«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Δευτέρα 1 Ιουνίου 2015

Στρατηγικό Σχέδιο για την αξιοποίηση της Πληροφορικής στην Αυτοδιοίκηση – Η ΚΕΔΕ ξεκινάει τη διαβούλευση


Δευτέρα 1 Ιουνίου 2015

Θέματα














Παρασκήνια









Διεθνή