«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Δευτέρα 20 Απριλίου 2015

Ενημέρωση από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας 20 Απρίλη 2015

 Απ. Κατσιφάρας: «Επιτακτική ανάγκη η ΕΕ να θωρακίσει τα σύνορά της» - Παρέμβαση του Περιφερειάρχη για το μεταναστευτικό στην Σοσιαλιστική Ομάδα της ΕτΠ

Στο πλαίσιο των εργασιών της 111ης Ολομέλειας της Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας και Αντιπρόεδρος της Ομάδας PES στην ΕτΠ, Απόστολος Κατσιφάρας συμμετείχε στη συνεδρίασης Ομάδας των Ευρωπαίων Σοσιαλιστών (PES Group) της ΕτΠ, όπου παρενέβη σχετικά με την ανάγκη να υπάρξουν δραστικές πολιτικές της ΕΕ για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών ροών...

«Στον ευρωμεσογειακό χώρο, η δημογραφική εξέλιξη, οι οικονομικές ανισότητες μεταξύ των χωρών, οι συγκρούσεις, η κατάσταση πολιτικής αστάθειας και ανασφάλειας στη Μέση Ανατολή, την Υποσαχαρική Αφρική και τον ευρύτερο Αραβικό κόσμο, προκαλούν εδώ και χρόνια ισχυρές μεταναστευτικές ροές, που ολοένα αυξάνονται. Στο μέτρο που
οι μετακινήσεις είναι παράνομες, συνδεόμενες με συγκρούσεις ή διωγμούς, προκύπτουν τεράστιες ανθρώπινες τραγωδίες, με αποτέλεσμα συγκρούσεις σε ορισμένα σημεία των συνόρων, χιλιάδες θανάτους στη θάλασσα, επιχειρήσεις διάσωσης, υποδοχής και φιλοξενίας στις ευρωπαϊκές χώρες σε συνθήκες που δεν ανταποκρίνονται πάντα στα ανθρώπινα δικαιώματα. Το θέμα πρέπει να μπει επιτακτικά στην ατζέντα της ΕΕ. Έχουμε τις ευαισθησίες μας, αλλά πρέπει να φροντίσουμε και για την ασφάλεια και την ηρεμία των περιοχών μας» ανέφερε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας και συμπλήρωσε: «Ο ευρωπαϊκός Βορράς δεν μπορεί να αντιληφθεί το μέγεθος του προβλήματος και της τραγωδίας που αντιμετωπίζει ο Νότος που αποτελεί το σύνορο της ΕΕ και δέχεται όλο το φορτίο των μεταναστευτικών ρευμάτων. Η ΕΕ είναι πολύ μακριά, σχεδόν απούσα. Το ζητούμενο είναι να θωρακιστεί η ΕΕ με αποτελεσματικές πολιτικές που θα προλαμβάνουν το πρόβλημα. Απαιτείται η ανάληψη δράσης τώρα. Το πρόβλημα πρέπει να συζητηθεί άμεσα σε επίπεδο Συμβουλίου της ΕΕ».

Βίντεο με απόσπασμα από την παρέμβαση του κ. Κατσιφάρα στο σύνδεσμο https://www.youtube.com/watch?v=8ncV4Nf98MA
Επίσης, για το ίδιο θέμα θα υπάρξει στις 23 Απριλίου επείγουσα βιντεοδιάσκεψη της Ομάδας Δράσης (Task Force) για το Μεταναστευτικό της CPMR (Διάσκεψης των Παράκτιων Περιφερειών της Ευρώπης), υπό το συντονισμό της Περιφέρειας της Σικελίας, με στόχο να υπάρξει ανταλλαγή απόψεων και προγραμματισμός δράσης μεταξύ των Περιφερειών του ευρωπαϊκού Νότου που πλήττονται σοβαρά από αυτό μείζων πρόβλημα.
***

Μέχρι την Πέμπτη 23 Απριλίου οι αιτήσεις για το Περιφερειακό Επιστημονικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας
Συνεχίζονται μέχρι και την Πέμπτη 23 Απριλίου οι αιτήσεις για την υποβολή υποψηφιοτήτων για το διορισμό των επτά µελών του Περιφερειακού Επιστημονικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΣΕΚ) της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της κατάθεσης των αιτήσεων, θα ακολουθήσει η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων από τριμελή Επιτροπή, θα συνταχθεί ο κατάλογος υποψηφίων και θα γίνει η επιλογή.
Το Περιφερειακό Επιστημονικό Συμβούλιο Έρευνας και Καινοτομίας της Δυτικής Ελλάδας, συγκροτείται, μετά τη θεσμοθέτησή του με Νόμο και πρόκειται για ένα όργανο, το οποίο ήδη η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας είχε συστήσει με δική της πρωτοβουλία από τις πρώτες ημέρες θητείας της Περιφερειακής Αρχής, το 2011.
«Η θεσμοθέτηση του Περιφερειακού Επιστημονικού Συμβουλίου αποτελούσε πάγιο αίτημα της Περιφέρειάς μας, καθώς η αναπτυξιακή προοπτική που δημιουργείται μέσα από την έρευνα και την καινοτομία συμβάλλει στην προώθηση της επιχειρηματικότητας και στη διαμόρφωση συνθηκών και προοπτικών επιτυχούς συμμετοχής οργανισμών και φορέων της Περιφέρειάς μας σε εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά έργα. Η ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας περιλαμβάνεται στους στρατηγικούς μας στόχους ως Περιφερειακή Αρχή από την πρώτη μας κιόλας θητεία, αφού μπορεί να αποτελέσει διέξοδο από την οικονομική κρίση και να συμβάλλει στη δημιουργία θέσεων εργασίας, ιδίως για τους νέους μας» σημειώνει ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας.

Προθεσμία – Υποβολή Αιτήσεων
Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας, η οποία θα συνοδεύεται από βιογραφικό σημείωμα, το περιεχόμενο, του οποίου θα προκύπτει από τα συνημμένα αποδεικτικά έγγραφα.
Η αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό σημείωμα θα υποβάλλονται στη Γραμματεία του Γραφείου του Περιφερειάρχη (Ταχ. Διεύθυνση : Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32, Τ.Κ. 26441, Πάτρα, Τηλ. : 2613-613501 / 502, Fax: 2613-613634 / 532) μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα (30) ημερών που ξεκινά από την επομένη της τελευταίας δημοσίευσης της γνωστοποίησης στον ημερήσιο τύπο, δηλαδή έως και 23/04/2015 , ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00 μ.μ.
Η αίτηση υποψηφιότητας και το βιογραφικό σημείωμα μαζί με τα συνημμένα έγγραφα μπορούν να υποβάλλονται και με συστημένη επιστολή (σφραγίδα ταχυδρομείου).
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/2014 (ΦΕΚ74/Α΄/26-3-2014) καταργείται η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από δημόσιες Υπηρεσίες. Αντίστοιχα γίνονται αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δημοσίου.
Υποψηφιότητα που υποβάλλεται μεταγενέστερα της προαναφερόμενης προθεσμίας, δεν εξετάζεται και απορρίπτεται.
(Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας pde.gov.gr ή στον παρακάτω σύνδεσμο http://www.pde.gov.gr/gr/enimerosi/prokirukseis/item/4934-prokiryxi-prosklisi-ypobolis-ypopsifiotiton-gia-to-diorismo-melon-toy-perifereiakou-epistimonikou-symboylioy-ereynas-kai-kainotomias-psek.html ).
***
Στο επίκεντρο σύσκεψης η ολοκλήρωση των μελετών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τα αντιπλημμυρικά έργα στον ποταμό Αχελώο
Σύσκεψη στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Υποδομών και Δικτύων Γιάννη Λύτρα πραγματοποιήθηκε με θέμα το συντονισμό των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών, αλλά και τις άμεσες ενέργειες που πρέπει να γίνουν για την ολοκλήρωση των μελετών που πραγματοποιεί η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, σχετικά με τον ποταμό Αχελώο.
Ήδη βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης η μελέτη που εκπονεί η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Αιτωλοακαρνανίας, αντικείμενο της οποίας είναι η αποκατάσταση και ο καθορισμός των ζωνών απόληψης αδρανών υλικών και της κοίτης του ποταμού Αχελώου κατάντη του Φράγματος Στράτου.
Παράλληλα, τις επόμενες ημέρες πρόκειται να δημοπρατηθεί η μελέτη για τα αντιπλημμυρικά έργα και  την οριοθέτηση των επικίνδυνων για πλημμύρες περιοχών του ποταμού Αχελώου Αιτωλοακαρνανίας από το τέλος της διώρυγας φυγής ΥΗΣ Στράτου έως τη γέφυρα Μάστρου – Κατοχής, από την Τεχνική Υπηρεσία της ΠΔΕ προϋπολογισμού 800.000 ευρώ.
Σκοπός της μελέτης είναι η αντιπλημμυρική προστασία εκτάσεων, η εξασφάλιση επαρκούς διατομής, η οριοθέτηση του ποταμού Αχελώου σύμφωνα με τον Ν. 4258/2014 και η διευθέτηση του με επένδυση ή μη των εξεταζόμενων διατομών του, σε μήκος 32 χλμ. περίπου, από τέλος διώρυγας φυγής ΥΗΣ Στράτου έως τη γέφυρα Μάστρου – Κατοχής.
Επίσης, στο φυσικό αντικείμενο της προτεινόμενης μελέτης προβλέπεται η προστασία του ευρύτερου οικοσυστήματος και η ανάσχεση των πλημμυρικών κινδύνων προς τις καλλιέργειες, τις αγροτικές οδούς και τους οικισμούς εκατέρωθεν του ποταμού.
Σε δηλώσεις του ο Αντιπεριφερειάρχης αμέσως μετά τη σύσκεψη τόνισε το ενδιαφέρον της Περιφέρειας, αλλά και προσωπικά του ίδιου του Περιφερειάρχη Απόστολου Κατσιφάρα για την άμεση αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούνται στον ποταμό Αχελώο μέσα από τεκμηριωμένες μελέτες και ολοκληρωμένες παρεμβάσεις.
Στη σύσκεψη εκτός του Αντιπεριφερειάρχη κ. Λύτρα συμμετείχαν ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών Δημήτρης Καραβίδας, ο Διευθυντής Τεχνικών Έργων Φάρες Μπεσαράτ,  η Διευθύντρια Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Ελένη Σπυράκη και εκ μέρους της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Αιτωλοακαρνανίας ο Ν. Μασίκας.
***

Υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα «ΣΤΕΓΑζω» της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με την Μητρόπολη Πατρών
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, σε συνεργασία με την Ιερά Μητρόπολη Πατρών, προσκαλούν τους ενδιαφερόμενους που πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα «ΣΤΕΓΑζω».
Στο «ΣΤΕΓΑζω» έχουν δικαίωμα συμμετοχής γυναίκες και άνδρες, ανεξαρτήτως ηλικίας, που ανήκουν στην ευπαθή κοινωνικά ομάδα των αστέγων και πληρούν αθροιστικά τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην αναλυτική πρόσκληση.
 «Μέσα από αυτό το πρόγραμμα, στόχος τόσο της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Ιεράς Μητρόπολης Πατρών, είναι να καλύψουμε τις βασικές ανάγκες αστέγων για να αντιμετωπιστεί η πιο ακραία μορφή ένδειας, απορίας και κοινωνικού αποκλεισμού» υπογράμμισε ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας συμπληρώνοντας: «Όπως ήδη έχω ξαναπεί , η φιλοσοφία του προγράμματος δεν είναι μόνο να βρεις ένα "κεραμίδι" και ένα κρεβάτι σε αυτούς τους ανθρώπους, αλλά να τους στηρίξεις, ώστε να σταθούν και πάλι στα πόδια τους και σιγά-σιγά να επανενταχθούν στην κοινωνία».
Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα θα καλύψει τις δαπάνες για τη στέγαση, τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας, την οικοσυσκευή, την ένδυση – υπόδηση, την διατροφή και την μετακίνηση 25 συμπολιτών μας που σήμερα ζουν σε συνθήκες εξαθλίωσης. Επιπλέον, ειδικοί επιστημονικοί συνεργάτες (ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, κ.λπ.) θα υποστηρίξουν τους συμμετέχοντες με τελικό στόχο την ενεργοποίηση και την ένταξη τους στην κοινωνία και την αγορά εργασίας.
Οι αιτήσεις συνοδευόμενες από τα δικαιολογητικά συμμετοχής γίνονται δεκτές από το Γενικό Φιλόπτωχο Ταμείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών, Βότση 34, 1ος όροφος, καθημερινά από την Δευτέρα 20 Απριλίου 2015 έως και την Παρασκευή 24 Απριλίου 2015 και ώρες 09:00 – 12.00. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2610-320602. Πληροφορίες και υποδοχή αιτήσεων: κ. Ειρήνη Παπαδοπούλου.
Το πρόγραμμα «ΣΤΕΓΑζω» εντάσσεται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» (Δράσεις Στέγασης, Σίτισης και Κοινωνικής Φροντίδας για τους Αστέγους, του άρθρου 29 του ν. 4052/12) και χρηματοδοτείται από πόρους της Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Αρχή Διαχείρισης: Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρώπινου Δυναμικού (ΕΙΕΑΔ).