«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Παρασκευή 17 Ιουλίου 2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 10η/2015 TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Αγρίνιο 16 Ιουλίου 2015
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                                    Αριθμ. πρωτ.: 46366
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ                           
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πληρ.: Παναγιώτης Ζωναράς
Τηλ.:   26413 60308, Fax: 26410 39060
E-mail: pzonaras@agrinio.gr                                              
                                            
                                                                       
 ΠΡΟΣ:
1.      Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου                        
2.      Το Δήμαρχο
3.      Το Γενικό Γραμματέα
4.      Τους Προέδρους – Εκπροσώπους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων
5.      Τον Συμπαραστάτη του Δημότη
6.      Τον Πρόεδρο Τοπικού Συμβουλίου Νέων
7.      Τους Διευθυντές Υπηρεσιών
8.      Τους Νομικούς Συμβούλους
9.      Τους Εισηγητές Υπαλλήλους
10.  Το Γραφείο Τύπου                                                                                
                                                                                Ε ν τ α ύ θ α 


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 10η/2015  TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.


            Σας καλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, στην 10η TAKTIKH συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 20 ΙΟΥΛΙΟΥ 2015 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

                                                                                  
1.      Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αγρινίου. «Επανασύσταση της Διεύθυνσης Δημοτικής Αστυνομίας και κατάργηση του Τμήματος Ελέγχου Κοινοχρήστων Χώρων».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καζαντζής).

2.      Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Αγρινίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καζαντζής).

3.      Χρηματοδότηση του Ν.Π.Ι.Δ. «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Αγρινίου» από το Δήμο Αγρινίου.
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Παπαγεωργίου).

4.      Έγκριση ή μη της υπ’ αριθμ. 1267/02-07-2015 απόφασης της Διευθύνουσας Υπηρεσίας για διάλυση σύμβασης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ.»
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

5.      Έγκριση ή μη της παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης των έργων:
Α) «Συνδέσεις αποχέτευσης στο δίκτυο Λεπενούς.» (1η παράταση).
Β) «Διαμόρφωση Παλαιού Μύλου Δήμου Αγρινίου.» (4η παράταση).
Γ)«Κατασκευή νέου διώροφου κέντρου αποθεραπείας – αποκατάστασης ημερησίας νοσηλείας και διημέρευσης – ημερησίας φροντίδας ΑμΕΑ μετά υπογείου και θεραπευτικής πισίνας.» (2η παράταση).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

6.      Έγκριση ή μη του 2ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικός) εκτέλεσης του έργου:  «Ανάπλαση - ανακατασκευή οδών & Κ.Χ. στο Δ.Δ. Αγρινίου (περιοχή Αη-Βασιλιώτικα.»
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

7.      Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αγρινίου  έτους 2015.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

8.      Έγκριση  διενέργειας   προμηθειών για την κάλυψη αναγκών των Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

9.      Έγκριση διενέργειας της «προμήθειας ελαστικών οχημάτων - μηχανημάτων του Δήμου Αγρινίου για το έτος 2015-2016.»
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

10.  Διαγραφή οφειλών από βεβαιωτικούς καταλόγους Δήμου Αγρινίου και διόρθωση χρηματικών καταλόγων.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

11.  Παραχώρηση χρήσης δημοτικού ακινήτου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).
·        Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγρινίου κ. Καββαδίας Θεόδωρος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρο 81 του Ν. 3852/2010).

12.  Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 32/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Μελιάδης).
·        Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Αγρινίου κ. Καββαδίας Θεόδωρος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρο 81 του Ν. 3852/2010).

13.  Προσκύρωση  οικοπεδικού τμήματος  στο Ο.Τ. 538 του σχεδίου πόλης Αγρινίου για την εφαρμογή της οικοδομικής γραμμής, επί αιτήσεως Μαριάνθης Αρίδα.
(Σχετ. η υπ’ αριθμ. 33/2015 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής κ. Μελιάδης).
14.  Χορήγηση αδειών σε παραγωγούς για Λαϊκές Αγορές.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).

15.  Οικονομική ενίσχυση οικονομικά αδυνάτων κατοίκων της πόλης.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Καλαντζής).

16.  Δικαιολόγηση απουσιών Δημοτικών Συμβούλων από τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου κατά την περίοδο από  1-1-2015 έως 30-06-2015.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).
                     


                                                                                        Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ


                                                                                                        ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΚΟΣ