«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Δευτέρα, 4 Μαρτίου 2019

Ενημέρωση από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Ποια ήταν τα μεγαλύτερα έργα που υλοποίησε η Περιφερειακή Αρχή, ποια ήταν η δυσκολότερη απόφαση που έλαβε ο Περιφερειάρχης και ποιοι είναι οι μεγαλύτεροι στόχοι της επόμενης περιόδου ήταν ορισμένα...

Απ. Κατσιφάρας: Η Έρευνα και η Καινοτομία κρίσιμοι πυλώνες για την οικονομική ανάπτυξη της Δυτικής Ελλάδος - Συνάντηση με το Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Η διανοητική ιδιοκτησία ως μοχλός επιχειρηματικής και οικονομικής ανάπτυξης στην Ελλάδα, βρέθηκε στο αντικείμενο της συνεδρίασης της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δικτύου «Συμμαχία για την Επιχειρηματικότητα και Ανάπτυξη στη Δυτική Ελλάδα»,...

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚ. & ΣΥΝΤ. ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟΥ Π.Ε ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας - Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανίας, προτίθεται να προχωρήσει, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κατόπιν συλλογής προσφορών και ύστερα από δημοσίευση στον ιστότοπο της Π.Δ.Ε., σχετικής Ανακοίνωσης -...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την σύναψη σύμβασης (χρονικής διάρκειας από την υπογραφή της και μέχρι 31-12-2019) για τη μίσθωση μηχανημάτων έργου προς διεξαγωγή εξετάσεων απόκτησης διπλώματος χειριστή