«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Δευτέρα 22 Ιουνίου 2015

Ο Συμπαραστάτης του δήμου Αγρινίου για το Πάρκο


ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
Συμπαραστάτης του Δημότη
και της Επιχείρησης
Ο Συμπαραστάτης του Δημότη κατόπιν της από 18-6-2015  καταγγελίας ανοιχτής συνέλευσης δημοτών η οποία αναφερόταν στην εγκατάλειψη του πάρκου και την πλήρη απαξίωσή του ειδικά στο τομέα της καθαριότητας  που εγκυμονεί κινδύνους μόλυνσης, προέβη στην με αριθ. 7/19-5-2015 διαμεσολάβησή του.

   Η Διεύθυνση καθαριότητος και ανακύκλωσης του Δήμου Αγρινίου, ανταποκρίθηκε άμεσα  με το με αριθ. 39406/22-6-2015 έγγραφό της . Και μας γνωρίζει ότι...
το έργο ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΙΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ , δεν έχει παραληφθεί οριστικά για χρήση από τον Κύριο του έργου ΔΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ και ως εκ τούτου η ανάδοχος Κοινοπραξία έχει την υποχρέωση για τη λήψη μέτρων περιβάλλοντος, στην περιοχή εκτέλεσης του έργου σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 37 του Ν. 3669/2008 ( ΦΕΚ  116/Α΄/18-6-2008) και σύμφωνα με τα εγκεκριμένα τεύχη της εργολαβίας  του έργου. 

  Συνεπώς η Δνση καθαριότητας και ανακύκλωσης του Δήμου Αγρινίου δεν έχει αρμοδιότητα καθαρισμού του πάρκου (αστικού) μέχρι  την οριστική παραλαβή του έργου. Ωστόσο με οικολογική συνείδηση και ευαισθησία το τμήμα αποκομιδής ,καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων από τη Δευτέρα 22-6-2015 ,θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τον καθαρισμό του πάρκου (αστικού) από τα στερεά μη επικίνδυνα  (δημοτικά) απόβλητα, χωρίς ουδεμία μεταβολή να επέλθει στην υπάρχουσα κατάσταση του έργου, παρόλο που αυτή η απόπειρα δεν είναι εύκολη καθότι ο χώρος είναι εργοτάξιο.

                                   Αγρίνιο 22-6-2015

                     Ο ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

                        ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ