«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Δευτέρα 22 Μαρτίου 2010

Συνεδριάζει τη Μεγάλη Δευτέρα 29 Μαρτίου το Ν. Σ. Αιτωλοακαρνανίας

Συνεδριάζει τη Μεγάλη Δευτέρα 29 Μαρτίου 2010 στις 18:00 μ.μ. το Νομαρχιακό Συμβούλιο Αιτωλοακαρνανίας (αίθουσα Ν.Σ., Διοικητήριο, Μεσολόγγι).
Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης της συνεδρίασης είναι τα εξής:

Τροποποίηση του χρηματοδοτούμενου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), ετήσιου Νομαρχιακού Προγράμματος Εκτέλεσης Έργων έτους 2010.
Εισηγητής: Ο κ. Πετρόπουλος Χρήστος (Αντινομάρχης).

Έγκριση του Ν.Σ. του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού – Ν.Α. Αιτωλ/νίας – Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης – Ταμείου Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων με αντικείμενο αυτής: α) τις συμπληρωματικές ανασκαφικές έρευνες στους χώρους των αρχαίων θεάτρων της Πλευρώνας και των Οινιαδών καθώς και ο καθαρισμός των χώρων και β) την εκπόνηση σχετικής μελέτης αποκατάστασης και αναστήλωσης, εξουσιοδότηση του κ. Νομάρχη για την υπογραφή αυτής και ορισμός εκπροσώπων της Ν.Α. με τους αναπληρωτές αυτών στην, οριζόμενη από το άρθρο 10 της ως άνω σύμβασης, Κοινή, μεταξύ των συμβαλλομένων, Επιτροπή Παρακολούθησης.
Εισηγητής: Ο κ. Κατσούλης Παναγιώτης (Αντινομάρχης).

Γνωμοδότηση του Ν.Σ. επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «Μονάδα παραγωγής γύψου και κονιαμάτων γύψου, ιδιοκτησίας «ΒΙΟΓΥΨ ΚΑΡΒΕΛΗΣ Α.Ε.» επί γηπέδου έκτασης 19.486,27 τ.μ. στη θέση «ΝΤΕΛΦΙ» ΤΟΥ Δήμου Αιτωλικού Νομού Αιτωλ/νίας».
Εισηγητής: Ο κ. Καπώνης Δημοσθένης (Αντινομάρχης).

Έγκριση του Ν.Σ. του σχεδίου της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Ν.Α. Αιτωλ/νίας και του Δήμου Οινιάδων Νομού Αιτωλ/νίας με αντικείμενο αυτής την υλοποίηση του έργου της επέκτασης του δικτύου ηλεκτροδότησης του Δήμου Οινιάδων, εξουσιοδότηση του κ. Νομάρχη για την υπογραφή αυτής και ορισμός εκπροσώπων της Ν.Α. με τους αναπληρωτές αυτών στην, οριζόμενη από το άρθρο 8 της ως άνω σύμβασης, Κοινή, μεταξύ των συμβαλλομένων, Επιτροπή Παρακολούθησης (από αναβολή, σχετική η αριθ. 40/2010 απόφαση του Ν.Σ.). Εισηγητής: Ο κ. Πετρόπουλος Χρήστος (Αντινομάρχης).

Ορισμός εκπροσώπου του Ν.Σ. με τον αναπληρωτή αυτού, στην Επιτροπή του άρθρου 3, παρ. 2 του Ν. 2734/1999.
Εισηγητής: Η κ. Στεργίου – Λαχανά Ευθαλία (Αντινομάρχης).

Έγκριση του Ν.Σ. των εισηγήσεων της Δ/νσης Οικονομικού & Πληροφορικής σχετικά με τροποποιήσεις και αναμορφώσεις του προϋπολογισμού της Ν.Α., οικονομικού έτους 2010.
Εισηγητής: Ο κ. Γαλαζούλας Αντώνης (Αντινομάρχης).

Απόφαση του Ν.Σ. σχετικά με την έκφραση άποψης του Σώματος – κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 της αριθ. 292313/2622/3-07-2009 Κ.Υ.Α. και με βάση τις σχετικές απόψεις της Δ/νσης Αγροτικής Ανάπτυξης – επί της σκοπιμότητας της επένδυσης με τίτλο «Βελτίωση μονάδας κοπής – τυποποίησης κρέατος και παραγωγής κρεατοσκευασμάτων» στην περιοχή Λυγιά Νεοκάστρου του Δήμου Ναυπάκτου Νομού Αιτωλ/νίας και φορέα επένδυσης την επιχείρηση με την επωνυμία «ΔΟΥΡΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ & ΣΙΑ Ο.Ε.».
Εισηγητής: Ο κ. Λύτρας Ιωάννης (Αντινομάρχης).

Γνωμοδότηση του Ν.Σ. επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) που αφορά την εκμετάλλευση λατομείου σχιστολιθικών πλακών, συνολικής έκτασης 34,5 στρεμμάτων (υφιστάμενης έκτασης 19,15 στρεμμάτων και επέκτασης 15,38 στρεμμάτων), στη θέση «ΚΕΦΑ» του Τοπικού Διαμερίσματος Μουσούρων του Δήμου Μεσολογγίου Νομού Αιτωλ/νίας, από την επιχείρηση με την επωνυμία «Δ. ΠΡΕΝΤΖΑΣ – Ι. ΣΦΥΡΗΣ Ο.Ε.».
Εισηγητής: Ο κ. Καπώνης Δημοσθένης (Αντινομάρχης).

Γνωμοδότηση του Ν.Σ. επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «Μικτή κτηνοτροφική μονάδα δυναμικότητας 390 αιγών, 126 αγελάδων κρεατοπαραγωγής, 63 μοσχαριών πάχυνσης και 15 μοσχίδων (Ι.Ζ. = 110), ιδιοκτησίας Σολωμού Κων/νου σε παραχωρηθείσα δημόσια δασική έκταση εμβαδού 3.102,42 τ.μ., στη θέση «ΚΟΥΤΣΟΥΠΙΑ» του Τοπικού Διαμερίσματος Λεσινίου του Δήμου Οινιάδων Νομού Αιτωλ/νίας».
Εισηγητής: Ο κ. Καπώνης Δημοσθένης (Αντινομάρχης).