«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τρίτη 9 Μαρτίου 2010

Τα ερωτήματα παραμένουν για τον Ανατολικό δίαυλο και την Κλείσοβα

Σχετικά με την απαντητική επιστολή του Δήμου της πόλης μας, στα ερωτήματα που υπέβαλε δημόσια η Π.Κ. ΣΥΝ Μεσολογγίου, έχουμε να επισημάνουμε τα παρακάτω: Κανένας μέχρι σήμερα δεν ισχυρίσθηκε ούτε ισχυρίζεται ότι υπάρχουν σημάδια βελτίωσης στην περιοχή, ιδιαίτερα μετά την λειτουργία του ΧΥΤΑ. Τα κρίσιμα όμως ερωτήματα παραμένουν:
1. Όσον αφορά τον έλεγχο για την ποιότητα και καταλληλότητα των υδάτων, επιμένουμε ότι ο τελευταίος έλεγχος έγινε 8-7-2008 (υπ’ αριθ. πρωτ. 5691) του αρμόδιου Κέντρου Κτηνιατρικών Ιδρυμάτων Αθηνών. Από τότε μέχρι σήμερα έχει γίνει κάτι και από ποιους; Το χρονικό διάστημα είναι μεγάλο.
2. Διαψεύδει ο Δήμος ότι ο βιολογικός καθαρισμός της πόλης είναι χωρίς άδεια λειτουργίας, με αποτέλεσμα η λυματολάσπη να διατίθεται ανεξέλεγκτα σε παρακείμενο οικόπεδο; Που βρίσκεται η υπόθεση αδειοδότησης του βιολογικού καθαρισμού;
3. Τι ενέργειες πρόκειται να γίνουν για την απομάκρυνση της λυματολάσπης και την αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ισορροπίας στην περιοχή;
4. Το τελευταίο διάστημα λόγω μη σωστής λειτουργίας του βιολογικού καθαρισμού και υπερχείλισης της κεντρικής διώρυγας υπήρξε διοχέτευση των ανεπεξέργαστων λυμάτων της πόλης στην κεντρική λεκάνη της Κλείσοβας, ναι ή όχι;

Η Π.Κ. ΣΥΝ Μεσολογγίου