«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2014

Δήμος Αγρινίου- ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 13η/2014 TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                               ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ                                   Αριθμ. πρωτ.: 88132

ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ                           

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πληρ.: Ζωναράς Π., Μαρκαντωνάτου Π.
Τηλ.:   26413 60308, 60307
E-mail: dimsim@agrinio.gr                                              
                                            
   Αγρίνιο 15 Δεκεμβρίου 2014 
ΠΡΟΣ:
1.      Τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου                        
2.      Το Δήμαρχο
3.      Το Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αγρινίου
4.      Τους Προέδρους – Εκπροσώπους Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων
5.      Τον Πρόεδρο Τοπικού Συμβουλίου Νέων
6.      Τους Διευθυντές Υπηρεσιών του Δήμου Αγρινίου
7.      Τους Νομικούς Συμβούλους
8.      Τους εισηγητές υπαλλήλους
9.      Το Γραφείο Τύπου                                                                                
                                                                                Ε ν τ α ύ θ α 
ΘΕΜΑ: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 13η/2014  TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ.

            Σας καλούμε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95 του Ν. 3463/2006 και του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, στην 13η/2014 TAKTIKH συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα 18:00, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα....
της ημερήσιας διάταξης:

1.      Έγκριση:
Α)   Της υπ’ αριθμ. 142/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.Α. σχετική με την «έγκριση του προϋπολογισμού και εισηγητικής έκθεσης του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.Α. για το οικονομικό έτος 2015» και.
Β) Της υπ’ αριθμ. 141/2014 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.Α. σχετική με την «έγκριση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.Α. για το έτος 2015».
(Εισηγητής: Πρόεδρος ΚΟΙ.Π.Α. κ. Καρακώστας).

2.      Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρων Δ.Σ. των Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικών Επιτροπών  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκρίζης).

3.      Αποδοχή επιχορήγησης Δήμου Αγρινίου από την Δ.Ε.Υ.Α.Α. για κοινωνικούς σκοπούς.
(Εισηγητής: Αντιπρόεδρος Δ.Ε.Υ.Α.Α. κ. Σκορδόπουλος).

4.      Τροποποίηση και επέκταση της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης Δ.Ε. Ν. Αιτ/νίας και του Δήμου Αγρινίου.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης Δ.Ε. Ν.Αιτ/νίας κ. Στούπας).

5.      Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «Ανάπλαση – ανακατασκευή περιμετρικών οδών Παπαστρατείου Πάρκου Αγρινίου».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

6.      Έγκριση 1ου Α.Π.Ε., 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και 2ης παράτασης εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση – εμπλουτισμός δικτύου άρδευσης Τ.Κ. Σκουτεράς Δήμου Αγρινίου».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

7.      Έγκριση 2ου Α.Π.Ε., 2ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε. και 3ης παράτασης εκτέλεσης του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών από σεισμούς στο Διδακτήριο του Γυμνασίου Γαβαλούς» Δήμου Αγρινίου.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

8.      Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. του έργου: «Κατασκευή Νέου Διώροφου Κέντρου Αποθεραπείας – Αποκατάστασης Ημερήσιας Νοσηλείας & Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας ΑμΕΑ μετά Υπογείου και Θεραπευτικής Πισίνας».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

9.      Έγκριση πρωτοκόλλων προσωρινής και οριστικής παραλαβής των έργων:
Α) «Ασφαλτοστρώσεις – τσιμεντοστρώσεις – συντηρήσεις δρόμων Δημοτικής Ενότητας Αγγελοκάστρου».
Β) «Διαμόρφωση κεντρικών οδικών αξόνων Δ.Δ. Μ. Χώρας Δήμου Νεάπολης».
 (Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

10.  Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Διαμόρφωση Παλαιού Μύλου Δήμου Αγρινίου».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

11.  Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Διαφόρων Μεγάλων Έργων (ορισμός νέων μελών και αντικατάσταση παλαιών).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

12.  Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Μικρό υδροηλεκτρικό έργο ισχύος 1,35 MW στη θέση ρέμα Ζέρβα Δήμου Αγρινίου Π.Ε. Αιτωλ/νίας, ιδιοκτησίας της εταιρείας ΜΙΚΡΟ ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΥ Α.Ε.» (σχετ. η υπ’ αριθμ. 91/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).
·        Για το συγκεκριμένο θέμα οι Εκπρόσωποι των Τ.Κ. Κερασέας κα Σβαρνιά Ειρήνη και Καστανούλας  κ. Κουτσογούλας Ιωάννης συμμετέχουν έχοντας δικαίωμα ψήφου. (άρθρο 80 του Ν. 3852/2010).

13.  Γνωμοδότηση επί μίσθωσης δημόσιου λατομικού χώρου στη θέση «Πλατύ» Δ.Κ. Λεπενούς, Δ.Ε. Στράτου, Δήμου Αγρινίου (σχετ. η υπ’ αριθμ. 92/2014 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μελιάδης).
·        Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Λεπενούς κ. Σιώλος Ελευθέριος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου. (άρθρο 81 του Ν. 3852/2010).

14.  Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου Αγρινίου  έτους 2014.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

15.  Έγκριση  διενέργειας   προμηθειών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

16.  Έγκριση διενέργειας προμήθειας υγρών  καυσίμων  για τις ανάγκες του Δήμου  Αγρινίου  και των Νομικών του Προσώπων για χρονικό διάστημα ενός έτους από την υπογραφή της σύμβασης.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

17.  Έγκριση ανάθεσης σε τρίτο του έργου: «Ασφάλιση των οχημάτων – μηχανημάτων, χορτοκοπτικών και ακινήτων του Δήμου Αγρινίου, έτους 2015-2016».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

18.  Έγκριση   δαπανών  εκδηλώσεων  του Δήμου Αγρινίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

19.  Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών αποδοχών.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

20.  Επικύρωση παραγραφής αξιώσεων κατά του Δήμου Αγρινίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

21.  Διαγραφή από χρηματικούς καταλόγους προστίμων αυθαίρετων κατασκευών.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γκούντας).

22.  Έγκριση για την τοποθέτηση υδρομέτρων στην Τ.Κ. Λαμπιρίου και στον οικισμό Προσήλια Δήμου Αγρινίου.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

23.  Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 95/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με τίτλο: «Λήψη απόφασης για σύσταση δουλείας επί ακινήτου για εγκατάσταση αντλιοστασίου και αποζημίωση αγροτεμαχίου και επικειμένων για κατασκευή αντλιοστασίου αποχέτευσης στην Τοπική Κοινότητα Νεάπολης».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).

24.  Έγκριση εκτάκτων δρομολογίων της εγκεκριμένης γραμμής του αστικού ΚΤΕΛ «Αγρίνιο – Παναιτώλιο – Παραβόλα – Παντάνασσα» μετά επιστροφής την 30η και 31η Δεκεμβρίου 2014.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ρόκος).                                                                                        Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ


                                                                                                           ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΚΟΣ