«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Δευτέρα 22 Ιουνίου 2015

Ελληνική πρόταση: Μέτρα 2,69 δις € για το 2015 και 5,20 δις € για το 2016