«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Δευτέρα 22 Μαρτίου 2010

Διήμερο δύο πολύ σημαντικών δράσεων από το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας.

Μεγάλη συμμετοχή στο Σεμινάριο Επιμόρφωσης Στελεχών Επιχειρήσεων
και Φοιτητών για τις Μεταφορές.

Σε συνέχεια της πολύ επιτυχημένης διοργάνωσης Σεμιναρίου για τις Μεταφορές, το οποίο πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2009 σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πειραιά, το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας στις 19 Μαρτίου 2010, διοργάνωσε Σεμινάριο Επιμόρφωσης Στελεχών Επιχειρήσεων και Φοιτητών για τις Μεταφορές.
Σκοπός του Σεμιναρίου ήταν η συμβολή στην καλύτερη ενημέρωση και επιμόρφωση στελεχών επιχειρήσεων, αλλά και λοιπών εμπλεκομένων με τις μεταφορές για τις σύγχρονες εξελίξεις και τις κύριες προκλήσεις των εθνικών, ευρωπαϊκών και διεθνών μεταφορών. Διακεκριμένοι Πανεπιστημιακοί καθηγητές και εκπρόσωποι αρμόδιων αρχών και φορέων του κλάδου ήταν μεταξύ των εκλεκτών εισηγητών του Σεμιναρίου ενώ πολύ σημαντική παρουσία είχαν οι φοιτητές από το Πανεπιστήμιο της περιοχής. Συντονιστές από την πλευρά του Επιμελητηρίου ήταν οι κ.κ. Μπόκας Κωνσταντίνος Α΄ Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας και Πιστιόλας Κωνσταντίνος Β ΄ Αντιπρόεδρος. Εισηγητές ήταν οι κ.κ. Μ. Αδαμαντιάδης Επικεφαλής του τμήματος Διευκόλυνσης και Οικονομίας Μεταφορών της Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη του ΟΗΕ, Π. Ραβδάς Μέλος του Δ.Σ. του Ελληνικού Επιμελητηριακού Συνδέσμου Μεταφορών, Α. Κενανίδης Πρόεδρος Ομοσπονδίας Φορτηγών Αυτοκινητιστών Ελλάδος, Γ. Αμαξόπουλος Μέλος Δ.Σ. (Ε.Ε.ΣΥ.Μ.). Γ. Σιαμάς Διαμεταφορέας, Αντιπρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Επιχειρήσεων Διαμεταφοράς, Δ. Λυρίδης Καθηγητής ΕΜΠ, Β. Κούνουπας Υπ. Διδάκτορας τμήματος Ναυτιλιακών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και Ν.Ντάρας Χημικός Μηχανικός Τμήματος Περιβάλλοντος και Μεταφορών του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
Πρωτοποριακή πανελλήνια μελέτη αποτύπωσης υποδομών, προβλημάτων, προκλήσεων και Δημιουργία βάσης δεδομένων σε Πιλοτική εφαρμογή.
Στις 20 Μαρτίου 2010 ημέρα Σάββατο υπήρξε Συνάντηση Εργασίας των Επιμελητηρίων της Βορειοδυτικής Ελλάδος σχετικά με την πιλοτική εφαρμογή της πανελλήνιας μελέτης αποτύπωσης υποδομών, προβλημάτων, προκλήσεων και τη δημιουργία βάσης δεδομένων από τον Ε.Ε.ΣΥ.Μ και το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας. Πρόκειται για στοχευμένη δράση για τη Βορειοδυτική Ελλάδα που στόχο έχει να συνεισφέρει όχι μόνο στην καταγραφή των προβλημάτων και προοπτικών της Αιτωλοακαρνανίας και της Βορειοδυτικής Ελλάδας, αλλά ταυτόχρονα να αποτελέσει και υπόδειγμα για την κατανόηση της σημασίας μιας τέτοιας εργασίας και σε άλλες Επιμελητηριακές Περιφέρειες και εθνικό επίπεδο συνολικά.
Στους συμμετέχοντες δόθηκε η δυνατότητα να αξιολογήσουν τη βάση δεδομένων και να προσθέσουν στοιχεία σε αυτή ενώ στη συνέχεια να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο που προσφέρει σφαιρική εικόνα για τις μεταφορές και τα προβλήματά τους στην περιοχή καθώς και τη δυνατότητα για να προταθούν ποιος είναι οι προτεραιότητες για το μέλλον.
Σημειώνεται ότι μετά την πρώτη φάση που είναι η προετοιμασία και η συλλογή των στοιχείων στους επόμενους μήνες θα έχουμε την υλοποίηση της έρευνας και τη συλλογή των στοιχείων σε επίπεδο νομού και στη συνέχεια τη σύνθεση των στοιχείων και την εκπόνηση Έκθεσης Αποτελεσμάτων-Συμπερασμάτων. Η όλη προσπάθεια θα κλείσει με τη διαμόρφωση του υλικού και την παρουσίασή της στην ιστοσελίδα της Ε.Ε.ΣΥ.Μ. προς το τέλος του έτους.
Η βάση πληροφοριών που θα δημιουργηθεί, θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για την βελτίωση γενικότερα στη χώρα και ειδικότερα ανά Νομό, των προσφερόμενων υπηρεσιών μεταφορών, που επηρεάζουν ασφαλώς την οικονομική δραστηριότητα, και ταυτόχρονα θα είναι και μέσο προβολής της μεταφορικής δυναμικής του κάθε Νομού, με την παρουσίαση των επιχειρήσεων μεταφορών – μελών των Επιμελητηρίων. Τα στοιχεία που θα συγκεντρωθούν θα χρησιμοποιηθούν και ως κορμός για τη σταδιακή ανάπτυξη μιας μόνιμης βάσης δεδομένων, που θα τηρηθεί από τον Ε.Ε.ΣΥ.Μ. και θα είναι προσβάσιμη σε όλους τους ενδιαφερόμενους μέσω της ιστοσελίδας του Ε.Ε.ΣΥ.Μ. Παράλληλα, τα στοιχεία αυτά θα μας βοηθήσουν για την καλύτερη προετοιμασία και τεκμηρίωση προτάσεων προς τις αρμόδιες Αρχές για την βελτίωση και εκσυγχρονισμό των υποδομών και υπηρεσιών μεταφοράς.
Περισσότερες πληροφορίες στο www.etakcci.gr.
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ