«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Πέμπτη 30 Ιουλίου 2015

Ενημέρωση από τον δήμο Αγρινίου 30 Ιούλη 2015

 ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΔΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» προϋπολογισμού 1.229.000,00

Δημοπρατείται από το Δήμο Αγρινίου την 25-08-2015 το έργο «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ - ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΟΔΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» προϋπολογισμού 1.229.000,00 € που χρηματοδοτείται από πιστώσεις:

Α. ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - 500.000,00 € (ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ)
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΕΙΣΦΟΡΑ ΣΕ ΧΡΗΜΑ & ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

Β. Δ.Ε.Υ.Α. ΑΓΡΙΝΙΟΥ - 729.000,00 € (ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ)
ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ 

Με το έργο θα εκτελεστούν εργασίες εκσκαφών, κατασκευή επιχώματος, κατασκευή πεζοδρομίων, ρείθρων, οδοστρωσία, ασφαλτικά, υποδομή ηλεκτροφωτισμού και...
κατασκευή τοίχων αντιστήριξης. Οι υδραυλικές εργασίες αφορούν την ανάπτυξη δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης σε όλη την περιοχή μελέτης με προσαρμογή των προβλεπόμενων κατασκευών στις  ήδη υπάρχουσες. Τα υφιστάμενα δίκτυα θα λειτουργήσουν είτε ως αποδέκτες (αποχέτευση) είτε ως τροφοδοτικοί αγωγοί (ύδρευση) και – πλέον – θα αποτελέσουν μαζί με τις νέες κατασκευές το υπόγειο δίκτυο υποδομών για την εξυπηρέτηση των υδρεύσεων και της απομάκρυνσης των λυμάτων και των ομβρίων υδάτων της περιοχής μελέτης.

Σύμφωνα με τη σχετική μελέτη το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.

***
Κλιματιζόμενοι χώροι στο Αγρίνιο
Η Δ/νση Κοινωνικής Προστασίας & Δημόσιας Υγείας ανακοινώνει στους δημότες μας ότι τις ημέρες των υψηλών θερμοκρασιών θα λειτουργούν οι παρακάτω δημοτικοί κλιματιζόμενοι χώροι :

Πέμπτη 30 Ιουλίου 2015

•    Αίθουσα ΚΑΠΗ (Όπισθεν Αγ-Δημητρίου) από 8:00 - 20:00
•    Αίθουσα ΚΑΠΗ Αγ.-Κωνσταντίνου από 8:00 - 20:00

***
Καταβολή   στους    δικαιούχους των Προνοιακών  επιδομάτων 
Από την Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας  & Δημόσιας  Υγείας  του Δήμου   Αγρινίου   σας   ενημερώνουμε   ότι η   καταβολή   στους    δικαιούχους των Προνοιακών  επιδομάτων  για το   δίμηνο    MAΪΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ  2015  θα αρχίσει την Τρίτη  04/08/2015.