«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2016

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ! Πρόβλεψη - ΣΟΚ για Δήμους και Περιφέρειες σε ν/σ του Υπ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Παραχώρηση κινητής και ακίνητης περιουσίας Ο.Τ.Α. σε Κοιν.Σ.Επ.!
Την παραχώρηση κινητής και ακίνητης περιουσίας Δήμων και Περιφερειών, σε Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, προβλέπει το Σχέδιο Νόμου «Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της και άλλες διατάξεις», που κατέθεσε σε διαβούλευση με Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ Βαθμού, το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως παρουσιάζει και αναλύει, σήμερα, αποκλειστικά και πρώτο το epoli.gr.
Ειδικότερα, στη σχετική παράγραφο (4), του Άρθρου 4 «Συμμετοχή των Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας σε υποστηρικτικά μέτρα», του Κεφαλαίου Γ' «Υποστηρικτικά μέτρα για τους Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας», ορίζονται τα εξής:

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ