«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Παρασκευή, 4 Νοεμβρίου 2016

Εθελοντική Αιμοδοσία την Κυριακή 6 Νοέμβρη 2016 στο Καινούργιο

Ο   Σ.  Ε. Αμοδοτών  Κ΄ Δωρητών Οργάνων  Σώματος Καινουργίου - Θεστιέων - Αιτ/νίας   

«  Η    Χ  Ρ  Υ  Σ  Ο  Χ  Ε  Ρ  Ι  Α  »         Προσκαλεί   όλους   τους   Εθελοντές   Αιμοδότες   και  τους  φίλους  του  Συλλόγου   μας,   στην   Εθελοντική Αιμοδοσία την Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2016
 και ώρα 9. 3 0 π. μ.- 13.00. μ. μ. στο Π. Κ. Αγίου Δημητρίου Καινουργίου.