«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Παρασκευή, 7 Οκτωβρίου 2016

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        Αγρίνιο 7 Οκτωβρίου 2016

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ              Αριθμ. πρωτ.: 63817
ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ                          
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ταχ. Δ/νση: Αναστασιάδη 1   
30131  Α Γ Ρ Ι Ν Ι Ο
Πληρ.: Παναγιώτης Ζωναράς
Τηλ.:   26413 60308, Fax: 26410 28668
E-mail: dimotiko-symboulio@agrinio.gr
pzonaras@agrinio.gr                                             
                                             
                                                                        ΠΡΟΣ:
1.      Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου                        
2.      Τον Δήμαρχο
                 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 2η/2016  ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

            Σας καλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 64 και 66 του Ν. 3852/2010, στην 2η ΕΙΔΙΚΗ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 12 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και...
ώρα 19:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο για την:
        
Εκλογή Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου θητείας έως 4-3-2017 (κατόπιν της υπ’ αριθμ. πρωτ. 61566/29-9-2016 παραίτησης του Δημοτικού Συμβούλου κ. Κωνσταντίνου Ρόκου από τον πλειονοψηφήσαντα Συνδυασμό).

                                                                                                           Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
                                                                                                 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
                                                                                     ΧΡΗΣΤΟΣ  ΚΟΡΔΟΛΑΙΜΗΣ