«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τρίτη, 24 Σεπτεμβρίου 2019

Ενημέρωση από το δήμο Αγρινίου

Αποδοχή χρηματοδότησης για το «Ανοικτό κέντρο Εμπορίου του Δήμου Αγρινίου»

Στην αποδοχή χρηματοδότησης για το «Ανοικτό κέντρο Εμπορίου  του Δήμου Αγρινίου» συνολικού προϋπολογισμού 1.877.632,03 € προχώρησε κατά την συνεδρίασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου.

Το έργο, με  συνδικαιούχο τον Εμπορικό Σύλλογο Αγρινίου «Ο Ερμής»,  περιλαμβάνει μια σειρά παρεμβάσεων στο κέντρο της πόλης και συγκεκριμένα στις οδούς  Σπύρου & Ελένης Τσικνιά (πρώην Π. Τσαλδάρη), Ζωοδόχου Πηγής,  Καζαντζή,  Ηλία Ηλιού, Διαλέτη, Στοά Παπαγιάννη, Δημητρακάκη, Παπαστράτου, 39ου Συντάγματος και Καραϊσκάκη...

Με τις παρεμβάσεις που προωθούνται αναδεικνύεται η ταυτότητα της περιοχής και αναβαθμίζεται η εμπορική  δραστηριότητα καθώς τα  καταστήματα θα αποκτήσουν ομοιομορφία ως προς τις όψεις τους με ίδιου τύπου επιγραφές,  συστήματα σκίασης και φωτισμό.

Όπως τόνισε ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου πρόκειται για ένα φιλόδοξο πρόγραμμα: «Εργαστήκαμε μεθοδικά και στοχευμένα  με τους εμπόρους της πόλης προκειμένου να δημιουργήσουμε  ένα ελκυστικό περιβάλλον ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας.  Το Ανοικτό Κέντρο Εμπορίου θα αναθερμάνει το ενδιαφέρον του καταναλωτικού κοινού, θα  επαναπροσδιορίσει την εμπορική ταυτότητα της πόλης και θα δημιουργήσει ένα νέο περιβάλλον για τους επαγγελματίες. Στόχος μας να ομορφύνουμε το κέντρο του Αγρινίου και να συμβάλλουμε ουσιαστικά στην ανάκαμψη της αγοράς».
Το έργο περιλαμβάνει την υλοποίηση τριών υποέργων:

Υποέργο 1 «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»

Το υποέργο περιλαμβάνει:
·         Ανακατασκευή πεζοδρομίων των οδών  Σπύρου & Ελένης Τσικνιά (πρώην Π. Τσαλδάρη) και Καζαντζή
·         Εφαρμογή συστημάτων σκίασης στους πεζοδρόμους Παπαγιάννη και Διαλέτη
·         Αναβάθμιση οδοφωτισμού με αντικατάσταση των πεπαλαιωμένων συμβατικών φωτιστικών σωμάτων με νέα φωτιστικά σώματα τύπου LED υψηλής ενεργειακής απόδοσης. σε όλη την περιοχή παρέμβασης.
·         Κατασκευή υπογείου δικτύου δημοτικού φωτισμού στις  οδούς: Σπύρου & Ελένης Τσικνιά (πρώην Π. Τσαλδάρη) , Ηλία Ηλιού  και Καζαντζή
·         Ανάπλαση πλατείας   όπισθεν Δημοτικού Περιπτέρου με  δημιουργία παιδικής χαράς & ειδικών χώρων για γκράφιτι

·         Κατασκευή βάθρου, προθήκης και τοποθέτηση φωτισμού για την δημόσια έκθεση και ανάδειξη κιόνων του κτιρίου της Παλαιάς μητρόπολης Αγρινίου επί της οδού Καραϊσκάκη

·         Προμήθεια  υπόγειων κάδων  επί των οδών : Σπύρου & Ελένης Τσικνιά & Παπαγιάννη, Καραϊσκάκη & Παπαστράτου ,  Σπύρου & Ελένης Τσικνιά & Καζαντζή


Υποέργο 2:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΞΥΠΝΗΣ ΠΟΛΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ» 
Περιλαμβάνει :
·         Συστήματα Ασύρματης Πρόσβασης μέσω Wi-Fi
·         Σύστημα Τηλε-Διαχείρισης και Τηλε-Ελέγχου Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού
·         Ηλιακό Δέντρο με φωτοβολταϊκά πάνελ τεχνολογίας LED στην πλατεία Ειρήνης

Υποέργο 3: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ»
            Περιλαμβάνει :
·         Σύστημα ελέγχου πρόσβασης σε  εισόδους – εξόδους  των πεζοδρόμων  με βυθιζόμενες μπάρες σε όλη  την περιοχή παρέμβασης

                                                ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

***

Αποδοχή χρηματοδότησης για το Περιβαλλοντικό Παρατηρητήριο από το Δημοτικό Συμβούλιο

Την αποδοχή χρηματοδότησης για τη δημιουργία Περιβαλλοντικού Παρατηρητηρίου προϋπολογισμού  291.400 € ενέκρινε το Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου.
Το προτεινόμενο σχέδιο δράσης εντάσσεται στην «Ψηφιακή Στρατηγική του Δήμου Αγρινίου» και αναμένεται να συμβάλει θετικά στην ανάπτυξη καινοτόμων διαδικασιών και υπηρεσιών διαχέοντας τα οφέλη της ψηφιακής οικονομίας στην κοινωνία.
Το έργο προβλέπει μεταξύ άλλων δημιουργία Συστήματος Παρακολούθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, δηλαδή μιας πλατφόρμας  παροχής ανοικτών δεδομένων ποιότητας του αέρα με χρήση σύγχρονων αισθητήρων. Τα δεδομένα θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τις όποιες μελλοντικές δράσεις με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών και την εφαρμογή προληπτικών μέτρων, στις περιπτώσεις που προβλέπονται επίπεδα ρύπανσης, που μπορεί να είναι επικίνδυνα για τον γενικό πληθυσμό ή ευαίσθητες ομάδες.
Περιλαμβάνει ακόμη Σύστημα Παρακολούθησης του περιβάλλοντος με τη χρήση δορυφορικών δεδομένων σχεδόν πραγματικού χρόνου σε συνδυασμό και με τεχνικές μηχανικής μάθησης και τεχνητής νοημοσύνης και Σύστημα  Παρακολούθησης Υδάτινων Πόρων  με την λειτουργία τηλεμετρικού συστήματος ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου.
Προβλέπεται η χρήση Πλατφόρμας επικοινωνίας και συμμετοχικού χωρικού σχεδιασμού  με την οποία οι φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης θα μπορούν να αξιοποιούν  στοιχεία που αφορούν το σχεδιασμό των έργων της πόλης ζητώντας από τους πολίτες να συμμετέχουν και να διαμορφώσουν συλλογικά τα χαρακτηριστικά των έργων και των παρεμβάσεων.  
Δράσεις όπως το Περιβαλλοντικό Παρατηρητήριο ενδυναμώνουν το όραμα της  Δημοτικής Αρχής για έναν ένα δήμο έξυπνο, βιώσιμο και πράσινο όπως τόνισε ο Δήμαρχος Αγρινίου Γιώργος Παπαναστασίου: «Με αυτό το σχέδιο, ο Δήμος Αγρινίου, εργάζεται ώστε να συσπειρώσει τις κοινωνικές και παραγωγικές δυνάμεις της περιοχής σε κοινούς αναπτυξιακούς και περιβαλλοντικούς στόχους, αξιοποιώντας κάθε χρηματοδοτική δυνατότητα. Εργαστήκαμε μεθοδικά  και εκμεταλλευτήκαμε   ευκαιρίες  που προτάσσουν  την εναρμόνιση της αστικής ζωής με το φυσικό περιβάλλον. Επενδύουμε σε έργα που αναβαθμίζουν την ποιότητα  ζωής και  το περιβάλλον».


                                                                ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
***

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ

Με εκπαιδευτικά προγράμματα σε μαθητές της πόλης συνεχίζεται το πρόγραμμα της  Κρατικής Ορχήστρας Αθηνώνστο Αγρίνιο.
Οι μουσικοί της αρχαιότερηςΟρχήστρας της χώραςυποδέχθηκαν  στον Δημοτικό Κινηματογράφο  «Άνεσις»τους μαθητές του 2ου    και 4ου  Γυμνάσιου Αγρινίου και του Γυμνάσιου Αγίου Κωνσταντίνου σε μια εκπαιδευτική δραστηριότητα. Οι μαθητές παρακολούθησαν με προσοχή  και ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό στην διαδραστική εκδήλωση.
Αύριο το πρόγραμμα της ΚΟΑ θα παρακολουθήσουν  οι μαθητές του 1ου  και του Μουσικού Γυμνάσιου Αγρινίου.

Την Κυριακή του βράδυ  το κοινό του Αγρινίου είχε την ευκαιρία να απολαύσει συναυλία με έργα του κορυφαίου συνθέτη  Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ.
Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών συνεχίζοντας το σπουδαίο πρόγραμμά της Προσφορά Μουσικής και Μουσική Προσφορά, υπό την αιγίδα του παγκοσμίως κορυφαίου βιολονίστα και αρχιμουσικού Λεωνίδα Καβάκου, δημιουργεί  πολιτιστικές αξίεςμέσα από πολύτιμες μουσικές εμπειρίες που μπορεί να ανοίξουν νέους δρόμους στη ζωή των  ανθρώπων που ζουν εκτός αστικού κέντρου.


   ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

***

Επίσημο μνημόσυνο για τους εκτελεσθέντες της Μεγάλης Παρασκευής του 1944

Ο Δήμος Αγρίνιου και η ΠΟΑΕΑ τιμώντας τη μνήμη εκείνων  που εκτελέστηκαν τη Μεγάλη Παρασκευή του 1944  τελούν  επίσημο μνημόσυνο,  την Κυριακή 29 Σεπτεμβρίου,  στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδας Αγρίνιου.
Μετά το μνημόσυνο, στον τόπο της Θυσίας (Πλατεία 120),  θα ψαλθεί επιμνημόσυνη δέησηκαι θα ακολουθήσει  κατάθεση στεφάνων από τον Δήμο Αγρίνιου, Αντιστασιακές Οργανώσεις, φορείς και συγγενείς των θυμάτων. ΟΣ ΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
Ώρα 9:30π.μ.Πέρας προσέλευσης επισήμων στον Ι.Ν. Αγίας Τριάδας
Ώρα 9:45π.μ.Τελετή μνημόσυνου
Ώρα 10:00π.μ. Επιμνημόσυνη δέηση στον τόπο της θυσίας και κατάθεση στεφάνων
Απόδοση τιμών από τη Φιλαρμονική του Δήμου Αγρίνιου.
Σημείωση:
Όσοι επιθυμούν να καταθέσουν στεφάνι πρέπει  να το δηλώσουν μέχρι το μεσημέρι της Παρασκευής  27 Σεπτεμβρίου 2019 .
Τηλ. Επικοινωνίας : 6945 894 530  (Τελετάρχης κ. Τσιάμης Χαράλαμπος).

 
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ