«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τρίτη 9 Ιουνίου 2015

Ενημέρωση από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 9 Ιούνη 2015

 Το αναπτυξιακό όραμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στο πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα 2014-2019

Έξι στρατηγικούς στόχους για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των πολιτών, την οικονομική ανάπτυξη και την ανάδειξη των χαρακτηριστικών – ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων κάθε περιοχής, περιλαμβάνει το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2014-2019, όπως παρουσιάστηκε σήμερα το μεσημέρι κατά την ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου...

Ουσιαστικά, μέσα από τη σύνταξη του Ε.Π. 2014-2019, διατυπώνεται το όραμα της Περιφέρειας: «Αυτοτροφοδοτούμενη, εξωστρεφής και αειφορική ανασυγκρότηση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας εστιασμένη στην παγκόσμια ταυτότητά της, στις αξίες για τον άνθρωπο και το περιβάλλον».
 «Σε μια δύσκολη οικονομική συγκυρία, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας παραμένει διεκδικητική για μια βιώσιμη ανάπτυξη στις Περιφερειακές της Ενότητες με επίκεντρο τον άνθρωπο και όχι τους αριθμούς. Βρισκόμαστε στην πιο ασταθή περίοδο της χώρας μας με τις εξελίξεις και δεν υπάρχει κάποιο εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο για να μπορέσουμε να ‘ακουμπήσουμε’ και προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε με τον καλύτερο τρόπο τις δυνατότητές μας» υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας προσθέτοντας: «Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα έχει δυναμικό χαρακτήρα και θα επικαιροποιείται με κάθε νέο στοιχείο τεκμηρίωσης που θα προκύπτει, με στόχο να δώσουμε μεγαλύτερη οικονομική και παραγωγική αξία στον τόπο μας, να βελτιώσουμε τις υπάρχουσες δομές, να αξιοποιήσουμε την τοπική παραγωγή, να προστατεύσουμε την φυσική μας κληρονομιά και να συνδέσουμε τις δραστηριότητές μας ώστε να ενισχύσουμε την προστιθέμενη αξία της τοπικής μας ταυτότητας».

Το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα περιλαμβάνει τους εξής στρατηγικούς στόχους:

1.       Ενίσχυση κοινωνικής συνοχής με στοχευμένες δράσεις και βελτίωση υποδομών και υπηρεσιών στην υγεία, πρόνοια, παιδεία - Δια βίου μάθηση, αθλητισμό.
2.       Ενίσχυση και ανασυγκρότηση της παραγωγικής βάσης της Περιφέρειας.
3.       Στήριξη της επιχειρηματικότητας και  της καινοτομίας.
4.       Ανάδειξη του τουριστικού προϊόντος της Δυτικής Ελλάδας σε διασύνδεση με  πολιτιστικούς και φυσικούς πόρους της περιοχής μας.
5.       Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και της άρσης των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων.
6.       Βελτίωση διοικητικής λειτουργίας οργανισμού (και οργανισμών) Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας στην κατεύθυνση χάραξης και υλοποίησης διακριτής περιφερειακής πολιτικής.
Την εισήγηση για το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έκανε ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ανάπτυξης και Επιχειρηματικότητας Γιώργος Αγγελόπουλος, ο οποίος αναφέρθηκε στη δομή του, λέγοντας πως είναι ενιαία, έχει συγκρότηση και λογική που διέπει το σύνολο των διοικητικών και γεωγραφικών υποενοτήτων της Περιφέρειας και περιλαμβάνει Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο, Πενταετές Πρόγραμμα Δράσεων και Οικονομικό Πρόγραμμα, Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης.
«Σε αυτό διατυπώνεται το αναπτυξιακό όραμα της Περιφέρειας και οι κατευθυντήριες αρχές, που πρέπει να διέπουν τον τρόπο λειτουργίας της και τον τρόπο διοίκησης των υποθέσεων περιφερειακού επιπέδου, και προσδιορίζεται η στρατηγική της Περιφέρειας προκειμένου να επιτευχθεί το όραμά της» επεσήμανε ο κ. Αγγελόπουλος και συμπλήρωσε: «Στην επόμενη και τελική του φάση θα ενσωματωθούν ώστε να αποκτήσει την τελική του μορφή το πενταετές επιχειρησιακό Πρόγραμμα (αναπτυξιακές προτεραιότητες και τα θεσμοθετημένα εργαλεία χωρικού σχεδιασμού καθώς και την προώθηση της μακροπεριφερειακής στρατηγικής), το Πενταετές Πρόγραμμα Δράσεων με στοιχεία προϋπολογισμού ,και οι Δείκτες Παρακολούθησης και Αξιολόγησης του προγράμματος».
Παράλληλα, ο Αντιπεριφερειάρχης αναφέρθηκε και στην προγραμματική σύμβαση που υπεγράφη με το Κέντρο Προγραμματισμού και Έρευνας (ΚΕΠΕ) για την υποστήριξη της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού στην εκπόνηση, παρακολούθηση, καθώς και στη διαδικασία παρακολούθησης και αξιολόγησής του 5-ετούς Επιχειρησιακού Προγράμματος 2014-2019, μία σύμβαση η οποία περιλαμβάνει, επιπλέον, την παροχή τεχνογνωσίας, διαρκή εκπαίδευση του προσωπικού, σύγχρονα εργαλεία αξιολόγησης και συγκριτικής αξιολόγησης των επιδόσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Τι περιλαμβάνει το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα
Στην 1η φάση είναι μια εικόνα και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης  στους βασικούς αναπτυξιακούς τομείς στην Περιφέρεια συνολικά, καθώς και ένα κείμενο στρατηγικής που αξιοποιεί υφιστάμενα κείμενα στρατηγικής και τεκμηρίωσης
Στην 2η φάση είναι ένας προγραμματισμός υλοποίησης της στρατηγικής που θα προκύψει  από την 1η φάση. Ο προγραμματισμός αυτός θα γίνει με διεκδικητικό χαρακτήρα αλλά σε ρεαλιστική βάση καθώς θα υπόκειται σε αξιολόγηση και θα καταλήγει σε δείκτες
Το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ξεχωριστό χρηματοδοτικό εργαλείο, ούτε αφορμή για εντάξεις έργων, καθώς οι εντάξεις έργων εξακολουθούν να γίνονται με συγκεκριμένες προϋποθέσεις στα επιμέρους χρηματοδοτικά προγράμματα.
Ως εκ τούτου το πενταετές επιχειρησιακό πρόγραμμα είναι το πλαίσιο που συνοψίζει τις στρατηγικές επιλογές της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και περιγράφει τις δυνατότητες να τις υλοποιήσουμε τα επόμενα χρόνια. 
***

Μέχρι 30 Ιουνίου οι αιτήσεις για μετατροπή της κορινθιακής σταφίδας σε οινοποιήσιμη
H Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ανακοινώνει ότι οι παραγωγοί που καλλιεργούν Κορινθιακή σταφίδα που προοριζόταν για ξηρή και έχει τον κωδικό 32510 μπορούν να τη μετατρέψουν σε οινοποιήσιμη για παραγωγή οίνων προς εμπορία με τον κωδικό 12190, εφόσον τηρούνται οι εξής προϋποθέσεις:
              Τα αμπελοτεμάχια βρίσκονται στην πρώην Επαρχία Πατρών
              Είναι φυτεμένα μέχρι το έτος 1998
              Δεν είναι σε συγκαλλιέργεια με ελαιόδεντρα
Καλούνται οι παραγωγοί που ενδιαφέρονται και πληρούν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται να προσέλθουν στην Υπηρεσία στην Πάτρα προκειμένου να κάνουν τη σχετική αίτηση μέχρι τις 30 Ιουνίου 2015.
Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση, οι ενδιαφερόμενοι καλλιεργητές Κορινθιακής σταφίδας μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, στα τηλέφωνα 2613613720 και 2610 450217.
***
 Απ. Κατσιφάρας: Η ενεργειακή αναβάθμιση του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών στο στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας


Η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Παναγία η Βοήθεια», με σύγχρονες μεθόδους και υλικά, για τη μείωση της ενεργειακής σπατάλης, εξήγγειλε ο Περιφερειάρχης Απόστολος Κατσιφάρας κατά τη διάρκεια της ημερίδας που διοργανώθηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με το Κέντρο Ενημέρωσης και Προσέλκυσης Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών Πανεπιστημίου Πατρών (ΚΕΔΜΟΠ) με θέμα την ευαισθητοποίηση των Σωμάτων Ασφαλείας και των ενόπλων δυνάμεων για την δωρεά μυελού των οστών.
Ο Περιφερειάρχης ανέφερε ότι στο στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την επόμενη Προγραμματική Περίοδο, προβλέπονται δράσεις για ενεργειακά αποδοτικότερα προϊόντα, κτίρια και υπηρεσίες.
«Η μείωση της κατανάλωσης της ενέργειας στα δημόσια κτίρια μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής τους απόδοσης, μπορεί να απελευθερώσει δημόσιους πόρους για άλλα έργα. Επιπλέον, συμβάλλει στην αλλαγή συμπεριφοράς όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας από τους πολίτες» υπογράμμισε ο Απ. Κατσιφάρας.

 Σε ό,τι αφορά το θέμα της Υγείας ο Περιφερειάρχης Δυτ. Ελλάδας σημείωσε ότι: «Για εμάς είναι επιτακτική η ανάγκη να διασφαλισθεί μια κοινωνική αλληλεγγύη για όλους τους δοκιμαζόμενους συμπολίτες μας με στοχευμένες πολιτικές. Οι κατευθύνσεις που έχει η Περιφέρεια είναι δύο και αυτές αφορούν στην πρόληψη μέσα από ένα ολοκληρωμένο πλάνο δράσεων και την ενίσχυση των υποδομών για την υγεία και την περίθαλψη», ενώ αναφέρθηκε και στη σημασία που έχει για τη ζωή των συνανθρώπων μας να γίνουμε όλοι εθελοντές δότες μυελού των οστών: «Αν γίνουμε δότες, κυριολεκτικά χαρίζουμε ζωή στους συνανθρώπους μας που πάσχουν από λευχαιμία και άλλες αιματολογικές παθήσεις. Πρέπει όλοι να ενημερωθούμε σωστά για το τι είναι και να ενταχθούμε στην δεξαμενή των εθελοντών. Να συνειδητοποιήσουμε πως σήμερα μπορεί να είναι κάποιος που δε γνωρίζουμε και να χρειάζεται τη βοήθειά μας και αύριο να είναι ένας δικός μας άνθρωπος».


Παράλληλα, ο Περιφερειάρχης αναφέρθηκε και στις υπόλοιπες υποδομές που έχουν κατασκευαστεί σε ολόκληρη την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας μέσω του ΕΣΠΑ, όπως το νοσοκομείο Αγρινίου κ.α., καθώς και στο γενικότερο σχεδιασμό για αναβάθμιση των κοινωνικών δομών και των δομών υγείας με επίκεντρο τον άνθρωπο και σεβασμό πάντα στο περιβάλλον, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Πατρών «Άγιος Ανδρέας».

 «Τόσα χρόνια μετά τον καταστροφικό σεισμό του 2008 που προκάλεσε μεγάλα προβλήματα το Νοσοκομείο ‘Αγ. Ανδρέας’», όπως τόνισε ο Περιφερειάρχης, «επιτέλους, είμαστε στην ευχάριστη θέση να δηλώσουμε πως το πολυώροφο κτίριο ολοκληρώνεται και άμεσα θα παραδοθεί προς χρήση, ενώ συνεχίζουμε να πιέζουμε προς κάθε αρμόδιο για την ορθή στελέχωσή του, ώστε να είναι λειτουργικό για τους συμπολίτες μας από την πρώτη μέρα».


Σε δήλωση του ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αντώνης Χαροκόπος, που στήριξε οργανωτικά την Ημερίδα, τόνισε την αναγκαιότητα προσέλκυσης νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών, κάτι το οποίο μπορεί να γίνει μέσω της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας, ενώ η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα συνεχίσει να προάγει ανάλογες δράσεις πάντα προς όφελος του πολίτη.   
Το Σχέδιο Δράσης για την Υγεία που υλοποιεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, όπως έχει προκύψει από τη διαβούλευση που έγινε με τους εμπλεκόμενους φορείς, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων δράσεις Ευαισθητοποίησης της Κοινωνίας για την Εθελοντική Αιμοδοσία, Δωρητές Δίκτυα Δωρητών, δράσεις ευαισθητοποίησης - ενημέρωσης για τη δωρεά οργάνων, Δράσεις ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και προσυμπτωματικός έλεγχος, Δράσεις ευαισθητοποίησης και οργάνωση Ημερίδας για τους θεσμούς υιοθεσίας και αναδοχής παιδιού κ.α.

Τις κεντρικές ομιλίες έκαναν ο Αλέξανδρος Σπυριδωνίδης, αναπληρωτής καθηγητής – Διευθυντής της Μονάδας Μεταμόσχευσης Μυελού των Οστών Π.Γ.Ν.Π. και του ΚΕΔΜΟΠ «ΧΑΡΙΣΕ ΖΩΗ» και η Χριστίνα Καρακωνσταντή, ενώ τον συντονισμό είχε ο Περιφερειακός Σύμβουλος Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και ιατρός Βιοπαθολόγος Σπύρος Καπράλος.

Στην Ημερίδα παρευρέθηκαν, εκτός του Περιφερειάρχη Απ. Κατσιφάρα και του Αντιπεριφερειάρχη Αντ. Χαροκόπου, ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος Κερνίτσης κ.κ. Χρύσανθος, ο Αντιδήμαρχος Υγείας και Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Πατρέων Δ. Πελεκούδας, ο Γενικός Διευθυντής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Ελλάδας Υποστράτηγος Αρ. Ανδρικόπουλος, ο Περιφερειακός Διοικητής 5ης ΠΕΔΙΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ. Αρχιπλοίαρχος Στ. Καλογείτων, ο Διοικητής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Αχαΐας Πύραρχος Ν. Ρουμελιώτης, ο Αστυνομικός Διευθυντής Αχαΐας Ταξίαρχος Ι. Σειντής, η Ταξίαρχος Παν. Γιαννοπούλου και ο Ταξίαρχος Φ. Τσόλκας από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας, ο Πρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Π.Ε. Αχαΐας Στ. Τσεκούρας, η Αστυνομική Υποδιευθύντρια Τροχαίας Πατρών Ι. Παναγοπούλου, ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής Α’ Αστυνομικού Τμήματος Π. Πετσίνης, ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής Γ’ Αστυνομικού Τμήματος Α. Τσαπικούνης, ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής Β΄ Αστυνομικού Τμήματος Γ. Μιχαλόπουλος, από την 116 Π.Μ. Αράξου ο Σμήναρχος Κ. Αλεξίου, από την Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Αεροπορίας Επισμηναγός Ι. Ζαχαράκης, η Πρόεδρος του Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» Ν. Αχαΐας, Λιόλιω Κολυπέρα, καθώς και αξιωματικοί από τα Σώματα Ασφαλείας και τις Ένοπλες Δυνάμεις.

***

Συνάντηση του Περιφερειάρχη Απ. Κατσιφάρα με τους εθελοντές πυροσβέστες
Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και οι ελλείψεις σε εξοπλισμό και υποδομές βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας με τον Γενικό Γραμματέα της Πανελλήνιας Ένωσης Εθελοντών Πυροσβεστικού Σώματος Δημήτρη Ζέρβα και τον Πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος Ιωάννη Σταμούλη.
Όπως τονίστηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η χρηματοδότηση που έχουν από το κράτος, καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου και ιδίως κατά την αντιπυρική περίοδο, είναι σχεδόν μηδαμινή, με αποτέλεσμα να στηρίζονται αποκλειστικά σε χορηγίες και να είναι αναγκασμένοι να πληρώνουν από την τσέπη τους για τον εξοπλισμό τους, ενώ δεν είναι λίγες οι φορές που θέτουν σε κίνδυνο ακόμα και την ίδια τους τη ζωή.
Παράλληλα, σημείωσαν πως οι εθελοντές είναι ενταγμένοι στο Πυροσβεστικό Σώμα, επισήμως, έχουν πιστοποίηση από την Πυροσβεστική Ακαδημία, αφού έχουν δώσει εξετάσεις και σε καμία περίπτωση δεν είναι εθελοντική οργάνωση, ενώ σκοπός καθιέρωσης του θεσμού του εθελοντή πυροσβέστη είναι η ενίσχυση της υπαρχούσης πυροπροστασίας με την εθελουσία συμμετοχή των πολιτών και η αντιμετώπιση των αναγκών πυροπροστασίας στην Επικράτεια.
Ο Περιφερειάρχης Απ. Κατσιφάρας από την πλευρά του τόνισε πως βρίσκεται στο πλευρό τους και επεσήμανε την ανάγκη ενίσχυσης αυτών για την κάλυψη της ασφάλειας και της επιχειρησιακής ετοιμότητας, αφού «προσφέρουν προστασία και διασφαλίζουν τις ζωές των πολιτών και την περιουσία τους από τους κινδύνους που καθημερινά εμφανίζουνται, φωτιές, πλημμύρες και άλλες θεομηνίες», ενώ εξήρε την προσφορά τους.