«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2016

Προσλήψεις στο Δημόσιο 2017 - 2018: Τι θα ισχύσει - Οι εξαιρέσεις

Προσλήψεις στο Δημόσιο 2017 - 2018: Τι θα ισχύσει - Οι εξαιρέσεις
Εγκύκλιος του αν. Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Χριστόφορου Βερναρδάκη, ενημερώνει για τον αριθμό των προσλήψεων στο Δημόσιο, για τα έτη 2017 και 2018, βάσει του ν. 4389/2016 «Επείγουσες Διατάξεις για την Εφαρμογή της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διορθωτικών Μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις», που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 94/Α΄/27.5.2016, που μεταξύ άλλων, εισήχθησαν ρυθμίσεις, που αφορούν σε θέματα προσλήψεων προσωπικού, που στόχο έχουν τη βελτιστοποίηση του προγραμματισμού - σχεδιασμού των προσλήψεων στα επόμενα έτη, καθώς και τον εξορθολογισμό της κατανομής του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης. Συγκεκριμένα

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ