«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Κυριακή, 22 Σεπτεμβρίου 2019

Ενημέρωση από το δήμο Αγρινίου

ΕΠΙΣΗΜΟ ΜΝΗΜΟΣΥΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΝΙΣΤΗ ΤΗΣ ΑΓΡΟΤΙΑΣ ΜΗΤΣΟ ΒΛΑΧΟ

Παρουσία της οικογένειας και κατοίκων της περιοχής πραγματοποιήθηκε, στην πλατεία Κυψέλης, το επίσημο μνημόσυνο για τον αγωνιστή της αγροτιάς  Μήτσο Βλάχο.
Ο Αντιδήμαρχος Βασίλειος Φωτάκης αναφέρθηκε στη σημασία της ημέρας:
 «Θεωρώ ότι την αξία ενός ιστορικού γεγονότος δεν την καθορίζουμε εμείς αλλά η αντοχή της στο χρόνο  που συνδέεται άρρηκτα με τη διαχρονικότητα των μηνυμάτων της.  Σε τούτο εδώ το σημείο, στην Κυψέλη, βρισκόμαστε αποτίοντας φόρο τιμής με την παρουσία μας και την μνήμη μας.  Ως Δήμος Αγρινίου πιστεύουμε  ότι ο πρωτογενής τομέας  είναι από τους βασικότερους πυλώνες ανάπτυξης του τόπου μας και χρειάζεται στήριξη, ενίσχυση, προβολή και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Αυτά είναι τα σημεία αρωγής και συνεργασίας με τους αγρότες συμπολίτες μας».
Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων από τον Δήμαρχο Αγρινίου Γιώργο Παπαναστασίου, τον κ. Γιώργο Βαρεμένο, τον κ. Γ. Καραμητσόπουλο, εκπρόσωπο της οικογένειας Βλάχου και των συλλόγων της περιοχής. Παρόντες οι Αντιδήμαρχοι Μ. Παπαγεωργίου, Μ. Σκορδόπουλος, Σπ. Φλώρος.
Την εκδήλωση συνδιοργάνωσαν η οικογένεια Βλάχου,  η  Δημοτική Κοινότητα Λεπενούς, η Τοπική Κοινότητα Κυψέλης, ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Λεπενούς «Ένωση», ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Λεπενούς «Ελπίδα», ο Αγροτικός Σύλλογος Λεπενούς.
Τιμές απέδωσε η Φιλαρμονική του Δήμου Αγρινίου.
         ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

***

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ


Την Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου  στις 19.00 μ.μ. θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου στην αίθουσα συνεδριάσεων επί της οδού Αναστασιάδη 1, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.      Έγκριση σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας, για τη διάθεση τεχνικού προσωπικού του Δήμου Αγρινίου  στο Δήμο Μεσολογγίου,   για υποστήριξη στο θέμα της παραλαβής των ηλεκτρομηχανολογικών έργων ή έργων που ζητείται από τη διακήρυξη και πτυχίο ηλεκτρομηχανολογικών έργων. 
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Φωτάκης).

2.      Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης πράξης και έγκριση διαδικασίας ανάθεσης του έργου: «Συντήρηση - ανακατασκευή κοινοχρήστων χώρων στο Δ.Δ. Αγίου Κωνσταντίνου Δήμου Αγρινίου».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Σκορδόπουλος).

3.      Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης της πράξης «Ανοικτό κέντρο Εμπορίου Δήμου Αγρινίου» με Κωδικό ΟΠΣ 5034772 από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» και ορισμός τριών εκπροσώπων  στην επιτροπή παρακολούθησης της πράξης.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Φωτάκης).

4.      Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης της  πρότασης δράσης της δωρεάν συνδεσιμότητας Wi-Fi για τους πολίτες και τους επισκέπτες σε δημόσιους χώρους.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Φωτάκης).

5.      Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης της πράξης: «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5043150 και προϋπολογισμό 291.400,00 € στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Φωτάκης).

6.      Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης της πράξης  «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5042963  και προϋπολογισμό 420.186,40 €  στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Φωτάκης).

7.      Έγκριση υποβολής πρότασης «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου Αγρινίου», στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» στο πλαίσιο της πρόσκλησηςΙΧ με αριθμό πρωτ. 29878/18-4-2019  και  τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες», του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Φωτάκης).

8.      Έγκριση υποβολής πρότασης «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αγρινίου», στο Πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» στο πλαίσιο της πρόσκλησηςVIII με αριθμό πρωτ. 29816/18-4-2019  και  τίτλο «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες της χώρας», του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των δήμων».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Φωτάκης).

9.      Ορισμός Αιρετών Αντιπροσώπων του Δήμου Αγρινίου στο Διοικητικό Συμβούλιου του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Αιτωλοακαρνανίας.
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέαςκ. Τζιώλης).
10.  Καθορισμός ειδικοτήτων  του προσωπικού (2) άτομα που θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ΙΔΟΧ διάρκειας οκτώ (8) μηνών και αφορούν το έτος 2019, μετά την ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./88/16166/24-4-2019 εγκριτική απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ.1 της αρ.  33/206 ΠΥΣ.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Καλαντζής).

11.  Οικονομική ενίσχυση οικονομικά αδυνάτων κατοίκων του Δήμου Αγρινίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Καλαντζής).

12.  Έγκριση της Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα, για τροποποίηση της αριθμ. 528 με αριθμ. πρωτ. 71970/10-11-2016 Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 468 με αριθμ. πρωτ. 45115/30-11-2017  Απόφαση Υλοποίησης με Ίδια Μέσα, για παράταση και ενδυνάμωση της πράξης «Κέντρο Κοινότητας  Δήμου Αγρινίου» με Κωδ. ΟΠΣ (MIS) 5001499 του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Καλαντζής).

13.  Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους 2019.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Φωτάκης).

14.  Αποδοχή όρων λήψης τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την προμήθεια τριών απορριμματοφόρων.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Φωτάκης).

15.  Σύσταση πάγιας προκαταβολής στις Κοινότητες του Δήμου Αγρινίου.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίουκ. Φαρμάκης).

16.  Ορισμός υπευθύνου λογαριασμών για τα έργα του Π.Δ.Ε. που κινούνται ηλεκτρονικά μέσω της τράπεζας Ελλάδος.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Φωτάκης).

17.  Α) Ορισμός Υπαλλήλων Ταμείου Δήμου Αγρινίου, (Ταμία και Αναπληρωτή) υπευθύνων για χειρισμό λογαριασμών της τράπεζας Πειραιώς μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (winbank).
Β) Ορισμός Υπαλλήλων Ταμείου Δήμου Αγρινίου, υπεύθυνων για χειρισμό λογαριασμού ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ του Δήμου Αγρινίου στην Τράπεζα Πειραιώς,  με αριθμό λογαριασμού 6264144611488 μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής (winbank),  βάσει της υπ’ αριθμ. 309/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.
Γ) Ορισμός Υπαλλήλων Ταμείου Δήμου Αγρινίου (Ταμία και Αναπληρωτή), υπεύθυνων κίνησης λογαριασμών του Δήμου Αγρινίου στην τράπεζα ΑLPHABANK.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Φωτάκης).

18.  Έγκριση της υπ’ αριθμ. 154/2019 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έκθεση εσόδων – εξόδων Β΄ τριμήνου 2019 για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2019».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Φωτάκης).

19.  Έγκριση αποτελέσματος 2ης διαπραγμάτευσης  για την προμήθεια  ειδών σίτισης (φρέσκα  ψάρια) για τις ανάγκες  του ΝΠΔΔ  ΚΟΙΠΑ  Δήμου Αγρινίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Φωτάκης).

20.  Έγκριση του  1ου Α.Π.Ε. του έργου:  «Αποκατάσταση  οδοστρωμάτων από σκυρόδεμα του δημοτικού οδικού δικτύου Δήμου Αγρινίου».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Σκορδόπουλος).

21.  Έγκριση του  1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Αποκατάσταση αντικεραυνικής προστασίας σχολικών κτιρίων».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Σκορδόπουλος).

22.  Έγκριση του  2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) του έργου:  «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από την θεομηνία της 30ης Νοεμβρίου, 1ης & 2ας Δεκεμβρίου 2017 στο δημοτικό οδικό δίκτυο των Δ.Ε. Αγρινίου - Παραβόλας - Παρακαμπυλίων».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Σκορδόπουλος).

23.  Έγκριση του  3ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός)  του έργου:  «Αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκλήθηκαν από την θεομηνία της 30ης Νοεμβρίου, 1ηςκαι 2ας Δεκεμβρίου 2017 στο δημοτικό οδικό δίκτυο των Δ.Ε. Αρακύνθου - Μακρυνείας και Αγγελοκάστρου».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Σκορδόπουλος).

24.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου:  «Ολοκλήρωση αποχετευτικών έργων λυμάτων παραλίμνιων οικισμών Τριχωνίδας».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Σκορδόπουλος).

25.  Συγκρότηση επιτροπών για την προσωρινή και οριστική παραλαβή των κάτωθι έργων:
Α) «Διαμόρφωση χώρων και εγκαταστάσεων πρώην Δημαρχείου Νεάπολης για συστέγαση του Δήμου Αγρινίου».
Β) «Αποκατάσταση/αναβάθμιση δικτύων ηλεκτροφωτισμού Δήμου Αγρινίου και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων για την άρση επικινδυνότητας σε οδούς με υπάρχουσες υποδομές (αγκύρια, φρεάτια κ.λπ.)».
Γ) «Κατασκευή – επέκταση και συντήρηση οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης οδών Δήμου Αγρινίου».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Σκορδόπουλος).

26.  Καθορισμός τιμής μονάδος για αποζημίωση επικειμένων στην ιδιοκτησία με κτηματολ. αριθμό 010949 στο Ο.Τ. 668.
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέαςκ. Τζιώλης).

27.  Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για διάφορα θέματα. (Σχετ. η υπ’ αριθμ. 28/2019 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και η υπ’ αριθμ. 2/2019 απόφαση του Συμβουλίου Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου).
(Εισηγητής: Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωήςκ. Σκορδόπουλος).
·         Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου κ. Θεόδωρος Σεϊτανίδης συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 & 81 του Ν. 3852/2010, όπως αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 74 και 82 του Ν. 4555/2018 αντίστοιχα).

28.  Δωρεάν παραχώρηση χρήσης της πλατείας «ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΑΔΗ», για διοργάνωση πολιτικής / πολιτιστικής εκδήλωσης της Πολιτικής Νεολαίας ΑΝΤΑΡΣΥΑ το Σάββατο 12-10-2019.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίουκ. Φαρμάκης).
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

***

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ


Με απόφαση του Δημάρχου Αγρινίου Γιώργου Παπαναστασίου ορίζεται ο κ. Χρήστος Γκούντας  Αντιδήμαρχος Αγρινίου με τις εξής αρμοδιότητες:

Α) Το σύνολο των αρμοδιοτήτων της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.
 Β)  Το σύνολο των αρμοδιοτήτων του Τμήματος Συντήρησης Πρασίνου της Διεύθυνσης    Περιβάλλοντος και Πρασίνου.ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

***

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ ΣΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟ

Με μια συναυλία και εκπαιδευτικά προγράμματα σε μαθητές της πόλης επιστρέφει στο Αγρίνιο η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών.
Η αρχαιότερη Ορχήστρα της χώρας επέλεξε να παρουσιάσει στην πόλη μας,την Κυριακή  22 Σεπτεμβρίου στον Δημοτικό Κινηματογράφο Αγρινίου «Άνεσις, έργα του κορυφαίου συνθέτη Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ.

Η προπώληση εισιτηρίων  γίνεται στον  θερινό κινηματογράφος «ΕΛΛΗΝΙΣ» και ώρες 19.00 μ.μ. έως 23.00 μ.μ.
Τιμή εισιτηρίου 15 ευρώ (γενική είσοδος) - 12 ευρώ (φοιτητικό-μαθητικό).

Η ΚΟΑ συνεχίζει  το εκπαιδευτικό  και κοινωνικό πρόγραμμα της τιμώντας τις πράξεις προσφοράς που βρίσκονται στον πυρήνα του προγράμματος Προσφορά Μουσικής και Μουσική Προσφορά, το οποίο συνεχίζεται για τέταρτη χρονιά, υπό την αιγίδα του παγκοσμίως κορυφαίου βιολονίστα και αρχιμουσικού Λεωνίδα Καβάκου.
Η παρουσία των κορυφαίων μουσικών στην πόλη μας συνδυάζεται με διήμερες δράσεις με μαθητές γυμνασίων του Αγρινίου.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΚΟΑ έχει ως εξής:

Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019

10.00-11.00: 2ο Γυμνάσιο Αγρινίου

11.30-12.30: Γυμνάσιο Αγίου Κωνσταντίνου
4ο Γυμνάσιο Αγρινίου

Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019

10.00-11.00: Μουσικό Γυμνάσιο Αγρινίου
11.30-12.30: 1ο Γυμνάσιο Αγρινίου

 
***

Παρέμβαση του Δημάρχου Αγρινίου Γιώργου Παπαναστασίου στο

7ο Συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης στην Πάτρα που διοργανώνει η Εφημερίδα ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ,  με θέμα:Η περιφερειακή πόλη του 2030”.Η διοργάνωση του 7ου Αναπτυξιακού Συνεδρίου είναι μια καλή ευκαιρία να συζητήσουμε όσα έχουμε σχεδιάσει και δρομολογήσει ως τοπικοί άρχοντες αλλά και όσα ονειρεύονται οι πολίτες της Δυτικής Ελλάδας. 

Ρώτησα έναν έφηβο πως φαντάζεται το Αγρίνιο του μέλλοντος. Πιο κοντά στις σύγχρονες μεγαλουπόλεις, ήταν η απάντηση. Με γρήγορη αποκωδικοποίηση μπορώ να σας πω ότι  εννοούσε, όπως όλοι φαντάζεστε,  περισσότερα ανοικτά δεδομένα  και ψηφιακές ευκολίες. 

Αν αυτός ο έφηβος ζούσε στη Βιέννη, η οποία σύμφωνα με την τελευταία έρευνα είναι η πιο έξυπνη πόλη στον κόσμο, θα είχε προηγμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής υγείας, ένα ισχυρό σύστημα παρακολούθησης των ψηφιακών επιδόσεων και εθνικό Σχέδιο Ψηφιακής Ταυτότητας. Σύμφωνα με την ίδια έρευνα τα τελευταία δύο χρόνια έχει αυξηθεί παγκοσμίως ο  αριθμός των πόλεων με στοχευμένη στρατηγική.Και αυτό είναι το διακύβευμα  για όλους εμάς. Πως μπορούμε να ζήσουμε αποδοτικά και οικολογικά σε αστικό περιβάλλον.Πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε όλα τα σύγχρονα δεδομένα για να βελτιώσουμε τον τρόπο που ζούμε.Πως θα ισορροπήσουμε ανάμεσα στην τεχνολογία και την ασφάλεια. Αν όλοι συμφωνήσουμε ότι,  έξυπνη είναι η πόλη που επιδιώκει τη βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων της μέσα από ταυτόχρονη διεύρυνση του  φάσματος των υπηρεσιών της προς τους πολίτες, τότε θα πρέπει να συμφωνήσουμε και στους παράγοντες που συντελούν σε αυτήν την κατεύθυνση. Παράγοντες εξέλιξης των πόλεων  είναι η δημιουργία ανταγωνιστικού περιβάλλοντος και η καλλιέργεια καινοτόμου πνεύματος. Η βιώσιμη διαχείριση των περιβαλλοντικών πόρων.Τα βιώσιμα και ασφαλή μέσα μεταφοράς. Έξυπνη είναι η πόλη που  χρησιμοποιεί με καινοτόμο και αποδοτικό τρόπο όλες τις ευκαιρίες. Είναι όλες εκείνες οι διαδικασίες με τις οποίες οι πόλεις γίνονται ελκυστικές, με μια πιο διαδραστική διοίκηση ώστε να ανταποκρίνονται με μεγαλύτερο ρυθμό στις νέες προκλήσεις. Στo Αγρίνιο, τα τελευταία χρόνια, επιχειρούμε άλματα προς τα εμπρός. Προχωρούμε  βήμα βήμα προς την υλοποίηση του φιλόδοξου σχεδίου μας  που αναδεικνύει την πόλη μας ως πράσινη, βιώσιμη και έξυπνη. Αξιοποιώντας τη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη επενδύσαμε σε έργα που βελτιώνουν αισθητά το αστικό περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των κατοίκων όπως η δημιουργία δακτυλίου εκτεταμένων πεζοδρομήσεων στο κέντρο της πόλης, η δημιουργία πράσινου δακτυλίου, η ενίσχυση του  αστικού πρασίνου,  ο  εκσυγχρονισμός και η επέκταση υποδομών συλλογής αστικών λυμάτων.

Σε εξέλιξη βρίσκεται το μεγάλο έργο της λειτουργικής αναβάθμισης του  επιχειρηματικού κέντρου στη νοτιοανατολική είσοδο της πόλης, που όχι μόνο αλλάζει την εικόνα της εισόδου της πόλης,  αλλά  δημιουργεί συνθήκες ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας. Με παρεμβάσεις όπως η ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού και η χρήση υπόγειων και έξυπνων κάδων απορριμμάτων δημιουργούμε συνθήκες  προστασίας του περιβάλλοντος  στοχεύοντας πάντα στην αύξηση της ανακύκλωσης.

Προχωρούμε στη δημιουργία Περιβαλλοντικού Παρατηρητηρίου το οποίο προβλέπει μεταξύ άλλων πλατφόρμα παροχής ανοικτών δεδομένων ποιότητας του αέρα  με χρήση σύγχρονων αισθητήρων.

Περιλαμβάνει ακόμη Σύστημα Παρακολούθησης του περιβάλλοντος,  με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων,  και Σύστημα  Παρακολούθησης Υδάτινων Πόρων  με τη λειτουργία τηλεμετρικού συστήματος ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου.

Ήδη σχεδιάσαμε την  ενεργειακή αναβάθμιση  Δημοτικών κτιρίων και σχολικών μονάδων.  Προωθούμε την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, μέσω της οποίας μειώνουμε την γραφειοκρατία και αυξάνουμε τη διαφάνεια.

Αναβαθμίσαμε τα  πληροφοριακά  συστήματα και  αξιοποιήσαμε τις νέες  τεχνολογίες πληροφορικής στις Δημοτικές Υπηρεσίες συμβάλλοντας στην καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών. Εγκαταστήσαμε σημεία δωρεάν ασύρματου internet

σε όλες σχεδόν τις κοινότητες του Αγρινίου ενός Δήμου συνολικής έκτασης 1246 τ.χλμ. Προωθούμε την επέκταση και αναβάθμιση του συστήματος  GIS του Δήμου Αγρινίου και του συστήματος διαχείρισης του στόλου οχημάτων.

Παράλληλα ενισχύουμε το σύστημα διαχείρισης στάθμευσης και πληροφόρησης με τοποθέτηση ηλεκτρονικών ενημερωτικών πινακίδων που δίνουν πληροφορίες όπως η κίνηση των οχημάτων και  διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης.

Οι πινακίδες θα συνδέονται μέσω WiFi με ένα κεντρικό σημείο ελέγχου και διαχείρισής τους και θα συνδέονται με το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης προκειμένου να γίνεται  έλεγχος των θέσεων και των παραβάσεων,

καθώς και διευθέτηση της κυκλοφορίας μέσω συστήματος παρακολούθησης και ενημέρωσης. Τοποθετούμε 9 σταθμούς  ηλεκτρικών ποδηλάτων,  εκ των οποίων οι 2 θα διαθέτουν βάση για ποδήλατα ΑΜΕΑ.

Συνολικά θα τοποθετηθούν 81 ηλεκτρικά ποδήλατα και δύο ποδήλατα ΑΜΕΑ σε κοινόχρηστους χώρους που καλύπτουν μεγάλο τμήμα του Δήμου. Είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στην  ηλεκτρονική αναβάθμιση 7 δημοτικών αιθουσών και την  τοποθέτηση 6 έξυπνων ηλιακών πάγκων σε κεντρικά σημεία της πόλης. Δίνουμε έτσι την δυνατότητα στους πολίτες να έχουν πρόσβαση σε ηλιακούς συλλέκτες  που θα παρέχουν ενεργειακή αυτονομία και δωρεάν  σύνδεση στο διαδίκτυο. Όλες αυτές οι δράσεις εντάσσονται στην «Ψηφιακή Στρατηγική του Δήμου Αγρινίου» που συμβάλλει στην ανάπτυξη καινοτόμων διαδικασιών και υπηρεσιών, στην εισαγωγή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών  και ενδυναμώνει τη συμμετοχή των πολιτών στη δημόσια ζωή και την πολιτική διαδικασία.  Κάναμε την αρχή. Σχεδιάσαμε, ενισχύσαμε και προβάλαμε τη νέα ιδιαίτερη ταυτότητα του Αγρινίου.

Το στοίχημα, για εμάς, είναι  να συνεχίσουμε αυτήν την πορεία. Πορεία που όμως χρειάζεται  βοήθεια. Βοήθεια από το κεντρικό κράτος και τον εθνικό σχεδιασμό.

Υπάρχουν τεράστιες περιφερειακές ανισότητες που  πρέπει να αμβλυνθούν.

Δυστυχώς δεν ξεκινάμε όλοι από την ίδια αφετηρία.Το εμπορικό και παραγωγικό Αγρίνιο των 100.000 κατοίκων  δεν έχει  σύνδεση με την Ιόνια Οδό.

Δεν έχει βιομηχανική περιοχή. Δεν έχει σιδηρόδρομο. Δεν έχει φυσικό αέριο.

Δεν έχει Πανεπιστήμιο παρά μόνο μερικά τμήματα που θέλουν να τα μετακινήσουν στην Πάτρα.

Η πορεία προς το μέλλον απαιτεί:

·         Αποκέντρωση

·         Περιφερειακή και ενδοπεριφερειακή σύγκλιση

·         Ισόρροπη ανάπτυξηΜε διασύνδεση των πόλεων με γρήγορα δίκτυα (αυτοκινητόδρομοι , επικοινωνίες,  μέσα σταθερής τροχιάς, ενεργειακά δίκτυα). Με  εσωτερική διασύνδεση με κάθε πρόσφορο μέσο. Με εναρμόνιση της αστικής ζωής με το φυσικό περιβάλλον. 

Με την  προώθηση του τουριστικού προϊόντος  κάθε περιοχής  αξιοποιώντας τις πλέον αποδοτικές πολιτικές προβολής.Η απάντηση βρίσκεται στην συνεργασία και την επαγρύπνηση.Οι πολίτες επιβάλλεται να έχουν λόγο στις αλλαγές που αφορούν την ζωή τους.Οι πολίτες είναι εκείνοι που θα ωθήσουν τις πόλεις μας στο μέλλον.

 Και η ΤΑ θα πρέπει να έχει την ευελιξία να υλοποιεί έργα χωρίς να σκοντάφτει στην  αβελτηρία και τον στρουθοκαμηλισμό της κρατικής μηχανής.

Το 2030 δεν είναι μακριά. Αν έχουμε ονειρευτεί την επόμενη ημέρα των  περιφερειακών πόλεων,  ήρθε η ώρα να ενώσουμε όλα τα κομμάτια”. ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ