«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Σάββατο, 9 Μαρτίου 2019

Ενημέρωση από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με τον Όμιλο Εθελοντών κατά του Καρκίνου «Αγκαλιά-Ζω» και τον Ιερό Ναό Αγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων πρόκειται να οργανώσουν επιστημονική ημερίδα με θέμα: «Καρκίνος Παχέος...

Υπεγράφη η σύμβαση για την εκπόνηση μελέτης στατικής επάρκειας της γέφυρας Πόρου επί του Ποταμού Ευήνου

Στην υπογραφή σύμβασης για την υλοποίηση των οριστικών μελετών της γέφυρας Πόρου επί του Ποταμού Ευήνου προχώρησε η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας κ. Χριστίνα Σταρακά με την ανάδοχο εταιρεία την Πέμπτη...

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για την επιλογή αναδόχου του έργου: ««Επισκευή – συντήρηση κτιριακών και Η-Μ εγκαταστάσεων, αποκατάσταση περίφραξης αεροδρομίου Επιταλίου», Εκτιμώμενης αξίας 108.870,97 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.24%)

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για την επιλογή αναδόχου του έργου: ««Επισκευή – συντήρηση κτιριακών και...
Η-Μ εγκαταστάσεων, αποκατάσταση περίφραξης αεροδρομίου Επιταλίου», Εκτιμώμενης αξίας 108.870,97 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.24%)

Γνωριμία με τον Αθλητισμό

Με στόχο την ανάδειξη της σπουδαιότητας του αθλητισμού για την ψυχική και την σωματική μας υγεία αλλά και την κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας...

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για την επιλογή αναδόχου του έργου: ««Επισκευή – συντήρηση κτιριακών και Η-Μ εγκαταστάσεων, αποκατάσταση περίφραξης αεροδρομίου Επιταλίου», Εκτιμώμενης αξίας 108.870,97 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.24%)

Διακήρυξη Ανοικτής Διαδικασίας μέσω Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ. για την επιλογή αναδόχου του έργου: ««Επισκευή – συντήρηση κτιριακών και Η-Μ εγκαταστάσεων, αποκατάσταση περίφραξης αεροδρομίου Επιταλίου», Εκτιμώμενης αξίας 108.870,97 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.24%)