«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τετάρτη 10 Ιουνίου 2015

Ενημέρωση από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 10 Ιούνη 2015

Γυναικεία επιχειρηματικότητα και παρατηρητήριο κοινωνικών θεμάτων στην πρώτη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας Δυτικής Ελλάδας

Η πρώτη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας της Δυτικής Ελλάδας πραγματοποιήθηκε σήμερα, υπό τον Περιφερειάρχη Απόστολο Κατσιφάρα, κατά την οποία τέθηκαν στο επίκεντρο μείζονος σημασίας θέματα, όπως...
η στήριξη της γυναικείας επιχειρηματικότητας, η συνεργασία με την τριτοβάθμια εκπαίδευση, η δημιουργία παρατηρητηρίου κοινωνικών θεμάτων.
«Ως Περιφερειακή Αρχή έχουμε θέσει υψηλά στην ατζέντα μας τα θέματα Ισότητας. Η παρούσα Επιτροπή θα πρέπει να βρίσκεται σε εγρήγορση με γνώμονα την άρση αδικιών που τυχόν παρατηρούνται σε βάρος των συμπολιτών μας, ανεξαρτήτως φύλου. Και στόχος μας είναι αυτός: Με σεβασμό στον συνάνθρωπο, να αναπτύξουμε σημαντικές δράσεις» υπογράμμισε ο Απ. Κατσιφάρας.
Αρχικά στη συνεδρίαση, παρουσιάστηκε η μελέτη για την αποτίμηση της υφιστάμενης κατάστασης σε κάθε περιοχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ενώ αμέσως μετά συζητήθηκε η δημιουργία Παρατηρητηρίου Κοινωνικών Θεμάτων Δυτικής Ελλάδος και η συνεργασία με τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της περιοχής μέσω διαμόρφωσης προτάσεων πολιτικής και υλοποιούμενες δράσεις, καθώς και η σύνδεση με το ΚΕΘΙ Πάτρας.
Τέθηκε το θέμα της συνεργασίας με την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ως συμβούλου γυναικείας επιχειρηματικότητας, την ενθάρρυνση της θέσης της γυναίκας στην τοπική οικονομία και την ανάπτυξη συνεργασιών με τους φορείς για την προώθηση του όλου θέματος.
Επιπλέον, συζητήθηκε η δικτύωση σε θέματα Ισότητας και η ενίσχυση των συνεργασιών σε επίπεδο Περιφέρειας, που στοχεύει στον ενιαίο και στρατηγικό κοινωνικό σχεδιασμό, όπου οι θεματικές διαστάσεις των πολιτικών ισότητας θα διασταυρώνονται με τα προφίλ των πληθυσμών - στόχων της Περιφέρειας, ο επιχειρησιακός προγραμματισμός θα οργανώνεται με βάση τις ανάγκες των χρηστών των υπηρεσιών, στοχεύοντας τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, ο προγραμματισμός εφαρμογής θα βασίζεται σε εξατομικευμένα πακέτα υπηρεσιών και τέλος, οι σύγχρονες μεθοδολογίες και τα εργαλεία δικτύωσης θα δικτυώνουν κοινωνικά τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και θα συνδέουν τους εμπλεκόμενους στην παροχή υπηρεσιών ισότητας και κοινωνικής προστασίας.
Παράλληλα, μείζονος σημασίας, όπως τονίστηκε στην Επιτροπή είναι η ενθάρρυνση της θέσης της γυναίκας στην τοπική οικονομία, η θέσπιση βραβείων Γυναικείας Επιχειρηματικότητας, η ανάπτυξη συνεργασιών με φορείς για την προώθηση της γυναικείας Επιχειρηματικότητας, η ανάπτυξη δράσεων του ΠΕΠ σύμφωνα με τον προγραμματισμό του νέου ΕΣΠΑ που αφορούν σε δράσεις του ΕΚΤ, η ενίσχυση του γυναικείου αγροτικού συνεταιρίζεσθαι και η δημιουργία δικτύου μεντόρων για την υποστήριξη των γυναικών σε θέματα επιχειρηματικότητας.
Τέλος, στη συνεδρίαση της Επιτροπής, τέθηκε το ζήτημα ενεργοποίησης του ρόλου της ΠΕΠΙΣ (Δημιουργία Ομάδας Έμφυλου Προϋπολογισμού) με τη δημιουργία ενός συγκροτημένου πλέγματος ενσωμάτωσης της διάστασης της έννοιας της ισότητας των φύλων, στις Πράξεις που διαχειρίζεται η Περιφέρεια.

Ποιοι συμμετείχαν
Στην συνεδρίαση της Επιτροπής προήδρευσε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας και συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Αντώνης Χαροκόπος (ως αναπληρωτής του Περιφερειάρχη), η Ντία Ζαχαροπούλου – Στούμπου Περιφερειακή Σύμβουλος Π.Ε. Αχαΐας (ως εκπρόσωπο του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας), η Δήμητρα Σιαηλή – Μπακούρη (ως αναπληρώτρια της Καλλιόπης Μπαρή, εκπροσώπου της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων), ο Δημήτρης Καραβίδας, Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος, Υποδομών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ενώ ως γραμματέας της Επιτροπής ήταν η Μαρία Σπάτα, υπεύθυνη Ισότητας της Π.Δ.Ε.

Αρμοδιότητες Επιτροπής
Σε κάθε Περιφέρεια συγκροτείται με απόφαση του Περιφερειάρχη, η Επιτροπή Ισότητας των Φύλων, με τη θητεία των μελών της να είναι τετραετής.
Οι αρμοδιότητές της καθορίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 186 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης).
Έργο της Επιτροπής είναι:
α) Η μέριμνα και υποστήριξη της ένταξης της ισότητας των φύλων στην αναπτυξιακή πολιτική της Περιφέρειας, λαμβάνοντας υπόψη τις πολιτικές της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων του Υπουργείου Εσωτερικών.
β) Η διατύπωση προτάσεων και η εισήγηση προς τα αρμόδια όργανα της Περιφέρειας για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε όλους τους τομείς της οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ζωής.
γ) Η εισήγηση προς το Περιφερειακό Συμβούλιο της ένταξης έργων στις Σ.Α.Ε.Π. που προωθούν τα ανωτέρω μέτρα και τις σχετικές δράσεις ενημέρωσης και πληροφόρησης των πολιτών
δ) Η συνεργασία με το Συμβουλευτικό Κέντρο της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων, στην Περιφέρεια καθώς και με φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών.
***

Απ. Κατσιφάρας: Παραμένει προτεραιότητα για την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας η έλευση φυσικού αερίου στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
«Η έλευση του φυσικού αερίου παραμένει ως προτεραιότητα για την Δυτική Ελλάδα, καθώς είναι μια οικονομική και φιλική προς το περιβάλλον πηγή ενέργειας, θα ενισχύσει την ανάπτυξη, θα στηρίξει και θα κατοχυρώσει ίσες ευκαιρίες στη ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων».
Αυτό επεσήμανε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας κατά τη διάρκεια σύσκεψης που συνεκλήθη από τον Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας και Περιβάλλοντος Νίκο Υφαντή με τη συμμετοχή του προέδρου του ΤΕΕ Τμήματος Δυτικής Ελλάδας Θανάση Γιανναδάκη και του καθηγητή Δ. Μάργαρη, καθώς και του Τεχνικού Διευθυντή της ΔΕΠΑ Γιώργου Κωστόπουλου και του συνεργάτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Δραστηριοτήτων της ΔΕΠΑ Κώστα Τυρογιάννη.
Θέμα της σύσκεψης ήταν ο διασυνδετήριος αγωγός EasMed, ο οποίος σχεδιάζεται με σκοπό να μεταφέρει φυσικό αέριο από τα κοιτάσματα της Κύπρου και της Ανατολικής Μεσογείου στην Κρήτη και στη συνέχεια μέσω Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας στην Ήπειρο. Από εκεί μέσω του αγωγού IGI Poseidon, το φυσικό αέριο θα φθάνει στην Ιταλία.
Στο επίκεντρο της συνάντησης τέθηκε η στενή και διαρκής συνεργασία μεταξύ των φορέων ώστε να προχωρήσει η συγκέντρωση ρεαλιστικών προτάσεων που θα αφορούν την Περιφέρειά μας.
«Το συγκεκριμένο έργο έχει χαρακτηριστεί από την Ε.Ε. ως ‘ έργο Κοινού Ενδιαφέροντος’ και βρίσκεται στη φάση εκπόνησης Μελέτης Εφικτότητας. Πρέπει και εμείς να συγκεντρώσουμε όλες τις προτάσεις μας οι οποίες στη συνέχεια να κατατεθούν στη ΔΕΠΑ και το αρμόδιο Υπουργείο για να προχωρήσει η κατασκευή αγωγού και στη Δυτική Ελλάδα» υπογράμμισε, από την πλευρά του ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Υφαντής.
«Θέλουμε και διεκδικούμε ίσες ευκαιρίες στην αναπτυξιακή μας προοπτική και στην ενίσχυση των επιχειρήσεών μας. Αυτό θέλουμε και αυτό ζητάμε από το κεντρικό κράτος, του οποίου και είναι ευθύνη. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο, για να δώσουμε μια άλλη πνοή στην περιοχή μας» συμπλήρωσε ο Περιφερειάρχης Απ. Κατσιφάρας.