«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Τρίτη 14 Απριλίου 2015

Εθελοντική Αιμοδοσία την Κυριακή 19 Απρίλη στο Καινούργιο Αγρινίου

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Ο   Σ.   Ε.  ΑΙΜΟΔΟΤΩΝ  ΚΑΙ  Δ. Ο. Σ.  ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ  ΘΕΣΤΙΕΩΝ -  ΑΙΤ/ΝΙΑΣ « Η  Χ Ρ Υ Σ Ο Χ Ε Ρ Ι Α  »
      Προσκαλεί   όλους   τους   Εθελοντές   Αιμοδότες   και   φίλους  τους συλλόγου   μας,   να    συμμετέχουν   στην    ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ    ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ ...

ΤΗΝ  ΚΥΡΙΑΚΗ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2015 
ΣΤΟ ΜΑΤΣΟΥΚΕΙΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΘΕΣΤΙΕΩΝ    ΣΤΟ     ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ 
ΩΡΑ  9.30. Π. Μ.- 13.30. Μ. Μ.
 Το   Δ.  Σ.