«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τετάρτη 15 Ιουλίου 2015

ΠΕΤΕΕΜ-ΤΕ1: Αποκλεισμός εκπαιδευτικών κλάδου ΤΕ1 στις προσλήψεις ωρομισθίων ΟΑΕΔ σχ. έτους 2015-2016

Στην προκήρυξη ειδικοτήτων για την πρόσληψη ωρομίσθιου εκπαιδευτικού προσωπικού στις ΕΠΑΣ Μαθητείας, του Ο.Α.Ε.Δ σχ. έτους 2015-2016, με  Αρ. πρωτ. 53338/02-07-2015 της Διοίκησης του ΟΑΕΔ, παρά την θετική πρόβλεψη έγκυρης διαδικασίας σε σχέση με την περσινή χρονιά, διαπιστώνουμε τα εξής:


  1)  Ο κλάδος ΤΕ1 σύμφωνα με το νόμο πλαίσιο 1566/85 που ισχύει για την εκπαίδευση στη παρ. 1, του άρθρου 14 αναφέρεται ως κατηγορία ΤΕ καισυγκεκριμένα «κλάδος ΤΕ1 Πτυχιούχων ΠΑΤΕΣ / ΣΕΛΕΤΕ», ενώ στην παρ. 4. § ιθ ως υπευθύνων εργαστηρίων και εκπαιδευτικών εργαστηρίων με σαφής οργανικές θέσεις έναντι άλλων κλάδων ειδικοτήτων στη β/θμια εκπαίδευση και όχι, όπως περιπαικτικά αναφέρεται στην προκήρυξή σας…

   2)    Για τους εκπαιδευτικούς του κλάδου ΤΕ1 (Πτυχιούχων Σχολών Εργοδηγών.) το πτυχίο της ΠΑΤΕΣ / ΣΕΛΕΤΕ χαρακτηρίζει τον κλάδο των εκπαιδευτικών εργαστηρίων και υπευθύνων εργαστηρίων, και λογίζεται ως το βασικό πτυχίο για τον διορισμό τους.

   3)    Στην σελίδα 26 της προκήρυξης, αναφέρονται ορισμένες επισημάνσεις προς τους υποψήφιους (!) κατ’ επίκληση των υπ’ αριθ. 1486/29/11.06.2013 & 1556/31/18.06.2013, παράγραφοι στ, ζ, η, θ, Αποφάσεων του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ (που ενώ το σχ. έτος 2014-15 δεν έτυχαν εφαρμογής), για το ποιος κλάδος εκπαιδευτικών δήθεν… θα προηγείται στις προσλήψεις στα εργαστηριακά μαθήματα. Πρωτόγνωρη διοικητική «αυθαιρεσία» που καταργεί τις αναθέσεις των μαθημάτων του κλάδου ΤΕ1. Για πρώτη φορά ετεροχρονισμένα διοικητική πράξη καταργεί νόμο και Υ.Α. «καλυπτόμενο», προφανώς στο ιδιαίτερο καθεστώς στον ΟΑΕΔ. Αποφάσεις που υποβιβάζουν την εκπαίδευση, τους εκπαιδευτικούς και αγνοούν τα δικαιώματα και τα ισχύοντα για τα εκπαιδευτικά καθήκοντα κάθε κλάδου των τεχνικών ειδικοτήτων. Οι υποδείξεις αυτές παραβιάζουν τις κοινά αποδεκτές επιστημονικά παιδαγωγικές αρχές του ΙΕΠ προς χάριν των αυθαιρεσιών και των ερμηνειών κατά το δοκούν!  Η προκήρυξη στο μέρος αυτό παραμένει Αίολη από το νομικό πλαίσιο που διέπει τις αναθέσεις των μαθημάτων, και εκθέτει τη νέα διοίκηση του Οργανισμού (προφανώς ύστερα από εισήγηση της Δ/νσης Εκπ/σης Α2). Προσβάλει και υποβιβάζει τους εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων ΤΕ1.06, ΤΕ1.20, ΤΕ1.30, ΤΕ1.32 του κλάδου ΤΕ1, όπου τους μετατρέπει ουσιαστικά κάτι σαν «εφεδρικούς» των κλάδων θεωρητικών μαθημάτων, όπου μάλιστα θα προηγούνται στα εργαστήρια, ενώ ισχύει το αντίθετο. Δεν ενδιαφέρει καν η ουσία της εργαστηριακής εκπαίδευσης στις σχολές ΟΑΕΔ; Για ποιο λόγο γίνεται αυτό; Τι υπηρετούν τώρα αυτές οι σκοπιμότητες; Μήπως είναι φωτογραφική διάταξη για ημετέρους; Ή μήπως αναβαθμίζεται έτσι η εκπαίδευση στον ΟΑΕΔ; Οι επισημάνσεις αυτές ισχύουν για όλες τις ειδικότητες του κλάδου ΤΕ1;  

   4)    Η διεύθυνση εκπαίδευσης του ΟΑΕΔ, που συνέταξε την προκήρυξη, όφειλε - αντί των συντεχνιακών μεθοδεύσεων και του εγκλωβισμού της κ. Διοικητού – να διαφυλάξει τους παιδαγωγικούς κανόνες που ισχύουν στην εκπαίδευση, τα νομοθετημένα καθήκοντα των αναθέσεων μαθημάτων των εκπαιδευτικών ειδικότητας του κλάδου ΤΕ1, όπως και το δικαίωμα της συνέχειας της εργασίας των ωρομισθίων των ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ.

  5)    Η επιλεκτική εφαρμογή των υπ’ αριθ. 1486/29/11.06.2013 & 1556/31/18.06.2013 αποφάσεων της διοίκησης, στην ουσία καταργεί τις θέσεις των εκπαιδευτικών των εργαστηριακών μαθημάτων κλάδου ΤΕ1 στις ΕΠΑΣ-ΟΑΕΔ των συγκεκριμένων ειδικοτήτων και τις «μεταγγίζουν» παράνομα σε εκπαιδευτικούς θεωρητικών μαθημάτων.

  6)    Οι εκπαιδευτικοί ΔΕ1 δεν πρέπει να συσχετίζονται με τις αναθέσεις των ΤΕ1.όπου κακώς αναφέρεται στην προκήρυξη διότι η απασχόλησή τους στα εργαστήρια γίνεται ασχέτου αριθμού μαθητών και εργαστηριακών καθηγητών.

  7)    Αυτή η «αμφίσημη» κατάσταση πρέπει να διορθωθεί άμεσα, διότι μας αναγκάζει, προκειμένου να διαφυλάξουμε τα διαχρονικά κλαδικά δικαιώματα των συναδέλφων ως ΠΕΤΕΕΜ να προσβάλουμε την όλη διαδικασία με κάθε ένδικο μέσο αν δεν αποκατασταθεί άμεσα η νομιμότητα.

Το Δ.Σ. της ΠΕΤΕΕΜ, που εκπροσωπεί και τους εκπαιδευτικούς ΤΕ1 του ΟΑΕΔ, ως κλαδικό Σωματείο, που διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 1264/82, εκφράζει την πλήρη αντίθεσή του για αυτή τη συντεχνιακή πρόβλεψη, που φωτογραφίζει τους παρακείμενους της τότε εξουσίας, οδηγεί στην ανεργία τους συναδέλφους ωρομίσθιους εκπαιδευτικούς, που για πολλά χρόνια προσφέρουν αδιαλείπτως τις πολύτιμες εκπαιδευτικές τους υπηρεσίες στα σχολεία του ΟΑΕΔ.ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:

α) Οι προσλήψεις εκπαιδευτικών στα σχολεία του ΟΑΕΔ να γίνονται από τους ενιαίους πίνακες των αναπληρωτών του Υπουργείου παιδείας,

β) Την εδώ και τώρα μετατροπή σε σχέση αορίστου χρόνου όλων των ωρομισθίων εκπαιδευτικών του κλάδου ΤΕ1, που εργάστηκαν έστω και μια σχολική χρονιά σε οργανικά κενά των σχολικών δομών του ΟΑΕΔ.

β)  Την αποκατάσταση της νομιμότητας με την πρόσληψη, με προτεραιότητα των εργαστηριακών εκπαιδευτικών του κλάδου ΤΕ1. Σε θέσεις που δεν καλύπτονται  ελλείψει υποψηφίων του κλάδου ΤΕ1, τότε να προσλαμβάνονται υποψήφιοι θεωρητικών μαθημάτων με την επιφύλαξη για την άρτια και ασφαλή εργαστηριακή εκπαίδευση. 

ΚΑΛΟΥΜΕ:

1) Την Διοίκηση του ΟΑΕΔ να αποκαταστήσει την κανονικότητα και να διαφυλάξει το κύρος της εκπαίδευσης του Οργανισμού, τη νομιμότητα και τις αναθέσεις μαθημάτων εκάστου κλάδου των εκπαιδευτικών.

2) Την ΟΛΜΕ να καταδικάσει αυτή την ανορθογραφία της διεύθυνσης εκπαίδευσης του ΟΑΕΔ, που υποβιβάζει τον κλάδο ΤΕ1 στις προσλήψεις των ωρομισθίων σχ. έτους 2015-2016.

3) Την ΟΕΛ-ΟΑΕΔ καθώς και τους Συλλόγους ωρομισθίων να πάρουν σαφή θέση. 

Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειες σας και με την επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματος των συναδέλφων μας.

Η Ανακοίνωση έχει αναρτηθεί στο EDUC-OAED και στην ΠΕΤΕΕΜ-ΤΕ1.

Παρακαλώ να λάβουν γνώση όλοι οι συνάδελφοι – εκπαιδευτικοί.