«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Δευτέρα 6 Ιουνίου 2016

Το Ελληνικό Δημόσιο σε αριθμούς [Έκθεση του Υπ.Εσ.Δ.Α.]

Το Ελληνικό Δημόσιο σε αριθμούς [Έκθεση του Υπ.Εσ.Δ.Α.]
Έκδοση του Υπ. Διοικητικής Μεταρρύθμισης, που ως στόχο έχει, «την κατάρριψη των μύθων και την αποκατάσταση της αλήθειας», όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει, με την παράθεση στοιχείων, για τα «πραγματικά μεγέθη» του Ελληνικού δημόσιου τομέα, σε ό,τι αφορά τη μισθολογική και συνταξιοδοτική δαπάνη, την απασχόληση και την ανάπτυξη, με στόχο τη συμβολή του, «στην έναρξη ενός ουσιαστικού διαλόγου για μία ποιοτική, ανοικτή στους πολίτες, δημοκρατική και κοινωνικά υπεύθυνη κρατική διοίκηση και δημόσιες υπηρεσίες». Στο πρώτο κεφάλαιο, για τη μισθολογική δαπάνη στο Δημόσιο Τομέα, αναλύεται το ύψος αυτής το οποίο ανέρχεται στα 15,8 δις ευρώ ή 9,0% του ΑΕΠ, το 2015, ποσοστό το οποίο είναι...

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΡΘΡΑ