«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τετάρτη 29 Ιουλίου 2015

Τοποθέτηση κωδώνων αποκλειστικής συλλογής και ανακύκλωσης γυαλιού στον Δήμο Αγρινίου

 Ο Δήμος Αγρινίου σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης Ε.Ε.Α.Α. έχει εκπονήσει σχέδιο τοποθέτησης κωδώνων αποκλειστικής συλλογής και ανακύκλωσης γυαλιού.
Ήδη εγκαταστάθηκαν σε κεντρικά σημεία, κοντά σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, πλαστικοί μπλε κώδωνες, με στόχο να ενισχυθεί η ανακύκλωση γυαλιού...


 Σήμερα, τις πρώτες πρωινές ώρες τοποθετήθηκαν  27 κώδωνες και αναμένεται να τοποθετούν συνολικά 70 κώδωνες. Επίσης αύριο ο Δήμος Αγρινίου θα παραλάβει 100 κάδους ανακύκλωσης και μέχρι 31 Αυγούστου 2015 αναμένονται άλλοι 400 κάδοι και ένα απορριμματοφόρο .

 Η επέκταση της ανακύκλωσης ,  για τις γυάλινες συσκευασίες γίνεται χωρίς κόστος για το Δήμο Αγρινίου , καθώς τους κώδωνες συλλογής γυαλιού και την αποκομιδή των υλικών με ειδικό μηχάνημα  παρέχει η Ε.Ε.Α.Α. Α.Ε

Η ενημέρωση επαγγελματιών και πολιτών για τη σημασία αλλά και τη διαδικασία της ανακύκλωσης θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, γι’ αυτό θα γίνουν  ενημερωτικές επισκέψεις σε επιχειρήσεις εστίασης και  θα σταλούν  ενημερωτικά φυλλάδια,  για την όσο το δυνατόν καλύτερη ενημέρωση αναφορικά με την υλοποίηση του προγράμματος

***
Δημοπρατείται το έργο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ  - ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»

Δημοπρατείται από το Δήμο Αγρινίου την 01-09-2015 το έργο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ  - ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ ΠΟΛΗΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» προϋπολογισμού 1.034.000,00 € που χρηματοδοτείται από πιστώσεις:

Α. ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - 600.000,00 € (ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ)
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΟΦΕΙΛΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΠΡΟΣ ΟΤΑ (αρ. 27, Ν.3756/09) & ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

Β. Δ.Ε.Υ.Α. ΑΓΡΙΝΙΟΥ - 434.000,00 € (ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ)
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 

Με το έργο θα εκτελεστούν εργασίες εκσκαφών, κατασκευή επιχώματος, κατασκευή πεζοδρομίων, ρείθρων, οδοστρωσία, ασφαλτικά, υποδομή ηλεκτροφωτισμού και κατασκευή τοίχων αντιστήριξης. Οι υδραυλικές εργασίες αφορούν την ανάπτυξη δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης σε όλη την περιοχή μελέτης με προσαρμογή των προβλεπόμενων κατασκευών στις  ήδη υπάρχουσες. Τα υφιστάμενα δίκτυα θα λειτουργήσουν είτε ως αποδέκτες (αποχέτευση) είτε ως τροφοδοτικοί αγωγοί (ύδρευση) και – πλέον – θα αποτελέσουν μαζί με τις νέες κατασκευές το υπόγειο δίκτυο υποδομών για την εξυπηρέτηση των υδρεύσεων και της απομάκρυνσης των λυμάτων και των ομβρίων υδάτων της περιοχής μελέτης.

Σύμφωνα με τη σχετική μελέτη το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.