«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Παρασκευή 16 Νοεμβρίου 2012

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ Δ.Σ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
            Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου, έχοντας πλήρη επίγνωση του ρόλου και της αποστολής που του ανέθεσαν οι πολίτες του Αγρινίου, τονίζει απερίφραστα ότι...
δεν διαπραγματεύεται οτιδήποτε αποδυναμώνει, απαξιώνει και ευτελίζει το θεσμό της τοπικής Αυτοδιοίκησης.
            Οι Δήμοι της χώρας, έχουν συμβάλει όσο κανείς άλλος φορέας στην αντιμετώπιση της δημοσιονομικής κρίσης, αφού η χρηματοδότησή τους από τον Κρατικό Προϋπολογισμό με τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ) μειώθηκε από το 2009 στο 2012 κατά 60% και οι επιχορηγήσεις τους για επενδύσεις από τη ΣΑΤΑ μειώθηκαν κατά 55,16%, ενώ οι αποδόσεις της ΣΑΤΑ το 2012 είναι έως τώρα μηδενικές.
Σ’ αυτό το δυσμενές περιβάλλον, η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει την αποκλειστική ευθύνη και προσπαθεί να κρατήσει όρθιο το κοινωνικό κράτος, μέσα από τις δομές και τις δράσεις της, καθώς και να αντιμετωπίσει τις ανάγκες της καθημερινότητας του πολίτη.
Κι ενώ από 1-1-2013 περισσότερες από 200 νέες αρμοδιότητες που αγκαλιάζουν όλο το παραγωγικό φάσμα και τη λειτουργία του κράτους περιέρχονται στους Δήμους, το ίδιο χρονικό διάστημα βρίσκει εφαρμογή το καθεστώς της Διαθεσιμότητας, όπως προβλέπεται στο νέο Μεσοπρόθεσμο.
            Στη συνεχιζόμενη μισθολογική υποβάθμιση των εργαζομένων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ήρθε να προστεθεί το ζήτημα της διαθεσιμότητας και των απολύσεων, γεγονός που δημιουργεί εκρηκτικό κλίμα στο εσωτερικό των Δήμων και επιφέρει παράλυση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες.
            Το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου:
·        Εκφράζει την πλήρη διαφωνία του με τη διαθεσιμότητα των εργαζομένων που οδηγεί το Δήμο σε αδυναμία εκπλήρωσης του ρόλου του. Όλοι οι εργαζόμενοι του Δήμου που υπηρετούν με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου,είναι απολύτως απαραίτητοι, αφού καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
·        Τονίζει ότι ο Δήμος Αγρινίου δεν θα γίνει συμμέτοχος σ’ αυτή τη διαδικασία και εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο να μην επιτρέψει την αποστολή οποιασδήποτε λίστας εργαζομένων ή διαπιστωτικής πράξης σε κρατική Υπηρεσία ή Υπουργείο ή Δημόσια αρχή.