«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Παρασκευή, 11 Νοεμβρίου 2016

Ο Δ. Μιχάλης για τη Σύνθεση του Δ.Σ του νοσοκομείου Αιτωλ/νίας

Επειδή τις ημέρες αυτές απασχόλησε την επικαιρότητα του Νομού μας η νόμιμη ή μη σύνθεση του Δ.Σ. του νοσοκομείου Αιτωλ/νίας και επειδή το θέμα είναι σοβαρό για εντός νέφους ασαφείας, ενημερώνουμε τους πολίτες και αρχές που ήθελε ενδιαφέρονται για την πραγματική διάσταση του θέματος, ότι:

Το νοσοκομείο Αιτωλ/νίας λειτουργεί με το παρόν Δ.Σ. νόμιμα καθ’ ότι με το κενό που δημιουργήθηκε σε πολλά νοσοκομεία από την καθυστέρηση τοποθέτησης νέων διοικήσεων, ανέκυψε θέμα για την απρόσκοπτη λειτουργία τους το οποίο ο νομοθέτης διευθέτησε με την πρόβλεψη συνέχισης με παράταση της υφιστάμενης σύνθεσης.
Ειδικά για το νοσοκομείο Αιτωλ/νίας το θέμα ανέκυψε με την συμμετοχή σε αυτό των αιρετών μελών των οποίων η θητεία έχει λήξει και...
δεν έχουν τοποθετηθεί ακόμη με σχετική Υπουργική Απόφαση τα νεοεκλεγέντα μέλη.
Για το θέμα αυτό ηγέρθη ο προβληματισμός της νομιμότητας ή όχι από ορισμένους ενδιαφερόμενους.
Η νέα διοίκηση του νοσοκομείου, συμμεριζόμενη τον προβληματισμό της νομιμότητας στο σημείο αυτό, απηύθυνε ερώτημα προς το εποπτεύον Υπουργείο Υγείας, αμέσως μετά την ανάληψη καθηκόντων και την ενημέρωσή της.
Το Υπουργείο Υγείας με το Α.Π.64286/20-9-2016 απαντητικό έγγραφο της Δ/σης Ανθρωπίνων Πόρων Ν.Π., απάντησε στο ερώτημα με σαφήνεια  λέγοντας πως «.. .. στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. νομίμως συμμετέχουν οι προηγούμενοι αιρετοί εκπρόσωποι, δεδομένου ότι το συλλογικό όργανο λειτουργεί με παράταση. Οι νέοι αιρετοί εκπρόσωποι του Δ.Σ. θα οριστούν με τη νέα απόφαση ορισμού μελών του Δ.Σ. η οποία θα εκδοθεί μετά την ολοκλήρωση του διορισμού του Αναπληρωτή Διοικητή της Νοσηλευτικής Μονάδας Γ.Ν. Μεσολογγίου».

Όσο δε για το εγερθέν θέμα περί συμμετοχής μέλους του Δ.Σ. που ήταν εγκαλούμενο από το σχετικό πόρισμα του ΣΕΥΥΠ, σε πειθαρχική διαδικασία (απόρροια ελέγχου ΣΕΥΥΠ) που εξέτασε το Δ.Σ., επισημαίνουμε ότι για το μέλος αυτό είχε ήδη κινηθεί πειθαρχική διαδικασία η οποία κατέληξε στην απαλλαγή του από τις κατηγορίες.
Είναι σαφές πως σε ένα ευνομούμενο σύστημα διοίκησης, κανείς δεν νομιμοποιείται να θεωρεί «πειθαρχικά διωκόμενο» κάποιον πολίτη που δικάστηκε και αθωώθηκε, και συνεπώς κανείς δεν νομιμοποιείται να τον αποκλείσει από οιαδήποτε συλλογική διαδικασία στην οποία νομίμως συμμετέχει.
 Γ Ε Ν Ι Κ Ο   Ν Ο Σ Ο  Κ Ο Μ Ε Ι Ο    Α Ι Τ/Ν Ι Α Σ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ  ΜΟΝΑΔΑ  Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο Υ

                                            Ο Διοικητής Δημήτριος Γ. Μιχάλης