«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τετάρτη 22 Ιουλίου 2015

Δημοτική παράταξη «Ανοικτός Δήμος» Δήμου Ακτίου Βόνιτσας: Καταγγελία για προκλητική "φωτογραφική" προκήρυξη διαγωνισμού για τη πρόσληψη εργολάβου στα ΧΥΤΑ Παλαίρου

Με ανακοίνωσή της, η δημοτική παράταξη «Ανοικτός Δήμος», μείζονα αντιπολίτευση στον δήμο Ακτίου-Βόνιτσας, με επικεφαλής τον Ευθύμιο Φερεντίνο, καταγγέλλει για "φωτογραφική" προκήρυξη διαγωνισμό για τη πρόσληψη εργολάβου στα ΧΥΤΑ Παλαίρου, ο οποίος διαγωνισμός αντί να εξασφαλίζει υγιή ανταγωνισμό, με τη συμμετοχή περισσότερων εργολάβων στο διαγωνισμό και κατ’ επέκταση σημαντικών εκπτώσεων στη τιμή, περιορίζει το πλήθος των διαγωνιζομένων σε πολύ μικρό αριθμό (σε ημέτερους) και ζητά άμεση ανάκληση της προαναφερόμενης διακήρυξης και καθορισμό νέων όρων.
Αναλυτικά:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

     Ο φορέας διαχείρισης  του ΧΥΤΑ της περιοχής μας αποφάσισε την προκήρυξη διαγωνισμού για τη πρόσληψη εταιρείας εργολάβου λειτουργίας του ΧΥΤΑ, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας. Την απόφαση υπογράφουν οι κ.κ. Γ. Κατσαμπίρης, Θ. Στούπας και Κ. Λαινάς.
     Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 740.000 ευρώ συν Φ.Π.Α., για δυο χρόνια.
     Στην προκήρυξη ζητείται από τον υποψήφιο εργολάβο να διαθέτει εμπειρία σε λειτουργία χώρων υγειονομικής ταφής εν ενεργεία η να έχει ολοκληρώσει την τελευταία τριετία (2012-2013-2014), τουλάχιστον μία σύμβαση ολοκληρωμένων υπηρεσιών λειτουργίας και συντήρησης ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΥ εκ των οποίων η μία τουλάχιστον να είναι δυναμικότητας μεγαλύτερης ή ίσης των 10.000 τον/έτος. Επισημαίνεται ότι στην προσμετρούμενη εμπειρία δεν λαμβάνεται υπόψη η περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας που ακολουθεί την κατασκευή παρόμοιων έργων.

Ερώτημα 1ο: Γιατί η τριετία πρέπει να είναι οπωσδήποτε 2012-2014; Αν είναι 2010-2012 η 2011-2013 δημιουργείται πρόβλημα; 
Ερώτημα 2ο: Γιατί η περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας ενός έργου ΧΥΤΑ η ΧΥΤΥ δεν προσμετραται, δεδομένου ότι κατά τη περίοδο αυτή ο εργολάβος καλείται να λύσει πολύ περισσότερα προβλήματα λειτουργίας του ΧΥΤΑ απ’ ότι σε κανονική περίοδο λειτουργίας;............


     Ακόμη στη προκήρυξη προβλέπεται συμμετοχή στην ομάδα έργου εργοδηγού με εμπειρία 1 έτους σε λειτουργία ΧΥΤΑ για την επίβλεψη της διεργασίας ταφής – διάστρωσης και συμπίεσης των απορριμμάτων καθώς και χειριστή μηχανημάτων έργου με εμπειρία 1 έτους σε λειτουργία συμπιεστή απορριμμάτων.

Ερώτημα 3ο: Αν αντί εργοδηγού στην ομάδα έργου συμμετέχει πολιτικός μηχανικός ΄΄η υπομηχανικός δημιουργείται πρόβλημα στη λειτουργία του ΧΥΤΑ;
Ερώτημα 4ο: Ποιες ιδιαίτερες γνώσεις και εμπειρία πρέπει να έχει ο χειριστής μηχανημάτων που συμπιέζει απορρίμματα; 

     Συνοπτικά, θεωρούμε ότι η προκήρυξη αποκλείει τη συμμετοχή περισσοτερων εταιρειών στο διαγωνισμό και, κατ’ επέκταση, σημαντικών εκπτώσεων στη τιμή. Γι’ αυτό καλούμε την αναθέτουσα αρχή να προβεί στις  άμεσα εντός της επόμενης εβδομάδας  παρακάτω ενέργειες
1.-Άμεση ανάκληση της προαναφερόμενης διακήρυξης και καθορισμό νέων όρων
2.-Αποστολή της ανωτέρω διακήρυξης στην ενιαία αρχή δημοσίων συμβάσεων και στην μονάδα παρακολούθησης δημοσίων συμβάσεων (ΜΟΠΑΔΙΣ),και στην ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  για γνωμοδότηση της αν πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις.
3.-Αποστολή της ανωτέρω διακήρυξης στην επιτροπή ανταγωνισμού, για να διαπιστώσει το σύννομο των όρων της προκήρυξης.

    Σε διαφορετική περίπτωση, επιφυλασσόμαστε για κάθε νόμιμη ενεργεία με προσφυγή στις αρμόδιες δικαστικές και διοικητικές  αρχές κατά παντός υπεύθυνου.

Βόνιτσα 17/7/2015