«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Δευτέρα 15 Ιουνίου 2015

Τροπολογία του ΚΚΕ για τη ρύθμιση οφειλών αγροτών προς τον ΟΓΑ

Τροπολογία - προσθήκη κατέθεσαν οι βουλευτές του ΚΚΕ για τη ρύθμιση οφειλών περίπου 245.000 αγροτών προς τον ΟΓΑ, στο σχέδιο νόμου του υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης «Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας».
Αναλυτικά το κείμενο της Τροπολογίας - Προσθήκης:
 «ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης "Τροποποίηση διατάξεων Κώδικα Ελληνικής ιθαγένειας - Ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη των Οδηγιών 2011/98/ΕΕ σχετικά με την ενιαία διαδικασία υποβολής αίτησης για τη χορήγηση στους πολίτες τρίτων χωρών ενιαίας άδειας διαμονής και εργασίας στην επικράτεια κράτους - μέλους και σχετικά με κοινό σύνολο δικαιωμάτων για τους εργαζομένους από τρίτες χώρες που διαμένουν νομίμως σε κράτος - μέλος και 2014/36/ΕΕ σχετικά με τις προϋποθέσεις εισόδου και διαμονής πολιτών τρίτων χωρών με σκοπό την εποχιακή εργασία και άλλες διατάξεις"
Θέμα: Ρύθμιση οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές ΟΓΑ
Αιτιολογική Έκθεση
Σήμερα, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΓΑ, περίπου 245.000 αγρότες και κτηνοτρόφοι οφείλουν ασφαλιστικές εισφορές προς τον Οργανισμό, λόγω οικονομικής αδυναμίας, με συνέπεια,
εκτός των άλλων, να στερούνται ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης. Σε πολλές περιπτώσεις μέσα στην οικογένεια επιλέγεται εξ ανάγκης να πληρώνεται, λόγω οικονομικής αδυναμίας, μόνο μία ασφαλιστική εισφορά, οπότε, συνήθως οι γυναίκες αγρότισσες μένουν ανασφάλιστες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τη σύνταξή τους.
Η πρόσφατη διάταξη (άρθρο 28 του ν. 4321/2015) για τη ρύθμιση σε 100 δόσεις της οφειλής των ασφαλιστικών εισφορών, αν και τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 19 του ν. 4324/2015 (ΦΕΚ 44Α/29.4.2015), ώστε να μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση των 100 δόσεων και οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες την 1.4.2015, δεν φαίνεται να έχει πρακτικό αντίκρισμα για μια μεγάλη κατηγορία μικρομεσαίων αγροτών. Και τούτο για δύο λόγους:
1. Με δεδομένο ότι οι ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων του ΟΓΑ υπολογίζονται ανά εξάμηνο και μπορούν να πληρωθούν μέχρι το τέλος του επομένου τριμήνου, η τρέχουσα εισφορά του β΄ εξαμήνου του 2014, η οποία κατέστη ληξιπρόθεσμη στις 31.3.2015, αν και θα έπρεπε να μπορεί να υπαχθεί στη ρύθμιση των 100 δόσεων, εντούτοις, με βάση απάντηση που δόθηκε από τον ΟΓΑ σε σχετική αίτηση που υποβλήθηκε τον Μάιο 2015, δεν προβλέφθηκε να ενταχθεί στη ρύθμιση των 100 δόσεων, με αποτέλεσμα να υποχρεώνονται οι μικρομεσαίοι αγρότες να καταβάλει το σύνολο της εισφοράς του β΄ εξαμήνου του 2014 και
2. Καθώς προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση των 100 δόσεων, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 28 του ίδιου νόμου, είναι η καταβολή των τρεχουσών εισφορών από 1.3.2015 και εφεξής, επομένως της εισφοράς του β΄ εξαμήνου του 2014 στο σύνολό της, οι μικρομεσαίοι αγρότες υποχρεώνονται και πάλι για να εντάξουν τις οφειλές τους προς τον ΟΓΑ στη ρύθμιση των 100 δόσεων και να καταβάλουν στο σύνολό της την εισφορά του β΄ εξαμήνου του 2014 και ταυτόχρονα και την πρώτη δόση από τις 100 δόσεις, πράγμα που μεγάλο μέρος των μικρομεσαίων αγροτών αδυνατεί να κάνει.
Το αποτέλεσμα είναι η πλειοψηφία των μικρομεσαίων αγροτών να αδυνατεί, κάτω από τις πιο πάνω προβλεπόμενες στο άρθρο 28 του ν. 4321/2015 προϋποθέσεις, όπως ισχύουν και όπως φαίνεται να τις ερμηνεύει ο ΟΓΑ, να ενταχθεί και να εξυπηρετηθεί από τη ρύθμιση των 100 δόσεων.
Για το ξεκαθάρισμα της κατάστασης και την αντιμετώπιση του πιο πάνω προβλήματος και με στόχο να δοθεί η δυνατότητα στους μικρομεσαίους αγρότες και να μπορέσουν να εντάξουν τις οφειλές των ασφαλιστικών εισφορών τους προς τον ΟΓΑ στη ρύθμιση των 100 δόσεων χωρίς να υποχρεωθούν να εξοφλήσουν το σύνολο του ποσού της εισφοράς του β΄ εξαμήνου του 2014, αλλά και να μπορέσουν να εντάξουν την πιο πάνω εισφορά στη ρύθμιση των 100 δόσεων, προτείνεται η πιο κάτω τροπολογία.
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ - ΠΡΟΣΘΗΚΗ
Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων της παραγράφου 1 και της παραγράφου 3 του άρθρου 28 του ν. 4321/2015, το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών προς τον ΟΓΑ, συμπεριλαμβανομένης και της εισφοράς του β΄ εξαμήνου του 2014, υπάγεται σε ρύθμιση, σύμφωνα με τους λοιπούς όρους του άρθρου 28 του ν. 4321/2015».