άλλες Υπηρεσίες των Ο.Τ.Α., αυτοδικαίωςμέχρι και τις 31.12.2017.
 Συγκεκριμένα...