«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2014

Πνευματικό – ΚΟΙΝ.ΣΕΠ: Κάποιος επιτέλους πρέπει να τους ελέγξει!

Η Δημοτική Αρχή και το Πνευματικό Κέντρο ολοκλήρωσαν την ημέρες αυτές, με την διαδικασία του κατεπείγοντος, την παροχή υποστήριξης και λειτουργίας των παιδικών σταθμών σε Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση. Συγκεκριμένα:

1.            Στις 23/12/2014 και ώρα 11:00 έγινε ο “ανοιχτός” διαγωνισμός στον οποίο κατέθεσε προσφορά – με κούριερ παρακαλώ – μόνο η ΚΟΙΝ.ΣΕΠ. «ΔΡΑΣΗ»....

2.            Την ίδια μέρα και ώρα 18:00 συνήλθε το Δ.Σ. του Πνευματικού Κέντρου σε έκτακτη συνεδρίαση για να εγκρίνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας. Τόση πρεμούρα. Ακόμα και τα Χριστούγεννα ήταν ικανοί να συνεδριάσουν επί του προκειμένου!
3.            Στις 29/12/2014 κλήθηκε η ΚΟΙΝ.ΣΕΠ. «ΔΡΑΣΗ» να υπογράψει το σχετικό συμφωνητικό ανάθεσης.
Επειδή σ’ αυτό τον τόπο δεν είμαστε όλοι ίδιοι και επειδή πρέπει επιτέλους να λειτουργήσει η νομιμότητα, καλούμε τους αρμόδιους ελεγκτικούς μηχανισμούς της Αποκεντρωμένης Διοίκησης να ελέγξουν διεξοδικά τα παρακάτω:
1.            Στην υπ’ αριθ. 71/2014 απόφαση του Πνευματικού Κέντρου ΑΔΑ: Β5ΧΕΟΚΨΝ-Μ20 σελ. 2, αναφέρεται ότι η ανάδοχος ΚΟΙΝ.ΣΕΠ. «ΔΡΑΣΗ» δεν προσκόμισε εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης και ότι θα την καλέσουμε να την φέρει! Κάτι τέτοιο και παράνομο είναι και αντίκειται στα άρθρα 6, 8 και 9 της υπ’ αριθ. 59/2014 απόφασης για καθορισμό των όρων διενέργειας διαγωνισμού και επισύρει ακυρότητας της όλης διαδικασίας. Και εδώ μιλάμε για ποσοστό μόνο 2% επί του προϋπολογισμού χωρίς ΦΠΑ, δηλαδή μόλις 4.912,86 ευρώ!
2.            Η έκπτωση της ΚΟΙΝ.ΣΕΠ. «ΔΡΑΣΗ» αγγίζει το ιλιγγιώδες ποσό του 0,5%!!! Δηλαδή προσέφερε το ποσό 244.418,08 ευρώ επί προϋπολογισμού με ΦΠΑ 245.643,30 ευρώ. ο απόλυτος εξευτελισμός διαγωνιστικής διαδικασίας και όχι μόνο!
3.            Η εν λόγω ΚΟΙΝ.ΣΕΠ. δεν προσκόμισε βεβαίωση επιτυχούς υλοποίησης τουλάχιστον τριών (3) ετών αναλόγως με το προκηρυσσόμενο έργο (άρθρο 8 παρ. 10) των όρων διακήρυξης.
Με βάση τα παραπάνω ο Συνδυασμός ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ καλεί την Αποκεντρωμένη Διοίκηση να ελέγξει ενδελεχώς την εν λόγω διαδικασία και να πράξει τα νόμιμα.
  
Π. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ
Επικεφαλής Συνδυασμού
«Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΠΡΟΣΤΑ»
Δημ. Σύμβουλος
Ι.Π. Μεσολογγίου

Υ.Γ. Και βέβαια δεν χρειάζεται να αναρωτιούνται οι δημότες τι εστί ΚΟΙΝ.ΣΕΠ. «ΔΡΑΣΗ». Η κυρία Τοκατλίδη και ο Δήμος Χαϊδαρίου όπου δραστηριοποιήθηκε επί αντιδημαρχίας της, μπορούν να μας διαφωτίσουν. Εξάλλου αποτελεί πλέον πάγια τακτική του Δήμου “σοβαρές” αναθέσεις να γίνονται εκτός του Δήμου και της ευρύτερης περιοχής. Δεν τελειώσαμε λοιπόν, υπάρχει και συνέχεια…