«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2015

Ενημέρωση από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 22 Δεκέμβρη 2015

Με προοπτική για το μέλλον το Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2014-2019
Ένα ρεαλιστικό Σχέδιο που «απαντά» στις ανάγκες της περιοχής, και παράλληλα «βλέπει» την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τις προοπτικές της για τα επόμενα πέντε χρόνια και διαμορφώνει τις κατάλληλες συνθήκες για το μέλλον.
Με αυτές τις λίγες λέξεις περιέγραψε ο εισηγητής συνοπτικά το Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2014-2019, το οποίο εγκρίθηκε ως...
προς την Α’ (Στρατηγικό Σχέδιο) και Β’ φάση του (Επιχειρησιακό Σχέδιο), από το Περιφερειακό Συμβούλιο.
«Εμείς πιστεύουμε στο δημοκρατικό προγραμματισμό και στη θεμελιώδη αρμοδιότητα της περιφερειακής αυτοδιοίκησης που είναι ο στρατηγικός σχεδιασμός. Κάναμε διαβούλευση και με το 5ετές Επιχειρησιακό Σχέδιο Δυτικής Ελλάδας γίνεται εξειδίκευση των γενικών στρατηγικών στόχων σε ειδικότερους στόχους, που αποτελούν προτεραιότητα  της Περιφέρειας για την επόμενη περίοδο» επεσήμανε ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας σημειώνοντας πως αυτό βέβαια «δεν αναιρεί τον διεκδικητικό ρόλο της Περιφέρειας στην υλοποίηση κρίσιμων παρεμβάσεων και επιπλέον είναι ευνόητο πως η επίτευξη των στόχων ενός  επιχειρησιακού προγράμματος προϋποθέτει και την ολοκλήρωση των μεγάλων έργων υποδομής, σε συνθήκες όμως χρηματοοικονομικής σταθερότητας, όσον αφορά την απόδοση των πόρων στην Περιφέρεια, αλλά και γενικότερα συνθήκες που συνηγορούν στη μόχλευση των επενδυτικών κεφαλαίων».
Βασική επιδίωξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την ολοκλήρωση του 5ετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2019 Α΄ φάση Στρατηγικό Σχέδιο και Β΄ φάση Επιχειρησιακό Σχέδιο Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας είναι το τρίπτυχο:
1. Προστασία του περιβάλλοντος και βελτίωση της ποιότητας ζωής.
2. Άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων, με την ανεργία να είναι η κυριότερη γενεσιουργός αιτία της φτώχειας, της ανασφάλειας και της μειούμενης αυτοεκτίμησης.
3. Οικονομική ανάπτυξη με υποστήριξη της επιχειρηματικότητας και της δημιουργίας προστιθέμενης αξίας, προκειμένου να επιτευχθεί ανάσχεση της ανεργίας και βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών. 
Κατά την εισήγησή του στη σημερινή συνεδρίαση του Σώματος ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Γιώργος Αγγελόπουλος υπογράμμισε το στόχο του Επιχειρησιακού Σχεδίου που είναι η καταγραφή και ο προσδιορισμός της επιχειρησιακής στόχευσής της, στην κατεύθυνση αξιοποίησης των διαφόρων χρηματοδοτικών εργαλείων και των επιχειρησιακών της δυνατοτήτων με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία και το διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό.
«Με την παρούσα εισήγηση ολοκληρώνεται η κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο 2014-2019 και παρουσιάζεται πλέον αυτό σε ενιαία μορφή. Η προσπάθειά μας δεν αφορά μια τυπικά υπηρεσιακή διεκπεραίωση της διαδικασίας βάσει της ΚΥΑ. Εξειδικεύεται, σε επίπεδο στρατηγικής, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες και τα Νομικά Πρόσωπα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ακολουθώντας μία βαθμιαία ανάπτυξη που καταλήγει σε δράσεις» ανέφερε ο κ. Αγγελόπουλος και ανέλυσε τους στόχους της Β’ Φάσης, οι οποίοι συνοψίζονται στα εξής:
·         Ενίσχυση – ανασυγκρότηση παραγωγικής βάσης
·         Στήριξη της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας
·         Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές
·         Ανάδειξη τουριστικού προϊόντος σε διασύνδεση με πολιτιστικούς και φυσικούς πόρους
·         Βελτίωση διοικητικής λειτουργίας Οργανισμού Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην κατεύθυνση χάραξης και υλοποίησης διακριτής Περιφερειακής Πολιτικής
·         Ενίσχυση κοινωνικής συνοχής με στοχευμένες δράσεις και βελτίωση υποδομών και υπηρεσιών σε Υγεία, Πρόνοια, Παιδεία – Δια Βίου Μάθηση, Αθλητισμό.
Σε κάθε περίπτωση, το 5ετές είναι ένα δυναμικό κείμενο που αξιολογείται και αναθεωρείται  τακτικά, όπως και επικαιροποιείται όταν τα δεδομένα και οι τρέχουσες συνθήκες το επιτάσσουν.

***
Απ. Κατσιφάρας: Πέρασαν πέντε κυβερνήσεις, κλείνει άλλη μία χρονιά και «φως στο τούνελ» με την Πατρών – Πύργου πουθενά!
«Για εμάς, το σύνολο των πολιτικών και παραγωγικών φορέων, και τους πολίτες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η κατασκευή του συνόλου της Ολυμπίας Οδού είναι έργο αναπτυξιακής προτεραιότητας».
Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας, δίνοντας μέσα σε λίγα λόγια τη σημασία που έχει για την περιοχή μας η κατασκευή του τμήματος της Πατρών – Πύργου και ολόκληρου του φυσικού και τεχνικού αντικειμένου της Ολυμπίας Οδού, κάνει παρέμβαση προς τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Χρήστο Σπίρτζη.
Με επιστολή του ο κ. Κατσιφάρας ζητά άμεσα να συγκληθεί σύσκεψη φορέων στο Υπουργείο στην Αθήνα, ή στην έδρα της Περιφέρειας, προκειμένου να γνωστοποιηθεί το σύνολο του σχεδιασμού της κυβέρνησης και του Υπουργείου για την ολοκλήρωση του έργου.
Σημειώνεται μεταξύ άλλων στην επιστολή:
«Η κατασκευή του τμήματος της Ολυμπίας Οδού Πατρών – Πύργου συνεχώς απομακρύνεται από όλους του στόχους και τα χρονοδιαγράμματα που έχουν θέσει πέντε κυβερνήσεις μεταξύ των οποίων και η δική σας, με αποτέλεσμα η κατάσταση να παραμένει βαλτωμένη, οι πολίτες απογοητευμένοι και η πολυπόθητη ανάπτυξη άπιαστο όνειρο για τους κατοίκους της Ηλείας και της Αχαΐας.
Για την ιστορία και μόνο σας υπενθυμίζω ότι το έργο ξεκίνησε το 2007 και με πολλές παραχωρήσεις πέρασε πολλά στάδια και τον Μάρτιο του 2015 σταμάτησαν οι διαγωνιστικές διαδικασίες που είχαν δρομολογηθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση και παρουσιάσατε το δικό σας σχέδιο χρηματοδότησης και χρονοδιαγράμματος, το οποίο θα ξεκινούσε από τον Ιούνιο του 2015 με τον πρώτο διαγωνισμό στον «αέρα» και με μικρή χρονική απόσταση οι υπόλοιποι.
Ήλθαν Χριστούγεννα του 2015, κλείνει η χρονιά και “φως στο τούνελ” πουθενά».
Παράλληλα, ο κ. Κατσιφάρας αναφέρεται και στον τρόπο που έχει επιλεγεί για την κατασκευή του έργου: «Σε ό,τι αφορά το μοντέλο διαχείρισης της κατασκευής του έργου, δεν το κρίνω. Τη θέση μου, όμως την γνωρίζετε, είναι δημόσια διατυπωμένη και έχω ήδη αναφέρει πως με τον τρόπο που επιλέξατε το έργο δε θα γίνει ποτέ, όχι γιατί δεν το θέλετε ή δεν έχετε πολιτική βούληση, αλλά γιατί θα μπλέξει στο «τέρας» της γραφειοκρατίας και των αστοχιών που «δουλεύει» στη χώρα μας, ως Δούρειος Ίππος για την ανάπτυξη και την αποτελεσματικότητα.
Πρόσφατα ανακοινώσατε την απόφαση χρηματοδότησης ενός πολύ μικρού τμήματος, μόλις οκτώ χιλιομέτρων από τη θέση Δουνέικα – Διασταύρωση Βουνάργου, χωρίς καμία αναφορά πότε θα βγει η προκήρυξη και καμία αναφορά για τα υπόλοιπα 66 χιλιόμετρα μέχρι την Πάτρα.
Παράλληλα, δεν διακρίνεται να υπάρχει κανένας σχεδιασμός για τα υπόλοιπα τμήματα Πύργος – Καλό Νερό και Καλό Νερό – Τσακώνα, λες και δεν είναι τμήματα της Ολυμπίας Οδού, λες και τα τμήματα είναι εκτός εθνικού σχεδιασμού και μέρος των Διευρωπαϊκών Δικτύων».

***

Αναρτήθηκαν τα ονόματα των δικαιούχων για τη Δράση 1.2 "Βιολογική Κτηνοτροφία έτους 2012" - Μέχρι τις 30 Δεκεμβρίου ενστάσεις
Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους παραγωγούς ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία πληρωμών, της Δράσης 1.2 «Βιολογική Κτηνοτροφία» για το 1ο έτος εφαρμογής 2012 (πενταετία).
Οι αναλυτικές ονομαστικές καταστάσεις πληρωμής με τους δικαιούχους, τους απορριπτόμενους και δεσμευμένους παραγωγούς, αναρτήθηκαν στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (Πανεπιστημίου 171, Πάτρα).
Οι καταστάσεις έχουν αποσταλεί στον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. για την έκδοση των σχετικών εντολών πληρωμής και την πίστωση των ατομικών λογαριασμών των δικαιούχων.
Οι καταστάσεις πληρωμής περιλαμβάνουν 63 δικαιούχους με συνολικό ποσό πληρωμής 319.364,59 ευρώ.
Σας επισημαίνουμε ότι δύναται να υποβληθούν ενστάσεις επί των αναρτημένων αναλυτικών καταστάσεων πληρωμής, εντός  πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της πρώτης ανάρτησης, δηλαδή μέχρι την Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2015.
Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία η διευκρίνιση παρακαλούμε να απευθύνεστε στην Υπηρεσία και στο τηλέφωνο 2613-613702.