«Η κοινωνία σε θέλει να είσαι απλώς ένα φωτοαντίγραφο, ποτέ ένα πρωτότυπο» Όσσο

Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2014

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ

ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ


Αγαπητοί Συνάδελφοι

Σε πρόσφατη συνάντηση που έλαβε χώρα στο Τεχνικό Επιμελητήριο Αιτ/νιας , ο Σύλλογος μας καθώς και άλλοι φορείς ενημερώθηκαν από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αγρινίου  για τις επικείμενες αλλαγές στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.!! Αλλαγές που...
όχι μόνο μπορούν να χαρακτηριστούν  αντιλαϊκές αλλά έρχονται σε συνέχεια σειράς βαρύτατα δυσμενών μέτρων κατά του κλάδου μας αλλά και του συνόλου των ασθενέστερα οικονομικά κοινωνικών στρωμάτων.  Οι συγκεκριμένες αλλαγές δεν αφορούν μόνο το σύνολο του εμπορικού κόσμου, αλλά κάθε πολίτη και συνεπάγονται  επιπτώσεις στην άσκηση θεμελιωδών δικαιωμάτων του, ενώ ταυτόχρονα επιδρούν  καθοριστικά στην πραγμάτωση του δικαίου σε κάθε ατομική περίπτωση. Παραθέτουμε παρακάτω τα κύρια σημεία του νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

1) Επί των διατάξεων για την τακτική διαδικασία ενώπιον των  Πρωτοβάθμιων δικαστηρίων καταργείται η εμμάρτυρη απόδειξη με αποτέλεσμα να καθίσταται άνευ ουσιαστικού περιεχομένου η αποδεικτική διαδικασία και να αναιρείται κάθε έννοια δίκαιης δίκης.

2) Διατηρούνται τα υψηλά παράβολα η καταβολή του δικαστικού ενσήμου κατά τη συζήτηση της αγωγής
3) Προτείνεται επαναφορά της επιβολής προσωρινής κράτησης και κατά εμπόρων για εμπορικές απαιτήσεις.

4) Η διαδικασία του ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ αλλάζει,  απλά οι τροποποιήσεις ωφελούν έναν και μόνο δανειστή, ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ, σε βάρος ακόμα και του Ελληνικού Δημοσίου.
5) Περιορίζονται ασφυκτικά οι χρόνοι προσβολής των πράξεων της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης πλειστηριασμών εντός 45 ημερών..!!!!

6) Οι ενυπόθηκοι ή ενεχυρούχοι δανειστές (κυρίως Τράπεζες) κατά τη διανομή του πλειστηριάσματος ικανοποιούνται έως τα 2/3 του πλειστηριάσματος,  Δημόσιο για ΦΠΑ, Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, εργαζόμενοι κλπ., ικανοποιούνται έως το 1/3 του πλειστηριάσματος.

7) Σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτησιακού καθεστώτος μιας ενοικιαζόμενης εμπορικής/ επαγγελματικής  στέγης , η όποια είδους σύμβαση έχει συνάψει ο επαγγελματίας με τον προηγούμενο ιδιοκτήτη  δεν έχει καμιά νομική ισχύ… πράγμα που σημαίνει ότι ο νέος ιδιοκτήτης έχει το δικαίωμα (εντός 2 μηνών) να απαιτήσει απ τον ενοικιαστή να αποχωρήσει απ το μισθωμένο οίκημα..!!!

                                                                           ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Ε.Σ.Α.