«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Κυριακή, 17 Ιουνίου 2018

Ενημέρωση από την Διοίκηση του Γ.Ν. Αιτωλ/νίας

ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ(1) ΠΑΘΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΝΟΣ(1)  ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΥ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΥ
                                ΓΙΑ ΔΥΟ(2) ΕΤΗ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

   Από την Διοίκηση του Γ.Ν. Αιτωλ/νίας ανακοινώνεται ότι, μετά από σχετικές αποφάσεις 
του Υπουργού Υγείας  κ. Α. Ξανθού και της 6η ΥΠΕ, προσλαμβάνονται στο Νοσοκομείο Αγρινίου για δύο (2) έτη οι παρακάτω επικουρικοί ιατροί:
    ένας (1) Παθολόγος
    ένας (1) Καρδιολόγος
       Θεωρούμε την νεώτερη αυτή εξέλιξη ιδιαίτερα σημαντική, η οποία θα δώσει την απαιτούμενη στήριξη και βοήθεια στην ομαλή λειτουργία και των δύο κλινικών του Νοσοκομείου Αγρινίου.
        Το επόμενο χρονικό διάστημα και...
με βάση την χορήγηση του αποθεματικού 10% τρέχοντος έτους, για πρώτη φορά από τον Ιούνιο 2018, θα δώσει την δυνατότητα στο άμεσο μέλλον για προσλήψεις και άλλων ειδικοτήτων στην Ν.Μ. Αγρινίου.
       Για οποιαδήποτε νεώτερη εξέλιξη επί των ανωτέρω θα σας ενημερώσουμε σχετικά.


                                                                                            Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                                                                               Παπαδόπουλος Ε. Παναγιώτης

***
ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ 10% ΕΤΟΥΣ 2018 ΑΠΟ ΤΗΝ 6η ΥΠΕ
                                                ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ        

   Από την Διοίκηση του Γ.Ν. Αιτωλ/νίας ανακοινώνεται ότι, η 6η ΥΠΕ μετά από σχετικές συζητήσεις αλλά και την επίσκεψη–συζήτηση στο Αγρίνιο του Υποδ/τή  κ. Ζαμπάρα Μιλτιάδη, κατανοώντας την ικανοποιητική λειτουργία των Νοσηλευτικών Μονάδων Αγρινίου – Μεσολογγίου ¨ΧΑΤΖΗΚΩΣΤΑ¨ ενέκρινε για πρώτη φορά την χορήγηση του αποθεματικού 10% τρέχοντος έτους από τον Ιούνιο του 2018 για την κάλυψη των αυξημένων λειτουργικών δαπανών και των δύο Νοσηλευτικών Μονάδων.
  Το ύψος της χρηματοδότησης του αποθεματικού 10% που απελευθερώνεται, πλην φαρμάκων,  είναι:
    Ν.Μ. Αγρινίου …………………800.000 ευρώ
    Ν.Μ. Μεσολογγίου …………..260.000 ευρώ                   
       Το ως άνω αποθεματικό θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη μισθοδοσίας νέου επικουρικού προσωπικού (ιατρών και λοιπού προσωπικού) που σύντομα αναλαμβάνει υπηρεσία, την προμήθεια ή αντικατάσταση ιατρικού εξοπλισμού και την πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τις ΔΕΚΟ.
      Μετά την παραπάνω εξέλιξη επιθυμούμε να εκφράσουμε τις ευχαριστίες μας  προς την Διοίκηση της 6ης ΥΠΕ και του Υποδ/τη κ. Ζαμπάρα Μ., για την εν τοις πράγμασι οικονομική στήριξη και των δύο (2) Νοσηλευτικών Μονάδων, με βάση την οποία με σταθερό ρυθμό και προσεγμένα βήματα βελτιώνεται καθημερινά η υφιστάμενη κατάσταση στην Δημόσια Υγεία στο Νομό μας.


                                                                                            Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

                                                                               Παπαδόπουλος Ε. Παναγιώτης