«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Δευτέρα 15 Μαρτίου 2010

Δυο πολύ σημαντικές δράσεις από το Επιμελητήριο.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ Αγρίνιο 15 Μαρτίου 2010

Δυο πολύ σημαντικές δράσεις από το Επιμελητήριο.
1. Σεμινάριο Επιμόρφωσης Στελεχών Επιχειρήσεων και Φοιτητών
για τις Μεταφορές.
Σε συνέχεια της πολύ επιτυχημένης διοργάνωσης Σεμιναρίου για τις Μεταφορές, το οποίο πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2009 σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιά, και κατόπιν σχετικής απόφασης για επανάληψή του στη Βορειοδυτική Ελλάδα αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας, διοργανώνεται από τον Ε.Ε.ΣΥ.Μ και το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας στις 19 Μαρτίου 2010, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ - 16:45 μ.μ στην Συνεδριακή Αίθουσα του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, (Παπαστράτου 53 & Σμύρνης 1, Αγρίνιο) Σεμινάριο Επιμόρφωσης Στελεχών Επιχειρήσεων και Φοιτητών
για τις Μεταφορές. Σκοπός του Σεμιναρίου είναι η συμβολή στην καλύτερη ενημέρωση και επιμόρφωση στελεχών επιχειρήσεων, αλλά και λοιπών εμπλεκομένων με τις μεταφορές για τις σύγχρονες εξελίξεις και τις κύριες προκλήσεις των εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών μεταφορών. Διακεκριμένοι Πανεπιστημιακοί καθηγητές και εκπρόσωποι αρμόδιων αρχών και φορέων του κλάδου συγκαταλέγονται μεταξύ των εκλεκτών εισηγητών του Σεμιναρίου που αναμένεται να συνεισφέρουν ανιδιοτελώς στην προσπάθεια αυτή με εισηγήσεις τους σε διάφορα θέματα αρμοδιότητάς τους και να συζητήσουν με τους συμμετέχοντες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή αποστέλλοντας δήλωση συμμετοχής στο φαξ: 26410-22590 ή ηλεκτρονικό μήνυμα προς την γραμματεία του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας: contact@epimetol.gr.
2. Πανελλήνια μελέτη αποτύπωσης υποδομών, προβλημάτων, προκλήσεων και Δημιουργία βάσης δεδομένων - Πιλοτική εφαρμογή.
Συνάντηση Εργασίας των Επιμελητηρίων της Βορειοδυτικής Ελλάδος σχετικά με την πιλοτική εφαρμογή της πανελλήνιας μελέτης αποτύπωσης υποδομών, προβλημάτων, προκλήσεων και τη δημιουργία βάσης δεδομένων διοργανώνεται από τον Ε.Ε.ΣΥ.Μ και το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας στις 20 Μαρτίου 2010, ημέρα Σάββατο και ώρα 10.00 π.μ - 15:00 μ.μ στην Συνεδριακή Αίθουσα του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας, (Παπαστράτου 53 & Σμύρνης 1, Αγρίνιο). Η στοχευμένη αυτή δράση για τη Βορειοδυτική Ελλάδα σε συνεργασία με το Επιμελητήριο της Αιτωλοακαρνανίας καθώς και τα λοιπά Επιμελητήρια της περιοχής θα συνεισφέρει όχι μόνο στην καταγραφή των προβλημάτων και προοπτικών της Αιτωλοακαρνανίας και της Βορειοδυτικής Ελλάδας, αλλά ταυτόχρονα θα είναι υπόδειγμα για την κατανόηση της σημασίας μιας τέτοιας εργασίας και σε άλλες Επιμελητηριακές Περιφέρειες και εθνικό επίπεδο συνολικά.
Η βάση πληροφοριών που θα δημιουργηθεί, θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για την βελτίωση γενικότερα στη χώρα και ειδικότερα ανά Νομό, των προσφερόμενων υπηρεσιών μεταφορών, που επηρεάζουν ασφαλώς την οικονομική δραστηριότητα, και ταυτόχρονα θα είναι και μέσο προβολής της μεταφορικής δυναμικής του κάθε Νομού, με την παρουσίαση των επιχειρήσεων μεταφορών – μελών των Επιμελητηρίων. Τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν θα χρησιμοποιηθούν και ως κορμός για τη σταδιακή ανάπτυξη μιας μόνιμης βάσης δεδομένων, που θα τηρηθεί από τον Ε.Ε.ΣΥ.Μ. και θα είναι προσβάσιμη σε όλους τους ενδιαφερόμενους μέσω της ιστοσελίδας του Ε.Ε.ΣΥ.Μ. Παράλληλα, τα στοιχεία αυτά θα μας βοηθήσουν για την καλύτερη προετοιμασία και τεκμηρίωση προτάσεων προς τις αρμόδιες Αρχές για την βελτίωση και εκσυγχρονισμό των υποδομών και υπηρεσιών μεταφοράς.
Περισσότερες πληροφορίες στο www.etakcci.gr.
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ