«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τρίτη 27 Νοεμβρίου 2012

Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου

Η διατήρηση και ανάπτυξη ισχυρών κοινωνικών δομών και αξιόπιστων μηχανισμών παρέμβασης για την απρόσκοπτη παροχή κοινωνικών υπηρεσιών σε όσους έχουν πραγματικά ανάγκη, αποτελεί βασικό στοιχείο της πολιτικής του Δήμου Αγρινίου.


Ιδιαίτερα στη σημερινή συγκυρία, σε συνθήκες παρατεταμένης οικονομικής ύφεσης και καλπάζουσας ανεργίας, με τη φτώχεια να απειλεί μεγάλα στρώματα του πληθυσμού, η αυξημένη κοινωνική φροντίδα και προστασία, η αλληλεγγύη και...
η προαγωγή της υγείας, κρίνονται επιβεβλημένες και οφείλουν να μετουσιώνονται σε θεσμικές πολιτικές στήριξης και ενίσχυσης των κοινωνικά ασθενέστερων.
Με γνώμονα αυτό, ο Δήμος Αγρινίου, από τον Απρίλιο του 2012, σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας και την  ΔΙΑΣΤΑΣΗ Κοινωνική Επιχείρηση, κατέθεσε πρόταση και πέτυχε να εξασφαλίσει την ένταξη του έργου «Δίκτυο Δομών Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Δήμο Αγρινίου», στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Το έργο επικεντρώνεται στην υποστήριξη ομάδων του πληθυσμού που πλήττονται ή απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό, μέσω ενός πλέγματος Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης αυτών των φαινομένων. 
Στο πλαίσιο του έργου, η υλοποίηση του οποίου αρχίζει σήμερα, θα ενισχυθούν τέσσερις υπάρχουσες κοινωνικές δομές ενώ θα δημιουργηθούν και τρεις νέες. Οι δομές αυτές είναι:
- Κοινωνικό Παντοπωλείο
- Ανοιχτό κέντρο ημερήσιας υποδοχής αστέγων
- Δομή παροχής Συσσιτίων
- Κοινωνικό φαρμακείο
- Δημοτικός Λαχανόκηπος
- Τράπεζα χρόνου
- Γραφεία Διαμεσολάβησης

Οι παραπάνω Δομές καλύπτουν συμπληρωματικά τις διαφορετικές ανάγκες των ωφελούμενων, παρέχοντάς τους ολοκληρωμένη υποστήριξη. Κάθε επιμέρους Κοινωνική Δομή λειτουργεί συμπληρωματικά με τις υπόλοιπες και όλες μαζί εντάσσονται σε ένα ενιαίο ολοκληρωμένο σχέδιο, που κύριο στόχο έχει την αντιμετώπιση του φαινομένου της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού και των συνεπειών που αυτό συνεπάγεται, τόσο σ’ αυτούς που πλήττονται άμεσα από αυτό, όσο και στο ευρύτερο κοινωνικό - οικονομικό περιβάλλον.