«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Δευτέρα 22 Μαρτίου 2010

Δύο ερωτήσεις κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής κος Π. Κουρουμπλής

Δύο ερωτήσεις κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής κος Παναγιώτης Κουρουμπλής, προς την Υπουργού Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων κα. Άννα Διαμαντοπούλου. Η πρώτη ερώτηση αφορά το Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών του Πανεπιστήμιου Αγρινίου. Συγκεκριμένα ερωτάται η κα. Υπουργός για ποιο λόγο το συγκεκριμένο τμήμα δεν συμπεριλαμβάνεται σε καμία προκήρυξη του Α.Σ.Ε.Π. για Π.Ε., με αποτέλεσμα να μη δίνεται η ευκαιρία στους πτυχιούχους του εν λόγω τμήματος να διεκδικήσουν θέσεις εργασίας στο δημόσιο τομέα στο αντικείμενο των σπουδών τους. Η δεύτερη ερώτηση που απηύθυνε ο βουλευτής είχε ως θέμα επίσης το Πανεπιστήμιο Αγρινίου και συγκεκριμένα το τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων. Στο συγκεκριμένο τμήμα έχει εκλεγεί νέος πρόεδρος ο κος Λανταβός Αθανάσιος. Για την εκλογή του προέδρου έχει υπογράψει ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου, αλλά εκκρεμεί η υπογραφή της Υπουργού, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα στη λειτουργία του τμήματος.