«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Σάββατο, 27 Ιανουαρίου 2018

Η Επικαιρότητα …. Ας προσμένει!Όταν «παίζει» η βαριά Αλήθεια μας … η προδομένη!!