«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τρίτη 2 Μαρτίου 2010

Ανδρέας Μακρυπίδης : «Να δοθεί στους καπνοπαραγωγούς η δυνατότητα επένδυσης σε Φωτοβολταϊκά.»

O Βουλευτής Αιτωλοακαρνανίας Ανδρέας Μακρυπίδης με ερώτηση του προς την Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης κα. Κατερίνα Μπατζελή, ζητά να δοθεί στους καπνοπαραγωγούς αγρότες του νομού μας, αλλά και ευρύτερα στον αγροτικό πληθυσμό η δυνατότητα επένδυσης σε φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις και να εγκριθούν οι αντίστοιχες επιδοτήσεις.
Συγκεκριμένα με την ερώτηση του ο Ανδρέας Μακρυπίδης επισημαίνει πως «οι κάτοικοι της υπαίθρου και περισσότερο οι αγρότες βιώνουν πολλαπλάσια τα προβλήματα και τις παρενέργειες της οικονομικής κρίσης. Η μείωση του εισοδήματος των αγροτών οδηγεί στην ερήμωση της υπαίθρου, διογκώνοντας τα προβλήματα της αστυφιλίας και της ανεργίας. Το φαινόμενο αυτό λαμβάνει εκρηκτικές διαστάσεις στην Αιτωλοακαρνανία και πιο συγκεκριμένα στους καπνοπαραγωγούς του Νομού.»
Στην συνέχεια, ο Βουλευτής τονίζει την ανάγκη να επανεξεταστεί η δυνατότητα εγκατάστασης φωτοβολταϊκών από αγρότες, ομάδες αγροτών ή αγροτικούς συνεταιρισμούς, με ιδιαίτερη μέριμνα για τους καπνοπαραγωγούς. Επισημαίνει ότι «μια τέτοια παρέμβαση θα ενισχύσει τον γεωργικό χαρακτήρα της αγροτικής εκμετάλλευσης και θα προστατεύσει την αγροτική γη, διασφαλίζοντας ένα συμπληρωματικό εισόδημα, το οποίο θα κρατήσει του αγρότες κοντά στην βασική οικονομική τους δραστηριότητα.»
Τέλος, ο Ανδρέας Μακρυπίδης ζητά από την Υπουργό να εντάξει στον «Δεύτερο Πυλώνα» δράσεις που να επιδοτούν επενδύσεις σε φωτοβολταϊκά πάρκα, αφού η μέχρι σήμερα κατάσταση αποκλείει μεγάλο ποσοστό καπνοπαραγωγών από σχέδια διαρθρωτικής υλοποίησης.