«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Παρασκευή, 27 Σεπτεμβρίου 2019

Ενημέρωση από το δήμο Αγρινίου

Ευρωπαϊκή Γιορτή Σχολικού Αθλητισμού στον Δήμο Αγρινίου


Με δραστηριότητες όπωςβάδην, τρέξιμο, σκυταλοδρομία, ποδηλασία, σχοινάκι και ομαδικά αθλήματα τιμήθηκε  στα σχολεία του Δήμου Αγρινίου η Ευρωπαϊκή Γιορτή Σχολικού Αθλητισμούμε κεντρικό σύνθημα «Αγαπώ την άθληση – Αγαπώ την Υγεία μου». 

Κεντρικός στόχος είναι...
η ενεργοποίηση των μαθητών με τη συμμετοχή τους σε οργανωμένες αθλητικές δράσεις εντός του σχολείου, μέσω της ενημέρωσης της μαθητικής κοινότητας για τα ευεργετικά οφέλη της άθλησης σε συνδυασμό με την υγιεινή διατροφή.
Τις δραστηριότητες μαθητών της πόλης  παρακολούθησε ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Χρήστος Ζαρκαβέληςο οποίος αναφέρθηκε στην αξία της άθλησης: «Με μεγάλη χαρά είδα τους μαθητές μας να αθλούνται και να συνειδητοποιούν  πόσο σπουδαίο είναι να μετέχουν σε δραστηριότητες. Ο αθλητισμός  μυεί στον έντιμο αγώνα, κάνει  τους νέους μας να πειθαρχούν  σε κανόνες, διαμορφώνει χαρακτήρες που πιστεύουν σε ιδανικά, όπως του υγιούς αθλητισμούπνεύματος  και των αξιών που απορρέουν από αυτόν. Είναι υποχρέωσή μας να ωθούμε τα παιδιά μας στην άθληση και την απόκτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής».
                                                                        ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
***
Διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων στη συμβολή των οδών Γρίβα και Αν. Παναγόπουλου.
           
Στο πλαίσιο του έργου "ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΥ ΓΡΙΒΑ" θα  γίνουν εργασίες στην συμβολή των οδών Γρίβα και Αν. Παναγόπουλου για την πλήρη αποκατάσταση του οδοστρώματος.
Απαιτείται η διακοπή της κυκλοφορίας οχημάτων:
α) στο τμήμα της οδού Γρίβα, από την οδό Μπαϊμπά έως την οδό Αν. Παναγόπουλου και
β) στο τμήμα της οδού Αν. Παναγόπουλου, από την οδό Γοργοποτάμου έως την οδό Γρίβα.
Η διακοπή κυκλοφορίας θα γίνει το Σάββατο 28-09-2019 από τις  07:00 π.μ. έως Κυριακή 29-09-2019στις  15:00 μ.μ.
Σημειώνουμε ότι στις οδούς Μπαϊμπά, Μακρή, Γοργοποτάμου  η κυκλοφορία θα διεξάγεται κανονικά. Ο Ανάδοχος του έργου είναι υπεύθυνος να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφάλειας που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.


                                            ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
***

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Την Τρίτη 1η Οκτωβρίου 2019 στις 19.00 μ.μ.  θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου επί της οδού Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1.      Α) Αναίρεση - απόσυρση   της πρότασης:  «Έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων περιοχής 2ης ΔΕ Νομού Αιτ/νιας»  με κωδικό ΟΠΣ 5003779 που υποβλήθηκε στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδ. 14.6i.26-27.1 (Α/Α ΟΠΣ 1465) της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του επιχειρησιακού προγράμματος "ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" και της πρότασης  «ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ 2ης Γ.Ε.Ν ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ  Β΄ΦΑΣΗ» με κωδικό ΟΠΣ 5032823 που υποβλήθηκε στο  πλαίσιο της πρόσκλησης  14.6i.27.7-8.2  της Ειδική Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Β) Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Αγρινίου με τον Αναγκαστικό Σύνδεσμο Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Νομού Αιτωλοακαρνανίας για την άσκηση από τον Δήμο Αγρινίου της αρμοδιότητας υλοποίησης δράσεων για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων.
Γ) Υποβολή νέας πρότασης με τίτλο: «Έργα ολοκληρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων περιοχής 2ης ΔΕ Νομού Αιτ/νιας» στο πλαίσιο της πρόσκλησης με κωδικό: 14.6Ι.27.8.1.3 (Α/Α ΟΠΣ 3352) και   τίτλο «Υλοποίηση ώριμων έργων ανάκτησης ή/και διάθεσης αστικών αποβλήτων» του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14 «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη».
(Εισηγητής: Δήμαρχοςκ. Παπαναστασίου).

2.      Ορισμός μελών Επιτροπών που προβλέπονται  από τον Κανονισμό Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αγρινίου.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίουκ. Φαρμάκης).

3.      Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.Α.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίουκ. Φαρμάκης).

4.      Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Ν.Π.Ι.Δ. Κ.Ε.Δ.Α.
(Εισηγήτρια: ΑντιδήμαρχοςκαΠαπαγεωργίου).

5.      Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Δημοτικής Επιχείρησης με την Επωνυμία:«ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίουκ. Φαρμάκης).

6.      Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου Δ.Ε.Υ.Α. Αγρινίου.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. Δ.Ε.Υ.Α.Α.κ. Καρακώστας).

7.      Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία:«Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Ζαρκαβέλης).

8.      Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία:«Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αγρινίου».
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Ζαρκαβέλης).

9.      Ορισμός Μελών Επιτροπών των κοινωνικών δομών: Κοινωνικού Ιατρείου, και Κοινωνικού Παντοπωλείου και Συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Καλαντζής).

10.  Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης και Προβολής του Δήμου Αγρινίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Φλώρος).

11.  Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Αγρινίου στη Γενική συνέλευση της Δημοτικής Επιχείρησης Στάθμευσης.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίουκ. Φαρμάκης).

12.  Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Αγρινίου στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας με το διακριτικό τίτλο:  «Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας  - ΟΔΥΣΣΕΑΣ».
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίουκ. Φαρμάκης).

13.  Ορισμός μελών-εκπροσώπων στο Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας (Σ.Τ.Ο.) Δήμου Αγρινίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Κολοβός).

14.  Ορισμός μελών στην Επιτροπή Κοινοχρήστων Χώρων.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Καλαντζής).

15.  Συγκρότηση επιτροπών έτους 2019:
Α) Εκποίησης, εκμίσθωσης πραγμάτων του Δήμου, αγοράς και μισθώσεων πραγμάτων που ανήκουν σε τρίτους. 
Β) Επιτροπής συμβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων.
Γ) Επιτροπής παροχής γνώμης προς το Δημοτικό συμβούλιο για την για την καταστροφή αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Φωτάκης).

16.  Ορισμός μελών και υπαλλήλου γραμματειακής υποστήριξης  για την συγκρότηση της Επιτροπής Καταμέτρησης και Εκτίμησης Εκποιούμενων κτημάτων έτους 2019.
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέαςκ. Τζιώλης).

17.  Αναμόρφωση προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους 2019.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Φωτάκης).

18.  Αύξηση ωραρίου εργασίας προσωπικού ΙΔΑΧ μειωμένου ωραρίου.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Καλαντζής).

19.  Πρόσληψη  δύο ( 2 ) ατόμων,  για αντιμετώπιση κατεπειγουσών  ή εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών για το έτος 2019 ,  με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (2) μήνες  για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Δημόσιας Υγείας.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Καλαντζής).
20.  Πρόσληψη  δύο ( 2 ) ατόμων,  για αντιμετώπιση κατεπειγουσών  ή εποχιακών ή πρόσκαιρων αναγκών για το έτος 2019 ,  με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (2) μήνες  για την περισυλλογή –διαχείριση και φροντίδα αδέσποτων ζώων.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Καλαντζής).

21.  Κατανομή Γ΄δόσης 2019 στις Σχολικές Επιτροπές για κάλυψη λειτουργικών δαπανών σχολείων.
(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής Παιδείαςκ. Ζαρκαβέλης).

22.  Μίσθωση ακινήτου για τη στέγαση Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων.
(Εισηγήτρια: ΑντιδήμαρχοςκαΠαπαγεωργίου).

23.  Έγκριση,  συμμετοχής του  Δήμου  Αγρινίου σε εκθέσεις για την Τουριστική  Προβολή του Δήμου  Αγρινίου στο περίπτερο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχοςκ. Φλώρος).

***

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Γ.ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡ.. ΑΣΤ. .ΔΝΤΗ Ν.ΣΠΑΝΟΥΔΑΚΗ, ΤΟΝ ΑΣΤ. ΔΝΤΗ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΟΙΚΗΤΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


OΔήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου συναντήθηκε με τον Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Δυτικής Ελλάδος Υποστράτηγο Νικ. Σπανουδάκη, τον Αστυνομικό Διευθυντή Ακαρνανίας Ταξίαρχο Παναγιώτη Πετσίνη  και τον  Διοικητή Τροχαίας Απόστολο Καπνιάρη.
Ο κ. Παπαναστασίου ευχήθηκε καλή επιτυχία στα νέα  τους  καθήκοντα και τόνισε ότι η Δημοτική Αρχή θα συνεχίσει να είναι αρωγός στην προσπάθεια της Ελληνικής Αστυνομίας  για την ασφάλεια των πολιτών:«Στόχος της συνάντησης ήταν η ανταλλαγή απόψεων σταζητήματα της ασφάλειας και ο προγραμματισμός κοινών δράσεων για τη βελτίωση της καθημερινότητας των συμπολιτών μας.
Συνεχίζουμε τηστενή συνεργασία με γνώμονα πάντα την κοινή υποχρέωση έναντι των πολιτών του Αγρινίου. Όπως έχουμε αποδείξει δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα σε θέματα προστασίας του πολίτη και με σεβασμό στεκόμαστε  δίπλα στην Ελληνική Αστυνομία για να συνδράμουμε στο έργο της.Με συντονισμένη  προσπάθεια, είμαι βέβαιος, ότι η ανταπόκριση θα είναι  πιο αποτελεσματική και άμεση».

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ