«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2014

5ο Workshop του Δικτύου Προώθησης της Απασχόλησης «Αιτωλία».

Στο πλαίσιο της Δράσης 7 «Δικτύωση σε τοπικό επίπεδο» της Πράξης «Δίκτυο Προώθησης της Απασχόλησης στην Αιτωλία», οργανώθηκε την Δευτέρα, 1η Δεκεμβρίου 2014, το 5ο Workshop με θέμα «Ανάπτυξη Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχειρηματικότητας – Κοιν.Σ.Επ. ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΝΤΟΥ» στο Τρικούπειο Πολιτιστικό Κέντρο της Ι.Π. Μεσολογγίου, από το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας,  εταίρο της Α.Σ. «ΑΙΤΩΛΙΑ» και υπό την αιγίδα του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου.

Σκοπός του Workshop...
να υπάρξει ενημέρωση για την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα, για της δυνατότητες του νέου αυτού κοινωνικού αναπτυξιακού εργαλείου και τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν η τοπική κοινωνία, οι άνεργοι και οι εν δυνάμει νέοι επιχειρηματίες από την αξιοποίηση του. Παράλληλα , οι άνεργοι και η τοπική κοινωνία,  να κατανοήσουν και να αξιοποιήσουν τη νέα αυτή έννοια κοινωνικού επιχειρείν καθώς και να εκμεταλλευτούν τα προγράμματα της νέας προγραμματικής περιόδου τα οποία θα αποτελέσουν εφαλτήριο ανάπτυξης νέας, βιώσιμης επιχειρηματικότητας και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. 

Το Workshop άνοιξε με χαιρετισμό του κ Καραπάνου Νικόλαου, Δήμαρχο Ι.Π. Μεσολογγίου, ο οποίος έκανε ειδική αναφορά στην σημασία που δίνει η νέα δημοτική αρχή αναφορικά με την στήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας και του κοινωνικού επιχειρείν και τόνισε την ανάγκη για αλλαγή νοοτροπίας, εκμεταλλευόμενη το νέο αυτό κοινωνικό αναπτυξιακό εργαλείο την  Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα.

Το λόγο πήρε ο κος Κωστικόγλου Σωκράτης Γενικός Γραμματέας του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας ο οποίος με τη σειρά του αναφέρθηκε στις αναπτυξιακές δράσεις του Επιμελητηρίου Αιτωλοακαρνανίας και ειδικότερα στην Υλοποίηση προγραμμάτων που αφορούν την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα. Επίσης αναφέρθηκε στα προγράμματα της νέας προγραμματικής περιόδου 2014 -2020 που θα αφορούν την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχειρηματικότητα και στην δημιουργία Μηχανισμών Στήριξης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας ενός νέου θεσμού που θα αποτελέσει στο μέλλων το βασικό εργαλείο ανάπτυξης της Κοινωνικής Οικονομίας, προώθησης της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και υποστήριξης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων.

Ο συντονιστής της συνάντησης κ. Ρόμπολας Γεώργιος, Υπεύθυνος Πράξης για το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, παρουσίασε τους στόχους της Πράξης «Δίκτυο Προώθησης της Απασχόλησης στην Αιτωλία» και τις δράσεις που υλοποίει το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ως εταίρος της Αναπτυξιακής Σύμπραξης ΑΙΤΩΛΙΑ.

Και ο κος Σοπιλιδης Θωμάς, πρόεδρος της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης «Ελλάδα Παντού», με τη σειρά του ανέλυσε εκτενέστερα την έννοια της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχειρηματικότητας, τις δυνατότητες του νέου αυτού κοινωνικού αναπτυξιακού εργαλείου, τα οφέλη που μπορούν να αποκομίσουν οι τοπικές κοινωνίες, ο άνεργοι και η εν δύναμη νέοι επιχειρηματίες από την αξιοποίηση του. Παρουσίασε την Κοιν.Σ.Επ. «Ελλάδα παντού», τις δράσεις της, το όραμα της, ακόμη και τα προβλήματα-εμποδια που παρουσιάστηκαν στο δρόμο του και τόνισε την   ανάγκη, ευαισθητοποίησης της κοινωνίας και των φορέων, και την ανάπτυξη της κοινωνικής εταιρικής ευθύνης.

Ακολούθησαν ερωτήσεις και μια ενδιαφέρουσα συζήτηση μεταξύ του κοινού και των ομιλητών, κατά την οποία λύθηκαν αρκετές από τις απορίες των παρευρισκόμενων, κυρίως σχετικά με την ίδρυση και τα πρώτα βήματα που πρέπει να κάνει κάνεις για την δημιουργία μιας Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης, την υποστήριξη και την ενημέρωση που μπορεί να λάβει κάποιος ως νέος Κοινωνικός Επιχειρηματίας και τον ρόλο που θα παίξουν σε αυτό η  Μηχανισμοί Στήριξης της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας.

ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ