«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Παρασκευή 5 Μαρτίου 2010

Πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών

Η Διεύθυνση Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας ευαισθητοποιημένη πάντα στην προστασία της υγείας του πολίτη, ενημερώνει ότι με τα μέσα και πόρους που διαθέτει, ήδη έχει προβεί σε ενέργειες για εφαρμογή προγράμματος ολοκληρωμένης διαχείρισης και αντιμετώπισης του προβλήματος των κουνουπιών στο νομό, που λόγω των κλιματικών και κοινωνικών μεταβολών γίνεται ολοένα και εντονότερο.
Με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, οργάνωσε μειοδοτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου, εντός του τρέχοντος μηνός και διαβεβαιώνει ότι άμεσα και προ της έναρξης περιόδου αυξημένων θερμοκρασιών θα ξεκινήσει η εφαρμογή καταπολέμησης.
Στα πλαίσια της ολοκληρωμένης διαχείρισης ζητά από τους αρμοδίους τοπικούς φορείς (Δήμους) να συνεργαστούν ώστε να ενισχύσουν το έργο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, τόσο με εντοπισμό των εστιών ανάπτυξης κουνουπιών και ενημέρωση της Διεύθυνσης Υγείας όσο και με ιδία μέτρα καταπολέμησης κουνουπιών, ήτοι με εφαρμογή προγράμματος καταπολέμησης από εδάφους και με εξυγιαντικά μέτρα για μείωση ή δυνατόν εξάλειψη εστιών ανάπτυξης κουνουπιών.
Από τη Διεύθυνση Υγείας και Δημόσιας Υγιεινής της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Αιτωλοακαρνανίας ξεκινά πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών.