«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τετάρτη 15 Ιουλίου 2015

Ο Συμπαραστάτης του Δημότη του Δήμου Αγρινίου για το 2ο Νηπιαγωγείο Παναιτωλίου

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Συμπαραστάτης του Δημότη
και της Επιχείρησης
Ο Συμπαραστάτης του Δημότη κατόπιν της από 15-6-2015 διαμεσολάβησής  του προς τη Δνση Παιδείας- Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου ύστερα απο σχετική καταγγελία δημότη του Δήμου Αγρινίου που αναφερόταν στην ακαταλληλότητα του κτιρίου που στεγάζεται το 2ο Νηπιαγωγείο Παναιτωλίου παρότι κατασκευάστηκε νέο κτίριο στο Παναιτώλιο για τη στέγασή του και δεν έγιναν ενέργειες για τη μεταφορά του παραπάνω Νηπιαγωγείου, έλαβε σχετική απάντηση με...
αριθ. Πρωτ. 45288/10-7-2015 από τη Δνση Παιδείας του Δήμου Αγρινίου και σύμφωνα με αυτή το νέο κτίριο που κατασκευάστηκε στο Παναιτώλιο προκειμένου να στεγάσει το 2ο και 3ο Νηπιαγωγεία θα λειτουργήσει με τη έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2015-2016.                    Αγρίνιο 14-7-2015
Ο ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
                        ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ