«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Παρασκευή 3 Ιουλίου 2015

«Έκκληση του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας προς την Κυβέρνηση για σχέδιο σωτηρίας της αγοράς»

Οι συνθήκες που επικρατούν στην οικονομία, την παραγωγική βάση και γενικότερα στις επιχειρήσεις, έχουν ξεπεράσει πλέον τα ανεκτά όρια.

Η σε βαθμό επικινδυνότητας συρρίκνωση της μεταποιητικής δραστηριότητας και η αδυναμία εισαγωγής πρώτων υλών, βοηθητικών υλών και υλικών συσκευασίας.
Η αδυναμία εξαγωγής νωπών και τυποποιημένων προϊόντων...

Οι απώλειες του κλάδου των μεταφορών.
Ο κίνδυνος απώλειας του τουριστικού προϊόντος.
Το «πάγωμα» της αγοράς, με τις εισπράξεις επιχειρήσεων να κινούνται σε μηδενικά επίπεδα.
Μας υποχρεώνουν να εκφράσουμε την έντονη αγωνία του συνόλου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της Αιτωλοακαρνανίας.
Το τραπεζικό σύστημα είναι βασικός μοχλός της οικονομικής δραστηριότητας, με αποτέλεσμα ήδη να βρίσκονται στην εντατική όλοι οι κλάδοι της οικονομίας.
Χάνονται προσπάθειες και κόποι ετών. Σήμερα η πλειοψηφία των επιχειρήσεων της περιοχής μας αδυνατεί να ανταπεξέλθει των βασικών υποχρεώσεων.
Κάτω από αυτές τις συνθήκες,  καλούμε την Κυβέρνηση να διαφυλάξει την ενότητα του λαού μας και σε συνεργασία με τους παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς να εκπονηθεί ένα σχέδιο σωτηρίας της αγοράς, με σκοπό την όσο το δυνατόν συντομότερη επάνοδο σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας.
Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, που οι επιχειρήσεις-μέλη του συμμετέχουν δυναμικά στην παραγωγή του Εθνικού Εισοδήματος  και στηρίζουν την απασχόληση, ενώνουν τις δυνάμεις τους.
Για την παραμονή της χώρας μας στο Ευρώ και στην θέση της χώρας στην Ευρώπη, εκεί που ανήκει. Για τη διάσωση και υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της Ελληνικής Οικονομίας, προσφέροντας εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας και με τις φορολογικές και ασφαλιστικές τους εισφορές διαμορφώνουν το ΑΕΠ και στηρίζουν την Εθνική Οικονομία.


ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ