«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Δευτέρα, 16 Σεπτεμβρίου 2019

Τελευταία νέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα επισκεφθεί την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2019 η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Τουρισμού, στο πλαίσιο ενημέρωσης για τη σύσταση του Περιφερειακού Συμβουλίου Τουρισμού, αλλά και συζήτησης...

Ανακοίνωση για υποβολή ενδεικτικών προσφορών στο πλαίσιο της εφαρμογής Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για μεταφορά μαθητών (Α.Α. συστημ. 79687)

Ενημερώνουμε ότι η υποβολή ενδεικτικών προσφορών στο πλαίσιο της εφαρμογής Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) του άρθρου 27 του...
Π.Δ. 60/2007 για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης...

ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΕΡΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΔΙΜΗΚΟΥ Π.Ε. ΑΙΤ/ΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2019

Πριν την έναρξη των εργασιών, ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί με απόλυτη ακρίβεια στη βυθομέτρηση της περιοχής. Η βυθομέτρηση θα γίνει υποχρεωτικά από τον Ανάδοχο παρουσία του Επιβλέποντα μηχανικού. Κατά...