«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Παρασκευή, 5 Ιανουαρίου 2018

Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις ΔΟΥ σε Τοπικές Κοινότητες Θέρμου και Αμφιλοχίας

«Παράταση και αναστολή καταβολής βεβαιωμένων οφειλών στις ΔΟΥ

για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών που προέκυψαν

από τα έντονα καιρικά φαινόμενα στις Τοπικές Κοινότητες

Αργυρού Πηγαδιού, Αμβρακίας, Χαλικιού, και Κοκκινοβρύσης

της Δημοτικής Ενότητας Θέρμου του Δήμου Θέρμου

 και στις Δημοτικές Ενότητες Αμφιλοχίας και Ινάχου του Δήμου Αμφιλοχίας»

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας ενημερώνει τις επιχειρήσεις – μέλη του ότι υπεγράφη από την Υφυπουργό Οικονομικών κα Αικατερίνη Παπανάτσιου Υπουργική Απόφαση για παράταση έως...
την 1/03/2018 της προθεσμίας καταβολής βεβαιωμένων στις ΔΟΥ οφειλών των φυσικών και νομικών προσώπων και οντοτήτων, που έχουν την κύρια κατοικία ή την κύρια εγκατάσταση (έδρα) στις Τοπικές Κοινότητες  Αργυρού Πηγαδιού, Αμβρακίας, Χαλικιού, και Κοκκινοβρύσης της Δημοτικής Ενότητας Θέρμου του Δήμου Θέρμου και στις Δημοτικές Ενότητες Αμφιλοχίας και Ινάχου του Δήμου Αμφιλοχίας που λήγουν ή έληξαν από την 30/11/2017 έως και την 1/03/2018. Έως και την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες οφειλές και πρόσωπα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιωμένων οφειλών.
Αναστέλλεται επίσης μέχρι την 1/03/2018 η πληρωμή των βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων μέχρι την 30/11/2017 οφειλών των ανωτέρω προσώπων και οντοτήτων.
 
ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ